Avatar

доц. Христо Шапкаров

Email: hristo_shapkarov swu.bg


Преподавател по дисциплините Рисуване, Скулптура, Гфичен дизайн и Магистърски програми. Завършил Факултета по изобразителни изкуства - ВТУ" Св. св. Кирил и Методий", сп. "Скулптура" при проф. Н. Маров. От 1980 г . участва в над сто международни, национални, регионални, окръжни, областни, градски и самостоятелни изложби, пленери и симпозиуми. Офрмител е на над 500 академични издания и книги. Има награди за живопис и цялостно участие. Негови работи притежават Националнаа художествена галерия, Областни худ. галерии и частни колекционери България, Европа, САЩ и др. Член е на СБХ.

Конференции

III Научна конференция с международно участие "Съвременни технологии в културно-историческото наследство"

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"Представяне на арт-обекти на Кристо"
Период
22.10.2015 - 25.10.2015 г.
Организатор
Технически университет - София