Avatar

проф. д.н. Йордан Гошев

Email: goshev swu.bg


Публикации

Concerto grosso . България: БНР София, 2021
Триптих в бароков стил. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2021
Сюита № 2. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2021
Сюита N 3. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2020
Соната фантазия. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2020
Симфония N 3. България: БНР София, 2018
Шест вариации за пиано по тема от Петко Стайнов. България: Фондация Петко Стайнов, 2017
Мечкарски танц. България: Фондация Арденца, 2017
Практически курс по хармония - втора част. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2015
Капричио за соло цигулка. USA: Университет Уисконсин-Медисън, 2015
"В края на лятото". България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2013
Практически курс по хармония - първа част. България: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2012
"Диагонали за пиано, две цигулки, виола и виолончело", DVD. Белгия: Университет Де Сингел, Антверпен, 2012
"Sassofonisimo" for 12 saxofones, CD. Белгия: МЕТ-Х, 2011
"Кукери" за симфоничен оркестър. USA: Fondation "St. George", 2011
"Три етюда за пиано", DVD. Turkey: Univerisity Eskisehir, Turkey, 2011
"Contrasts for violin & viola" DVD. Армения: Ретърн фестивал, 2010
Симфония N 2. България: Симфоничен оркестър Пловдив, 2010
Хармония с аранжиране. България: Вулкан 4, 1999 (Съавтор/и: Филип Павлов)

Проекти

(1543) Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Период на провеждане
03.12.2018 - 02.12.2021 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
МОН
Бюджет
4000000,00 лв.

(MIS CODE 1871) "Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination"

Период на провеждане
30.11.2017 - 30.06.2021 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
по Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.”
Бюджет
2575565,63 лв.

(B2.9C.08 ) “ Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation ”

Период на провеждане
02.10.2017 - 02.10.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.”
Бюджет
1113056,12 лв.

(ДО1-4162/27.06.2013 г.) „Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието”

Период на провеждане
01.07.2013 - 01.07.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
“Развитие на човешките ресурси” на МОМ
Бюджет
145000,00 лв.

Ръководени докторанти

„Композиционни и драматургични подходи към изграждането на музикално-сценичното действие в оперите на Парашкев Хаджиев“

Докторант
Владимир Бошнаков
Период
09.01.2024 - 08.01.2027 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Изкуството на взаимодействие в джаза и проблемите, които поставя пред пианиста“

Докторант
Антони Кирилов Дончев
Период
17.12.2022 - 16.12.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Традиции и новаторство в клавирното творчество на Димитър Ненов

Докторант
Надежда Христова Йоцова
Период
10.12.2021 - 09.12.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Концертът за кларинет през 20-ти век в творчеството на К. Нилсен, А. Копланд, Ж. Франсе и Е. Денисов – музикално-изразни средства и интерпретационни подходи

Докторант
Ангелина-Огняна Олегова Гочева
Период
18.06.2021 - 17.06.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

„Органовото изкуство в България – творби и интерпретации в творби за орган от Велислав Заимов, Сабин Леви и Артин Потурлян.“.

Докторант
Павел Маджаров
Период
09.01.2020 - 08.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Компютърно музикално-образователни игри при формиране на музикалните способности у учениците от 1-ви до 4-ти клас на общообразователното училище”

Докторант
Елена Чучуганова
Период
09.01.2020 - 08.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

„Методически подходи в обучението по тамбура в стилове от Югозападна България”

Докторант
Валери Димчев
Период
11.09.2017 - 11.09.2018 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Интерпретация на клавирните произведения от епохата на Барока през 21 век

Докторант
Стефан Далчев
Период
08.01.2016 - 07.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

„Методически подходи на изпълнение на кларинет в българската народна музика”

Докторант
Илия Стоянов Илиев
Период
20.12.2015 - 20.12.2016 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" Софищ
Държава
България
Дата
05.03.2024 г.
Автор(и)
ас. д-р Петър Керкелов

ЕВОЛЮЦИЯ НА ТВОРЧЕСКИЯ СТИЛ В КЛАВИРНИТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА СЕРГЕЙ РАХМАНИНОВ СЛЕД 1918 Г

