Avatar

проф. д-р Ралица Игнатова

Email: ignatova swu.bg


Публикации

ВИЗУАЛНАТА МЕДИТАЦИЯ В КОНТЕКСТА НА ИЗТОК-ИЗТОК ИЛИ НЕПОСТИЖИМАТА ИЗЛОЖБА НА ТАЙ-ЮНГ УМ В ГАЛЕРИЯ „АРАРИО” , „ORBIS LINGUARUM“ , I S S U E 1 („Езиков свят“); ISSN 2603-4026 (online); ISSN 1312-0484 2020: .
"Живописта отвътре" – съставител,ISBN – 978-619-91402-1-5 (NBKM No.: 20-01027 (978_619_91402). България: Алианс за изобразителни изкуства и музика, 2020
„Идея и реконструкция при създаването и възприемането на произведения на изобразителното изкуство след постмодерната ситуация“, ISBN 978-619-91402-0-8. България: Алианс за изобразителни изкуства и музика, 2019
"Технологичност на визуалния образ" , Сборник от проект BG051PO001 – 0028 “Изкуствата и културата като ресурс за развитие” 2015: 103-108.
“Невъзможности за дословност” , Сборник “Езици на културата” -35 години от създаването на ЮЗУ “Неофит Рилски’’ 2012: .
За изчезването и за несъмнената нужда от оставане , Сборник "Семантика, естетика, култура" 2011: .

Конференции

"Музей и музейни пространства"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
III Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"
Период
22.10.2015 - 23.10.2015 г.
Организатор
Технически университет - София

Проекти

(BG 051PO001-3.1.07-0028) "ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА КАТО РЕСУРС ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВО С ИКОНОМИКА НА ЗНАНИЕТО /Създаване/ Актуализиране на учебните планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата към ЮЗУ "Неофит Рилски"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
Експерт-изпълнител
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.