Avatar

доц. д-р Иван Амуджев

Email: ivan1703 swu.bg


Основни научни интереси - в областта на технология на машиностроенето, металорежещи инструменти, материалознание и иновационни методи за обработка, технологично проектиране на машиностроителни предприятия, технология за изработване на хидроелементи, процеси и оборудване за механична обработка, специални (нестандартни) методи и инструменти за обработване, проектиране на инструментална екипировка за инжекцинно формоване в областта на машиностроителните технологии.

Публикации

Technological potentialities of the slide-burnishing method for finishing treatment of chromium-nickel steels , Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering 2018: accepted. (Co-author/s: Maximov J. , Duncheva G., Anchev A. , Ganev N., )
A new approach for pre-stressing of rail-end-bolt holes , journal of mechanical engineering science 2017: 2284-2290. (Co-author/s: Й. Максимов, Г. Дунчева, А. Анчев, Н. Ганев)
Modeling of residual stress distribution around fastener holes in thin plates after symmetric cold expansion , Journal of the Brazilian Society of mechanical sciences and engineering 2014: 355-369. (Co-author/s: J. Maximov, G. Duncheva , G. Ganev)
Enhancement of fatigue life of rail-end-bolt holes by slide diamond burnishing , Engineering Solid Mechanics 2014: 247-264. (Co-author/s: Maximov J.T., Duncheva G., Anchev A. , Kuzmanov V.)
A novel method and tool which enhance the Fatigue life of structural components with fastener holes , Engineering Failure Analysis 2013: 132-143. (Co-author/s: Maximov J. , Duncheva G.)
Modelling the power parameters of the spherical motion burnishing , Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 2012: 498-510. (Co-author/s: Maximov J. , Duncheva G., Kuzmanov T.)
Modelling the power parameters of the spherical motion burnishing , J. Mechanical Engineering Science 2011: . (Co-author/s: Maximov J. , Duncheva G. , Kuzmanov T.)
Съвременни тенденции в развитието на повърхностното пластично деформиране. Част II. Устройства за ППД, разширяващи технологичните възможности на универсалните стругове и такива с ЦПУ. , Известия на ТУ Габрово 2011: 22-25.
A new single-roller burnishing technique decreasing roughness obtained , Journal of Materials Science and Engineering with Advanced Technology 2010: 177÷202. (Co-author/s: Maximov J. , Duncheva G. , Krumov K. , Kuzmanov T. )

Конференции

Национална конференция по машиностроене и машинознание

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Технологични възможности на инструмент с К-профил за ППД на малки отвори. Част I: Влияние на параметрите на процеса върху получаваната грапавост
Период
08.09.2017 - 10.09.2017 г.
Организатор
НТС по машиностроене и машинознание
Съавтор(и)
Петков Д. , Анчев А.

Национална конференция по машиностроене и машинознание

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Технологични възможности на инструмент с К-профил за ППД на малки отвори. Част II: Енерго-силови параметри на процеса
Период
08.09.2017 - 10.09.2017 г.
Организатор
НТС по машиностроене и машинознание
Съавтор(и)
Анчев А., Петков Д.

Проекти

(1702М/2017 ) Подход за повишаване на износостойчивостта и якостния ресурс на цилиндрични конструкционни елементи от високолегирана стомана

Период на провеждане
01.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
раздел III от Държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност - ТУ - Габрово
Бюджет
3500,00 лв.

(Д1607М/2016 ) Разработване и изследване на комбиниран подход за повишаване на уморната дълготрайност на конструкционни елементи със скрепителни отвори

Период на провеждане
01.03.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
раздел III от Държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност - ТУ - Габрово
Бюджет
3500,00 лв.

Патенти

"Заявка за Патент: Устройство за довършващо обработване на ротационни повърхнини." НАЦИД регистр. № 111527/05.07.2013 г.. 2013 (Съавтор/и: Й. Максимов, Г. Дунчева)
"Патент за полезен модел: Инструмент за довършващо обработване на външни цилиндрични повърхнини посредством повърхностно пластично деформиране." НАЦИД 1360/09.11.2010.. 2010 (Съавтор/и: Й. Максимов, Г. Дунчева, Т. Кузманов)
"Патент за изобретение: Метод за обработване на цилиндрични отвори." НАЦИД вх. №110660/25.05.2010. 2010 (Съавтор/и: Й. Максимов, Г. Дунчева, Т. Кузманов)
"Патент за изобретение: Метод и инструмент за обработване на външни цилиндрични повърхнини." НАЦИД 65819. 2006 (Съавтор/и: Й. Максимов, Т. Кузманов, Г. Дунчева)