Avatar

гл.ас. д-р Григор Григоров

Email: grigor_g swu.bg


Публикации

Български места на паметта в Букурещ , Познаваш ли България? Сборник доклади от научна конференци Форли, Италия. София, 2018 2018: 29-34.
Левски във фотографското атилие на Карол Поп де Сатмари , Васил Левски из кривините на литерната иконография. Сборник доклади. 2018: 105 - 117.
Sfinți români de origini bulgari , Români și popoarele Balcanice confluențe istorico-geografice. București, 2017 2017: 50-53.
Câteva aspecte despre sfinții bulgaro-români din secolele XIV-XVIII , Analle universității Hiperion. Studii și comunicari. Istorie.2015 București 2015: 21-27.
Cuvant inainte , Tudor D. Arangel. Satul Aluniş (Broscarie). Bucuresti, 2015 2015: 2-3.
Комратското тефтерче. България: издателство ДТМ ISBN: 78-954-9380-08-8, 2010
Родословие и националност при бесарабската фамилия Чакир , Балканистичен форум 2008: 251-262.
Българи и гагаузи - заедно през годините. Поредица българският език в Молдова-. : Знак 94 ISBN954-8709-75-0, 2007

Конференции

България - Македония - Словения. Интеркултурни диалози в ХХI в.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Петър Драганов, известен в Македония - непознат в България
Период
23.05.2019 - 26.05.2019 г.
Организатор
Университета в Любляна

Българистиката в Европа: настояще и бъдеще

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образът на България и българистиката в Беларус
Период
11.05.2018 - 12.05.2018 г.
Организатор
БАН

Експеримен, Общество, Власт

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Бай Ганьо – експерименти над идентичността
Период
23.03.2018 - 24.03.2018 г.
Организатор
Международeн университетски семинар за балканистични проучвания и специализации ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД

ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ИЗ КРИВИНИТЕ НА ЛИТЕРАТУРНАТА ИКОНОГРАФИЯ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Левски във фотографското ателие на Карол Поп де Сатмари
Период
01.12.2017 - 02.12.2017 г.
Организатор
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ„ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”; НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" КАРЛОВО

5-та Международна конференция по Дигитална култура и общество

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Интернет и анонимното творчество
Период
03.11.2017 - 04.11.2017 г.
Организатор
Център за нови медии и дигитална култура при Югозападния университет "Неофит Рилски"

ЕДИНАДЕСЕТИ ЦАР-ШИШМАНОВИ ДНИ В САМОКОВ ТРИДЕСЕТ И СЕДМИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Народното житие на Владимир Димитров Майстора
Период
29.09.2017 - 30.09.2017 г.
Организатор
АСОЦИАЦИЯ ЗА АНТРОПОЛОГИЯ, ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА „ОНГЪЛ“

Slavistica românească și dialogul culturilor 2017

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Литературен процес на българите католици в Банат
Период
22.09.2017 - 23.09.2017 г.
Организатор
Universitatea din București; Asociația Slaviștilor din România

Етнографските музеи на българските градове

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Музей и диалект
Период
09.06.2017 - 10.06.2017 г.
Организатор
Русенски исторически музей

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ROMÂNII ȘI POPOARELE BALCANICE. CONFLUENTE ISTORICO-GEOGRAFICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Vasil Levski and his photo from Bucharest 1871
Период
19.05.2017 - 20.05.2017 г.
Организатор
Univrsitetea Hiperion, București

CONOSCI LA BULGARIA?

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Bulgari in Romania: Past and Present.
Период
04.04.2017 - 08.04.2017 г.
Организатор
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Università di Bologna

Langages du pouvoir au Moyen Âge : textes, témoignages, approches

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The gestures of the royal figure according to the literary texts in 9-10 century in Bulgaria
Период
15.12.2016 - 17.12.2016 г.
Организатор
Centre Iconographè Centre d'Etudes en philologie, iconographie médiévale et réception du Moyen Age, Bucuresti

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ROMÂNII ȘI POPOARELE BALCANICE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Sfinţi români de origine bulgară (sec. XIV-XVIII)
Период
13.05.2016 - 14.05.2016 г.
Организатор
Univrsitetea Hiperion, București

Юбилейна научна конференция „Култура, памет идентичност“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Бай Ганьо: Селектиран прочит - изненадваща идентичност
Период
11.05.2016 - 11.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „КАРНАВАЛИТЕ В МАСКАРАДА”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Първата кукерска група в чужбина
Период
29.01.2016 - 29.02.2016 г.
Организатор
ХХV ЮБИЛЕЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВА НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ „СУРВА” – ПЕРНИК 2016

България в ХХI век: между традицията и иновациите. Исторически линии и актуални проблеми

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Състояние на българистиката в чужбина - съвместна дискусия.
Период
03.12.2015 - 05.12.2015 г.
Организатор
Университета във Ваймар; Български културен институт Дом Витгенщайн - Виена

National identities in intercultural dialogue: unity through diversity

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Формирование болгарского сакрального центра в условиях османского государствa
Период
28.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
MOLDOVA STATE UNIVERSITY / Faculty of History and Philosophy

ZILELE CULTURILOR SLAVE ÎN ROMÂNIA

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образът на България в Белоруското национално формиране в края на 19 началото на 20 век
Период
02.10.2015 - 03.10.2015 г.
Организатор
Букурещки университет

Проекти

(H20/52 от 27.07.2017) Европейска идентичност на българския език: в търсене на нови изследователски и методически подходи

Период на провеждане
27.02.2018 - 27.02.2021 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд научни изследвани МОН
Бюджет
118400,00 лв.

(BG051PO001-3-1.07-0028) Изкуството и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието (Създаване/актуализиране на учебни планове и програми в специалностите от Факултета по изкуствата при ЮЗУ "Неофит Рилски")

Период на провеждане
27.11.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Финансиран от МОН, ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

Ръководени докторанти

Религията в културата на православните общности в Германия

Докторант
Анелия Стефанова
Период
03.06.2017 - 03.06.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Образът на Божията майка в културата на Европа

Студент
Кристина Цветанска
Година
2017
ОКС
бакалавър

Танцувалната култура на българите

Студент
Николай Манчев
Година
2016
ОКС
магистър

Погребална обредност при българите мюсюлмани в Гоцеделчевско

Студент
Джамиле Стамболиева
Година
2015
ОКС
бакалавър

Bulgari din Popesti Leorden si Cioplea (Защитена в Букурещки университет, Факултет за чужди езици и литератури)

Студент
Dianora Ungureanu-Maier
Година
2014
ОКС
бакалавър