Avatar

ас. д-р Иван Тодорин

Email: ivan_todorin swu.bg


Публикации

Risk Anlysis with R-Language , FMNS, 2015 2015: 137-146. (Co-author/s: Методи Трайков, Миглена Тренчева, Радослав Мавревски, Антон Стоилов, Иван Тренчев)
A Model for HP Folding Prediction Using Increasing Constrain for Spreading in thye Process of Making Conformation , Proceedings of BIOMATH 2015 2015: 88. (Co-author/s: Иван Тренчев, Антон Стоилов, Радослав Мавревски, Методи Трайков)
3D Visualization of the Biological Structures , Proceedings of BIOMATH 2015 2015: 89. (Co-author/s: Методи Трайков, Радослав Мавревски, Антон Стоилов, Иван Тренчев)
Risk analysis in the food industry through R-Language , Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking 2014: 84-98. (Co-author/s: Методи Трайков, Миглена Тренчева, Радослав Мавревски, Антон Стоилов, Иван Тренчев)
A MODEL FOR HP FOLDING PREDICTION USING VARIABLE SIZE OF LATTICE , FMNS, 2013 2013: .
"Neural networks – basic principles for construction, their application in drug design and genetic algorithms" , FMNS, 2011 2011: . (Co-author/s: Кирил Гащеовски, Иван Тренчев, Надежда Борисова, Григор Илиев)
"Bioinformatics research of 3D structure of the proteins" , FMNS, 2011 2011: . (Co-author/s: Р. Стоев, К. Гащеовски, И. Тренчев, Н. Борисова, М. Трайков)

Конференции

BIOMATH 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"A Model for HP Folding Prediction Using Increasing Constrain for Spreading in thye Process of Making Conformation", "3D Visualization of the Biological Structures"
Период
05.06.2015 - 07.06.2015 г.
Организатор
BAS
Съавтор(и)
Иван Тренчев, Антон Стоилов, Радослав Мавревски, Методи Трайков

Sixth International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Science Blagoevgrad, Bulgaria, 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Risk Anlysis with R-Language
Период
01.06.2015 - 04.06.2015 г.
Организатор
SWU "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Методи Трайков, Миглена Тренчева, Радослав Мавревски, Антон Стоилов, Иван Тренчев

Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking 2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Risk analysis in the food industry through R-Language
Период
02.06.2014 - 04.06.2014 г.
Организатор
SWU "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Методи Трайков, Миглена Тренчева, Радослав Мавревски, Антон Стоилов, Иван Тренчев

Fifth International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Science Blagoevgrad, Bulgaria, 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A MODEL FOR HP FOLDING PREDICTION USING VARIABLE SIZE OF LATTICE
Период
07.06.2013 - 09.06.2013 г.
Организатор
SWU "Neofit Rilski"

Fourth International Scientific Conference South-West University, Faculty of Mathematics & Natural Science Blagoevgrad, Bulgaria, 2011

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Neural networks – basic principles for construction, their application in drug design and genetic algorithms", "Bioinformatics research of 3D structure of the proteins"
Период
02.06.2011 - 06.06.2011 г.
Организатор
SWU "Neofit Rilski"
Съавтор(и)
Кирил Гащеовски, Иван Тренчев, Надежда Борисова, Григор Илиев

Проекти

(ИО 02/16) Биоинформатични изследвания: нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Период на провеждане
19.12.2014 - 20.12.2016 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
295000,00 лв.

"Оползотворяване на слънчевата енергия в Югозападна България"

Период на провеждане
04.03.2013 - 01.04.2013 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
13000,00 лв.

Студентски практики

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
ESF
Бюджет
56000000,00 лв.

(B2.33.02) "Interregional Cooperation at Scientific Computing in Interdisciplinary Science"

Период на провеждане
28.02.2012 - 01.03.2014 г.
Форма на участие
expert
Финансиран от
ERDF
Бюджет
1430000,00 лв.

( ДВУ 01/197) Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия

Период на провеждане
05.01.2009 - 30.10.2012 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
520000,00 лв.

Фармакологични и биоинформатични изследвания върху съединения с антипаразитна активност

Период на провеждане
05.01.2009 - 30.10.2012 г.
Форма на участие
участник
Финансиран от
COST
Бюджет
1,00 лв.

Патенти

""Приспособление за подобряване на обтекаемостта"- полезен модел." ПВ на РБ 3843. 2020
"Двигател с вътрешно горене." ПВ на РБ 66871. 2014
"Двигател с вътрешно горене." ПВ на РБ 66893. 2013