Avatar

доц. д-р Христо Златанов

Email: hr.zlatanov swu.bg


Публикации

Успешно лечение на хроничния риносинуит? Минимум хирургия, максимум хирургия или консервативно лечение? , Сп. Военна медицина 2018: p. 29-31.
Frontal sinus mucocele – endoscopic management , Proceedings of the 6th World Congress for Endoscopic Surgery of the Brain and Spine and Second Global Update on FESS, the Sinuses and the Nose ENDOMILANO 2014: p. 82-84. (Co-author/s: Samuil Milev, Ventzislav Tzvetkov)
FESS in the treatment of the diseases of the nose and sinuses, 5 years, 450 cases , Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna 2013: p. 17. (Co-author/s: Ventzislav Tzvetkov, Samuil Milev)
FESS in the treatment of maxilary sinusitis of dental origin , Argomenti di Otorinolaringoiatria Moderna 2013: p. 28. (Co-author/s: Ventzislav Tzvetkov, Samuil Milev)

Конференции

XI Balkan congress of Otorhinolaryngology

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Endonasal endoscopic approach – four hands technique
Период
31.05.2018 - 03.06.2018 г.
Организатор
Balkan Society Of Otorhinolaryngology

3rd Bulgarian-Italian Rhinology Meeting

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
FESS in the management of orbital disease and complications
Период
11.12.2014 - 13.12.2014 г.
Организатор
/
Съавтор(и)
Samuil Milev, Ventzislav Tzvetkov

3rd Bulgarian-Italian Rhinology Meeting

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
FESS in the management of orbital disease and complications
Период
11.12.2014 - 13.12.2014 г.
Организатор
/
Съавтор(и)
Samuil Milev, Ventzislav Tzvetkov

ENDOMilano

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Frontal sinus mucocele – endoscopic management
Период
14.04.2014 - 17.04.2014 г.
Организатор
/
Съавтор(и)
Samuil Milev, Ventzislav Tzvetkov

2nd Bulgarian - Italian Meeting On Rhinology & 6th Endoscopic Sinus Surgery Course

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Features and advantages of FESS in the management of nasal and sinus tumors
Период
24.10.2013 - 26.10.2013 г.
Организатор
/
Съавтор(и)
Ventzislav Tzvetkov, Samuil Milev

Хирургично и консервативно лечение на болестите на горните дихателни пътища

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
FESS при лечението на тежки кръвотечения от носа и синусите
Период
20.09.2013 - 22.09.2013 г.
Организатор
Национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия; Асоциация на лекарите по оториноларингология "Проф. д-р Стоян Белинов"-ИСУЛ
Съавтор(и)
Ventzislav Tzvetkov, Samuil Milev