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" Софищ
Държава
България
Дата
26.10.2023 г.
Автор(и)
Богдан Венеславов Иванов

Клавирният съпровод – историческо развитие и методика на обучение в някои европейски държави и САЩ. Възможности за развитието му в Китай.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
н
Държава
б
Дата
26.10.2023 г.
Автор(и)
Ли Хаочен

Сравнително изследване на три поколения композитори на филмова музика от най-новата история на Китай с примери от Шъ Уанчун, Тан Дун и Донг Донгдонг

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" Софищ
Държава
България
Дата
09.10.2023 г.
Автор(и)
Джън Джимяо

84/21.10.2022...

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" Софищ
Държава
България
Дата
13.02.2023 г.
Автор(и)
доц. д-р Владислав Андонов

„Зараждане и развитие на китайската симфонична музика“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" Софищ
Държава
България
Дата
09.01.2023 г.
Автор(и)
Лин Тин

бр.111 от 31.12.2021 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" Софищ
Държава
България
Дата
03.05.2022 г.
Автор(и)
доц. д-р Весела Наумова

Специфични технически и интерпретационни проблеми в клавирните извлечения от партитура на концертите за виолончело

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" Софищ
Държава
България
Дата
10.03.2022 г.
Автор(и)
Богдан Иванов Станев

Обявен в Държавен вестник брой .81 от 28.09.2021 г. ..

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" Софищ
Държава
България
Дата
24.01.2022 г.
Автор(и)
гл.ас. д-р Галина Койчева

Концертите за виолончело на Веселин Стоянов, Любомир Пипков и Красимир Кюркчийски.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" Софищ
Държава
България
Автор(и)
Август-Александър Сашков Павлов

Специфика на клавирния съпровод при работа с медни духови инструменти

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
08.11.2022 г.
Автор(и)
Цветана Гигова

Обявен в Държавен вестник брой 81 от 28.09.2021 г...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
17.03.2022 г.
Автор(и)
гл. асистент д-р Галина Койчева-Мирчева

„Специфични технически и интерпретационни проблеми в клавирните извлечения от партитура

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
10.03.2022 г.
Автор(и)
Богдан Станев

„Музикалният слух и многогласът: методи, теория и актуални практики в солфежа“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
11.01.2022 г.
Автор(и)
Кристина Стоянова

„Ансамблови и инструментални проблеми в струнните квартети на Михаил Пеков“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
23.09.2021 г.
Автор(и)
Стоимен Пеев

„Невербална комуникация в диригентската работа”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров", София
Държава
България
Дата
29.06.2021 г.
Автор(и)
Григор Григоров

Духови секстети с пиано от български композитори в съпоставка с утвърдени световни образци – специфична ансамблова и изпълнителска проблематика“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров", София
Държава
България
Дата
06.04.2021 г.
Автор(и)
Мартин Павлов

Художествено-творчески постижения и репертоар на Бургаска опера в периода 1955 – 1999 година, в контекста на музикално-историческото развитие на града"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров", София
Държава
България
Дата
14.09.2020 г.
Автор(и)
Веселин Михайлов

"Композиционни и интерпретаторски решения в Транскрипции за две пиана на 8 ръце на Три симфонични творби от български композитори"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров", София
Държава
България
Дата
15.04.2020 г.
Автор(и)
проф. Красимир Тасков

Цифрованият бас – основа за развитие на клавирния акомпанимент през различните епохи"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров", София
Държава
България
Дата
20.03.2020 г.
Автор(и)
проф. Атанас Атанасов

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
20.11.2020 г.
Автор(и)
ДВ, бр. 67/28.07.2020 г.

"Специфика на художествената изразност в акапелното хорово творчество на Любомир Пипков"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
10.04.2020 г.
Автор(и)
Деница Чардакова

Обявен в Държавен вестник брой бр. 75/24.09.2019 г....

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
13.03.2020 г.
Автор(и)
Явор Гочев

Обявен в Държавен вестник брой .75/24.09.2019 г...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
13.03.2020 г.
Автор(и)
Владислав Андонов

Обявен в Държавен вестник брой 75/24.09.2019 г..

