Avatar

доц. д-р Иван Глушков

Email: ivanglushkov swu.bg


Публикации

Процесуални и резултативни особености на ориентировъчната дейност на децата във физическото възпитание, унив.изд. на ЮЗУ, Благоевград, 2012 . България: унив.изд. на ЮЗУ, 2012

Конференции

«Физическо възпитание, СпортКинезитерапия» 9-10 ноември, 2012 г.,

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
.Глушков, Ив., Петя Пачева - ОРИЕНТИРОВКА ВЪВ ВРЕМЕТО И ВРЕМЕВИТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТИ ОТ ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА ЗА УЧИЛИЩЕ,
Период
09.12.2012 - 12.12.2012 г.
Организатор
ЮЗУ" Неофит Рилски"

Проекти

(BG051PO001-3.1.07-0064) „Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда“

Период на провеждане
29.12.2012 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
вътрешен експерт
Финансиран от
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Бюджет
300000,00 лв.

Ръководени докторанти

„ Възможности за предварителна спортна подготовка на деца от предучилищна възраст”

Докторант
Мила Дончева
Период
10.07.2014 - 09.07.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

МЕТОДИ ЗА РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СТРЕЛКОВАТА ПОДГОТОВКА В БИАТЛОНА

Студент
1. Иван Златев –магистър
Година
2015
ОКС
магистър

Годишен тренировъчен цикъл на биатлонистите,мъже от националния отбор на България

Студент
2. Васил Чорбаджиев – магистър
Година
2015
ОКС
магистър