Avatar

доц. д-р Иван Петров

Email: ipetrov swu.bg


Публикации

Освобождението на Горна Джумая през 1912 година , Македонски преглед 2015: 19-23.
Българо-английските отношения по време на Междусъюзническата война 1913 г. , сб. 100 години от Балканските войни. 2015: 215-230.
The Offensive of the Entente in Macedonia in the Spring 1917“ , World War One 1914 – 1918 2015: 171-191.
Руски документи за освобождаването на Горна Джумая по време на Руско-турската война (1877-1878). , 110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ (1878-1913) 2014: 145-157.
Бойните действия на 27-и пехотен Чепински полк през първия етап на Балканската война – октомври – ноември 1912 г , сб. „Балканската война и Западните Родопи. Споделени размисли 100 години по-късно“ 2014: 31-38.
Ньойският договор и българските военнопленници. , Военноисторически сборник 2012: 47-52.
Организация на санитарното дело в Трета армия през 1916 година , сб. Първата световна война и събитията на Добруджанския фронт 2011: 10.

Конференции

International Conference „ The Salonica Front in World War I“. Thessaloniki.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„ Logistics of the Bulgarian army on the Salonica front during the First World War“
Период
22.10.2015 - 24.10.2015 г.
Организатор
Balkan studies, Aristotle University

Международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
“Френско-българският сблъсък – Криволак 1915 година“
Период
13.10.2015 - 14.10.2015 г.
Организатор
Военна академия "Г. Раковски", Институт за исторически изследвания - БАН

Научна конференция в памет на проф. Милчо Лалков „Централна Европа и Балканите, XIX-XX в.“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Трансформации в българската армия по време на Първата световна война 1914 – 1918 г.“
Период
10.10.2014 - 11.10.2014 г.
Организатор
Исторически факултет на Софийски университет

Международна научна конференция „Научните изследвания в отбраната: Вековна традиция и нови хоризонти.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Санитарният отчет на 14-и пехотен македонски полк като извор за историята на полка в годините на Първата световна война“
Период
07.10.2014 - 09.10.2014 г.
Организатор
Военна академия "Г. Раковски"

40-th Congress of the ICMH. World War One 1914 – 1918. Varna.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Spring Offensive of Entente Forces in Macedonia in 1917
Период
01.09.2014 - 05.09.2014 г.
Организатор
Българска секция по военна история

Кръгла маса: „1913 година: Паметта и интерпретациите”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Англия и окупацията на Източна Тракия през 1913 г.”
Период
16.12.2013 - 16.12.2013 г.
Организатор
НБУ

Международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Българо – английските отношения по време на Междусъюзническата война 1913 г.”
Период
11.11.2013 - 11.11.2013 г.
Организатор
Институт за исторически изследвания - БАН

„Националната идея от Сан-Стефано до Букурещ 1878 – 1913”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Руски документи за освобождението на Горна Джумая по време на Руско – турската война 1877 – 1878 г.”
Период
03.10.2013 - 04.10.2013 г.
Организатор
Македонски научен институт - София, Регионален исторически музей- Благоевград, Институт за исторически изследвания при БАН, Военна академия "Г. Раковски"

Кръгла маса: „Бойната слава и военните отличия на 14 пехотен македонски полк по време на войните за национално обединение 1912 – 1918)”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„14 пехотен македонски полк през Първата световна война”
Период
23.04.2013 - 23.04.2013 г.
Организатор
Исторически музей, Благоевград

Кръгла маса: „Архивистиката в Благоевград – минало, настояще, бъдеще”

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Използването на документи в Британския национален архив”.
Период
30.10.2012 - 30.10.2012 г.
Организатор
Държавен архив Благоевград, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Втора национална научна конференция. „Балканската война и Западните Родопи. Споделени размисли 100 г. по-късно”.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Бойните действия на 27-и пехотен Чепински полк през I етап на Балканската война – октомври – ноември 1912 г
Период
05.10.2012 - 05.10.2012 г.
Организатор
Община Велинград, Исторически музей- Велинград, Институт за исторически изследвания при БАН

100 години от Балканските войни (Ретроспекции и проекции)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Освобождението на Горна Джумая в хода на Балканската война
Период
04.10.2012 - 04.10.2012 г.
Организатор
Исторически музей, Благоевград

Първата световна война и събитията на Добруджанския фронт

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Организация на санитарното дело в Трета армия през 1916 година
Период
08.09.2011 - 09.09.2011 г.
Организатор
Исторически музей, Тутракан

Ръководени докторанти

Македонският въпрос в Българо-Британските отношения 1919-1941 г.

Докторант
Илко Петров Дренков
Период
01.03.2009 - 28.09.2012 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Руско-френски дипломатически отношения 1799-1808

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
15.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Валентин Кисьов

Великобритания и България 1909-1915 (Политически отношения)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
31.03.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емил Александров

Белгия по пътя на независимостта (1815-1839)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
10.11.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светла Глушкова