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
13.03.2020 г.
Автор(и)
Сабин Леви

Обявен в Държавен вестник брой .бр. 75/24.09.2019 г..

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
24.02.2020 г.
Автор(и)
Галина Апостолова

"Клавирната изразност и аспекти на интерпретацията в соловите творби за пиано на Юлия Ценова"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
08.11.2019 г.
Автор(и)
Гергана Несторова

“Относно спецификата при творчеството на художествени песни по стихове от древнокитайска поезия – поглед върху произведенията на Цин Джу, Тан Сяолин и Луо Джунжун”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
25.06.2019 г.
Автор(и)
Джу Пейбин

„Интерпретационни и ансамблови проблеми в квартетите на Паул Хиндемит и Оливие Месиен за кларинет, цигулка, виолончело и пиано в контекста на европейската камерна музика на XX век за този вид ансамбъл“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
15.06.2019 г.
Автор(и)
Кристиян Калоянов

ИНСТРУМЕНТАЛНА ИЗРАЗНОСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ В СОЛОВОТО КЛАВИРНО ТВОРЧЕСТВО НА ФИЛИП ПАВЛОВ

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
09.04.2019 г.
Автор(и)
Анелия Господинова

Обявен в Държавен вестник брой бр.78 от 21.09.2018 г....

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров" София
Държава
България
Дата
28.01.2019 г.
Автор(и)
доц. д-р Иванка Нинова-Метаниева

"Българската композиторска школа в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – педагогика и творчество"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров
Държава
България
Дата
17.05.2018 г.
Автор(и)
Денислав Томов

Обявен в Държавен вестник брой 100/ 15.12.2017..

Вид
Конкурс за доцент
Университет
АМТИИ Пловдив
Държава
България
Дата
04.05.2018 г.
Автор(и)
Светослав Карагенов

Обявен в Държавен вестник брой бр. 57 от 14.07.2017 година ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
28.11.2017 г.
Автор(и)
Бинка Добрева-Котетерова

Обявен в Държавен вестник брой бр.57/14.07.2017 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
23.11.2017 г.
Автор(и)
Иванка Влаева

"Прочит, анализ и възпроизвеждане на партитури. Въведение в методологията на процеса в контекста на клавирното изкуство"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров"
Държава
България
Дата
22.11.2017 г.
Автор(и)
Явор Гочев

„ МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТАМБУРА В СТИЛОВЕ ОТ ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ ”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
21.11.2017 г.
Автор(и)
Валери Димчев

Инструментални стилове във фолклорната музика на Югозападна България: традиции и обновление.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
БАН, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей
Държава
България
Дата
09.05.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петьо Венев Кръстев

Сонатите за пиано от Васил Казанджиев - структурни особености и интерпретационни проблеми

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”
Държава
България
Дата
27.03.2017 г.
Автор(и)
Марин Живков Гонев

Обявен в Държавен вестник брой на 13.09.2016 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров"
Държава
България
Дата
10.03.2017 г.
Автор(и)
доц. д-р Илия Чернаев

Обявен в Държавен вестник брой на 13.09.2016 г,.

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров"
Държава
България
Дата
17.02.2017 г.
Автор(и)
доц. д-р Маргарита Кръстева

Обявен в Държавен вестник брой на 13.09.2016 г,.

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров"
Държава
България
Дата
13.02.2017 г.
Автор(и)
доц.д-р Ясен Теодосиев

Обявен в Държавен вестник брой на 13.09.2016 г,.

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров"
Държава
България
Дата
13.02.2017 г.
Автор(и)
доц. д-р Атанас Карафезлиев

Интерпретационен поглед върху клавирното творчество на Родион Шчедрин от периода след 1990 г.

