Avatar

проф. д-р Георги Георгиев

Email: glgeorgiev swu.bg


Публикации

Обектите от Световното културно наследство в страните от Югоизточна Европа и развитието на туризма. , В „Историко-архелогически туризъм - наследство с перспектива. Черноморски туристически форум. 2014: с.105-127.
Въведение в туризма Първа част. Република България: Университетско издателство, ЮЗУ «Неофит Рилски» Благоевград, България, 2010 (Съавтор/и: Рая Мадгерова)
Природа под закрила. Националните и природните паркове и резерватите в България. Република България: Изд. Гея – Либрис, София, България, 2010
Националните и природните паркове и резерватите в България. Република България: Изд. Гея – Либрис, София, България, 2010
Туристически ресурси, . Република България: Университетско издателство ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград, България, 2007 (Съавтор/и: Н. Апостолов)

Конференции

Историко-архелогически туризъм - наследство с перспектива

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обектите от Световното културно наследство в страните от Югоизточна Европа и развитието на туризма
Период
26.09.2014 - 28.09.2014 г.
Организатор
Черноморски туристически форум, Варна
Съавтор(и)
Илинка Терзийска

Черноморски туристически форум „Еко-туризмът - нашето зелено бъдеще"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Някои особености и проблеми в развитието на алтернативните видиве туризъм в България
Период
03.10.2013 - 03.10.2013 г.
Организатор
Черноморски туристически форум „Еко-туризмът - нашето зелено бъдеще"
Съавтор(и)
Илинка Терзийска

Mеждународна научна конференция „Културен коридор Виа Диагоналис – културен туризъм без граници”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Masterpieces of intangible heritage in the countries of Southeast Europe
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Илинка Терзийска

Mеждународна научна конференция „Problems and perspectives of hilly-mountain areas“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Some problems in the development of alternative forms of tourism in protected areas under NATURA 2000 in Bulgaria
Период
12.09.2013 - 15.09.2013 г.
Организатор
Mеждународна научна конференция „Problems and perspectives of hilly-mountain areas“
Съавтор(и)
Илинка Терзийска

Mеждународна научна конференция “Cultural corridor Via Pontica – cultural tourism without boundaries”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
On the classification of World Cultural and Natural Heritage in South-East Europe
Период
14.09.2012 - 16.09.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Проекти

(900 119 ) Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area

Период на провеждане
01.11.2013 - 30.06.2015 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ETCP Greece Bulgaria 2007-2013
Бюджет
3748134,42 лв.

(7998) Cross-Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women, Project acronym: EGNATIA-VAE

Период на провеждане
14.03.2011 - 13.07.2013 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
ETCP Greece Bulgaria 2007-2013
Бюджет
2537582,00 лв.

Ръководени докторанти

Траннационални културни туристически маршрути в Източните Балкани - потенциал за развитие и икономически ефект

Докторант
Даниела Гечева Стоева
Период
17.04.2010 - 17.04.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Концептуална рамка на СПА и Уелнес туризма в България

Докторант
Мария Трифонова Василева
Период
23.03.2009 - 14.06.2012 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да