Avatar

доц. д-р Димитър Искрев

Email: iskrev swu.bg


Публикации

Career education in cotemporary secondary school , Knowledge International Journal 2016: 452-458.
Career education and cloud technology , Electronic scientific & practical journal Modern pedagogy 2015: . (Co-author/s: Tosheva E. )
Развитие на ключови умения за управление на кариерата , Професионално образование 2013: 209-217.
Училищно консултиране. : Благоевград: Университетско изд-во „Неофит Рилски”, 2012
Кариерно образование в средното училище. : Благоевград: Университетско изд-во “Неофит Рилски”, 2002
Технология на професионалната кариера. : Благоевград: Корект, 2001
Основи на професионалното ориентиране. : Благоевград: Университетско изд-во “Неофит Рилски”, 2000

Ръководени докторанти

Уеб-базирано кариерно образование в технологичното обучение

Докторант
Емилия Павлова Тошева
Период
19.05.2011 - 20.11.2015 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да