Avatar

ас. Анастас Ифандиев

Email: ifandiev swu.bg


Конференции

International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Emerging technologies for visualization of the rock-cut sanctuary near the village of Babyak
Период
09.06.2020 - 11.06.2020 г.
Организатор
Технически университет София
Съавтор(и)
Антон Генов

Проекти

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Период на провеждане
17.08.2018 - 31.12.2020 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Министерство на образованието и науката
Бюджет
4000000,00 лв.

(5016094) Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination

Период на провеждане
30.11.2017 - 30.07.2020 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейски фонд за регионално развитие
Бюджет
2575605,00 лв.