Avatar

ас. Анастас Ифандиев

Email: ifandiev swu.bg


Публикации

Скално светилище „Митровица“ , Енциклопедия свещените места на България 2022: 153-154.
Скално светилище „Лиляч“ , Енциклопедия свещените места на България 2022: 152.
Виртуална обиколка на жертвеник с форма на риба в подножието на Кара кая , Многоликата наука - Disciplina Variabilis 2022: 594-607.
Интерактивна карта на мегалитни светилища от Рила - нови възможности за културен туризъм , Юбилейна научна конференция „30 години Национален парк Рила – предизвикателство за идните поколения“. Научни доклади 2022: 192-195.
Мегалитни светилища от Югозападна България. България: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2021 (Съавтор/и: Васил Марков, Алексей Гоцев, Антон Генов, Димитрия Спасова)
Magical Functions of Water in The Mythological Concepts of Ancient Cultures. , География: развитие науки и образования 2021: 289-293. (Co-author/s: Антон Генов, Димитрия Спасова)
Анцестрални култове от Древна Тракия, култът към скалата и техните фолклорно митологични реминисценции - някои примери от Западни Родопи в контекста на Средиземноморието , THRACIA XXVI. Древна Тракия и траките: интерпретация и реинтерпретация 2021: 133-146. (Съавтор/и: Антон Генов, Марин Маринов)
Нови дигитални технологии за развитие на културен туризъм по време на COVID-19 , Култура, медии и културен туризъм по време на СОVID-19 2021: 36-43.
Methods for Visualizing Rock-Cut Sanctuaries in Southwestern Bulgaria Using Emerging Technologies , Megalithic Monuments and Cult Practices. Proceedings of the Third International Symposium 2020: 512-521.
The Toponyms “The Black Rock” and “The Black Stone” and two Emblematic Examples of Open-Air Sanctuaries from Western Rhodopes , Megalithic Monuments and Cult Practices. Proceedings of the Third International Symposium 2020: 99-109. (Co-author/s: Антон Генов)

Конференции

Студентска и докторантска научна сесия „Култура, медии и културен туризъм“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Виртуална разходка в скално светилище Кози камък
Период
14.11.2023 - 14.11.2023 г.
Организатор
Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Неофитови четения „Личности, институции, традиции в образованието и духовността“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Възможности за използване на дигитални технологии в изучаването на културното наследство
Период
15.09.2023 - 16.09.2023 г.
Организатор
Югозападен университет „Неофит Рилски“, Неврокопска света митрополия, Рилска света обител

Многоликата наука - Disciplina Variabilis

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Виртуална обиколка на жертвеник с форма на риба в подножието на Кара кая
Период
17.11.2022 - 17.11.2022 г.
Организатор
Катедра "Култура, историческо наследство и туризъм", Университет по библиотекознание и информационни технологии, София

Студентска и докторантска научна сесия „Култура, медии и културен туризъм“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Виртуално културно наследство – същност и значение
Период
25.10.2022 - 25.10.2022 г.
Организатор
Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

2nd International Scientific Conference "Postglobality: Crisis and Future"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Културното наследство в условията на криза
Период
20.10.2022 - 21.10.2022 г.
Организатор
Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Seventh International Congress on Black Sea Antiquities

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Rock sanctuary at Komatinski skali in the region of Brestovo village, Simitli municipality, Southwestern Bulgaria
Период
27.09.2022 - 01.10.2022 г.
Организатор
International Hellenic University, Thessaloniki
Съавтор(и)
Антон Генов, Димитрия Спасова

Юбилейна научна конференция по повод 30-годишнината от обявяването на Национален парк „Рила“

Вид
Национална
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Интерактивна карта на мегалитни светилища от Рила - нови възможности за културен туризъм
Период
03.06.2022 - 03.06.2022 г.
Организатор
Национален парк "Рила"

Студентска и докторантска научна сесия „Култура, медии и културен туризъм“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тракийско скално светилище „Салъков бук“ - нови възможности за виртуален културен туризъм
Период
26.10.2021 - 26.10.2021 г.
Организатор
Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Ежегодная международная научно-практическая конференция LXXIV Герценовские чтения

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Magical Functions of Water in the Mythological Concepts of Ancient Cultures
Период
21.04.2021 - 23.04.2021 г.
Организатор
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт Петербург
Съавтор(и)
Антон Генов, Димитрия Спасова

Научна сесия „Култура, медии и културен туризъм по време на COVID-19“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Нови дигитални технологии за развитие на културен туризъм по време на Covid-19
Период
27.10.2020 - 27.10.2020 г.
Организатор
Факултет по изкуствата, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

International Multidisciplinary Conference "Transformations and Challenges in the Global World"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Виртуално експониране на културното наследство по време на пандемията COVID-19
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
Философски факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски"

Четения по тракология на тема "Древна Тракия: интерпретация и реинтерпретация"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анцестрални култове от Древна Тракия, култът към скалата и техните фолклорно митологични реминисценции - някои примери от Западни Родопи в контекста на Средиземноморието.
Период
14.09.2020 - 15.09.2020 г.
Организатор
Институт за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките
Съавтор(и)
Антон Генов, Марин Маринов

Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Methods for Visualizing Rock-Cut Sanctuaries in Southwestern Bulgaria Using Emerging Technologies
Период
08.09.2020 - 09.09.2020 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източносредиземноморски култури, Югозападен университет "Неофит Рилски"

International conference on Creative Business for Smart and Sustainable Growth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Emerging technologies for visualization of the rock-cut sanctuary near the village of Babyak
Период
09.06.2020 - 11.06.2020 г.
Организатор
Технически университет, София
Съавтор(и)
Антон Генов

Проекти

Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Период на провеждане
03.12.2018 - 02.12.2021 г.
Форма на участие
Член на изследователски екип
Финансиран от
Министерство на образованието и науката
Бюджет
4000000,00 лв.

(810508) Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice CAN-MDS II

Период на провеждане
01.11.2018 - 13.04.2021 г.
Форма на участие
Участник в колектива
Финансиран от
Европейска комисия
Бюджет
34403,00 лв.

(5016094) Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination

Период на провеждане
30.11.2017 - 30.06.2021 г.
Форма на участие
Експерт
Финансиран от
Европейски фонд за регионално развитие
Бюджет
2575605,00 лв.