Avatar

доц. д-р Елена Каращранова

Email: helen swu.bg


Публикации

Evaluation of the Accuracy of the BGLemmatizer , FMNS 20115 2015: . (Co-author/s: Grigor Iliev, Nadezhda Borisova, Irena Atanasova, Yana Chankova)
A model for implementation of the dependence between random events in knowledge bases , Economics and management 2010: . (Co-author/s: Irena Atanasova)

Конференции

FMNS 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Evaluation of the Accuracy of the BGLemmatizer
Период
04.06.2015 - 07.06.2015 г.
Организатор
SWU "N. Rilski"

FMNS 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
.
Период
06.06.2013 - 09.06.2013 г.
Организатор
SWU "N. Rilski"

Проекти

Дистанционно обучение и иновации

Период на провеждане
01.01.2015 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
ръководител
Финансиран от
.

(BG051PO001-3.1.07-0036) Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ в съответствие с изискванията на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
Финансиране Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”/МОН
Бюджет
235565,00 лв.

Ръководени докторанти

Семантичен уеб - модели и приложение

Докторант
Надежда Борисова
Период
03.06.2013 - 05.10.2015 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

QLIFEX - базирана на правила експертна система за оценка на качеството на живот

Вид
Монография
Издател
SWU Press
Държава
Bulgaria
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
Ирена Атанасова