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”
Държава
България
Дата
30.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
проф. Даниела Андонова

Обявен в Държавен вестник бр. 77/06.10.2015.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
21.03.2016 г.
Автор(и)
Даниела Дикова

„Изпълнителските традиции и тяхното развитие в цигулковите концерти на Панчо Владигеров“

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
21.03.2016 г.
Автор(и)
Галина Койчева-Мирчева

„Ролята на тембровия слух за изграждане на музиканта-изпълнител“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
АМТИИ Пловдив
Държава
България
Дата
11.03.2016 г.
Автор(и)
Валя Янчовска

„Инструментални особености и изпълнителски подход при интерпретацията на съвременни български солови и ансамблови произведения за валдхорна” от Ясен Теодосиев

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. Панчо Владигеров", София
Държава
България
Дата
06.04.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ясен Теодосиев

ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ПРИНЦИПИ ПРИ СТАРИТЕ КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ – РОДСТВО И ВРЪЗКА СЪС СЪВРЕМЕННИЯ ПИАНИЗЪМ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
16.12.2015 г.
Автор(и)
Маргарита Кръстева

Тематизъм и мелос в клавирните сонати на Франц Шуберт. Форми и способи на тяхното интонационно въплъщаване в изпълнителския процес

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
11.12.2015 г.
Автор(и)
Александър Терпис Лиалиос

„Интерпретационни проблеми в клавирните триа на Велислав Заимов“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
14.09.2015 г.
Автор(и)
Боян Кирилов Коларов

„Тенденции в българското хорово творчество от деветдесетте години на двадесетия и първото десетилетие на двадесет и първия век”

Вид
Дипломна работа
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
08.09.2015 г.
Автор(и)
Ванилия Кисьова

“Иновации за стимулиране на интерес към българския музикален фолклор в условията на неформално образование”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Климент Охридски"
Държава
България
Дата
30.03.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ангел Добрев

Обявен в Държавен вестник брой брой 82 от 03.10.2014 г.....

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
20.01.2015 г.
Автор(и)
гл.ас. д-р Сабин Моис Леви

Обявен в Държавен вестник брой брой 82 от 03.10.2014 г.....

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
15.01.2015 г.
Автор(и)
гл.ас. д-р Христо Павлов

„Генезис на музикалния инструмент арфа и нейното приложение в съвременното композиторско творчество”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
28.04.2014 г.
Автор(и)
Даяна Маргарет Роуън

„ОБУЧЕНИЕ ПО ЕЛЕКТРОННИ МУЗИКАЛНИ КЛАВИШНИ ИНСТРУМЕНТИ, ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕВЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В УРОКА ПО МУЗИКА“

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
05.03.2014 г.
Автор(и)
Маргарит Русев

Обявен в Държавен вестник брой 77 от 03.09.2013..

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
25.11.2013 г.
Автор(и)
Велислав Йорданов Заимов

„Особености на хармоничния език във вокалните форми в оперите на Пучини”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
18.06.2013 г.
Автор(и)
Весела Наумова

ФАКТУРАТА КАТО КОМПОНЕНТ НА МУЗИКАЛНАТА КОМПОЗИЦИЯ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
09.04.2013 г.
Автор(и)
Велислав Йорданов Заимов

„Комплементарната структура на съпровода. ролята на клавирната партия в някои камерноинструментални произведения от съвременни македонски композитори. интерпретационии и ансамблови проблеми.”

Вид
Дипломна работа
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
05.04.2013 г.
Автор(и)
Невенка Трайкова

„Хармоничният език в симфониите на Mихаил Пеков”

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
12.03.2013 г.
Автор(и)
Асения Каменова Стратиева

Обявен в Държавен вестник брой 46/ 21. 05. 2013 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
АМТИИ Пловдив
Държава
България
Дата
12.02.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зорница Димитрова Петрова

„РАЗВИТИЕТО НА ТРОМБОНОВАТА ГРУПА ДО КРАЯ НА ХIХ ВЕК”

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
11.09.2012 г.
Автор(и)
Росен Груев

Обявен в Държавен вестник брой 91 от 18.11.2011 г

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА „Проф. Панчо Владигеров”, София
Държава
България
Дата
26.06.2012 г.
Автор(и)
Андрей Диамандиев

„Практически курс по аранжиране”

Вид
Книга
Издател
Университетско издателство "Неофит Рилски"
Държава
България
Година
2015
Уеб страница
Автор(и)
Филип Павлов