Avatar

ас. д-р Ива Димитрова

Email: idimitrova swu.bg


Публикации

"Oсобености на личността в рискова и опасна работна среда" , Годишник по психология 2024: брой 3 за 2023 г., ISSN 2683-0426.
„ Семантично ядро на политическите нагласи в контекста на изборния процес“ , NotaBene 2024: .
„Телефонните разговри на работното място- същност и ефекти в процеса на комуникация“. : Х ХXI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG SCIENTISTS ’ 2022, 2023
„Личностни нагласи към професията „юрист“ , „Съвременни стратегии и иновации в управление на знанието“ 2023: 230-238, ISSN 2535-0250 .
Мотивация за избор на юридическа професия , DOCTORAL STUDENTS IN SCIENCE. 5 2022: 173-183,ISSN 2738-8328.
"Психологичен разрез на професията „юрист“ , Докторантите в науката.5, DOCTORAL STUDENTS IN SCIENCE. 5 2022: 427-434, ISSN 2738-8328.

Конференции

25-26 APRIL 2024 SECOND NATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE DIGITAL TRANSFORMATION OF EDUCATION - ISSUES AND SOLUTIONS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Виртуалната реалност в помощ на обучението и тренирането на умения при надзиратели
Период
25.04.2024 - 26.04.2024 г.
Организатор
РУ "Ангел Кънчев
Съавтор(и)
Наташа Ангелова, Емелина Заимова - Цанева, Ивайло Йорданов

Проекти

(№NO. 2020-1-0011) Tr@ck-IN: Public employment services tracking effectiveness in supporting rural NEETs

Период на провеждане
20.05.2024 - 01.03.2024 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
EEA Grants
Бюджет
1,00 лв.

(КП-06-Н75.1) "Психологични, правни и здравни асекти на работата в пенитенциарни заведения. Модел за подобряване на психичното благополучие."

Период на провеждане
08.12.2023 - 08.12.2027 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ФНИ
Бюджет
1,00 лв.

(№ КП–06- Н25/4, 13.12.2018 г.) Дигиталната медийна грамотност в контекста на „общество на знанието“: състояние и предизвикателства

Период на провеждане
15.09.2018 - 15.09.2022 г.
Форма на участие
член не екипа
Финансиран от
ФНИ

(RP-Б4/17) „Мястото на докторантите в съвременния научно-изследователски процес: към формиране на висококвалифицирани и проактивни кадри“

Период на провеждане
23.03.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Проект по Наредба 3
Бюджет
5000,00 лв.

(BG05PO001-3.3.07-0002 ) „Студентски практики” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”-Европейски социален фонд

Период на провеждане
01.03.2013 - 01.04.2013 г.
Форма на участие
обучаващ се
Финансиран от
МОН
Бюджет
1,00 лв.

Рецензии/Становища

Връзка между бърнаут синдрома, самоуважението и мотивацията за труд при адвокати

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Уеб страница
Автор(и)
Пенка Вълчева Каснакова

Връзка между синдрома на емоционалното изгаряне и удовлетворението от труда при адвокати

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Уеб страница
Автор(и)
Йорданка Трендафилова Христова

Връзката между посттравматичните стресови симптоми, психичното благополучие и яснотата на Аз-концепцията при хора в зряла възраст

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Уеб страница
Автор(и)
Кирил Зърлевски

Поведение и отношението към парите като част от социалната реализация на личността

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Уеб страница
Автор(и)
Инна Златинова

ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСОБЕНОСТИ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ В ПЕРИОДА НА ПУБЕРТЕТА /12-13 ГОДИШНИ МОМИЧЕТА И МОМЧЕТА/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Уеб страница
Автор(и)
Рая Илиева

"A Comparative Study of Teacher's Views on School Violence in General and After the COVID-19 pandemic"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Уеб страница
Автор(и)
NIKOLAOS TYMPANIDIS

" Burnout and related factors amongst teachers in General and Special Education Schools in Northern Greece"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Уеб страница
Автор(и)
Magdalini Nikolaos Gougousi

“Relationship between parental anxiety, self-efficacy, and influence on child development.”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Уеб страница
Автор(и)
Tatiana Melnikova-Tsiflikioti

''WORK STRESS IN MODERN BUSINESSES''

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Bulgaria
Уеб страница
Автор(и)
Marina-Areti Vasilios Baltopoulou

“ Enhancing Mental Resilience in Primary Education ”

Вид
Дипломна работа
Университет
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Gerakari Alexandra

“CULTURAL COMPETENCE IN SCHOOL PSYCHOLOGY”

Вид
Дипломна работа
Университет
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Panagiotidou Maria