Avatar

доц. Георги Гаров

Email: ggarov swu.bg


Конференции

“Music and Dance in Southeastern Europe”

Вид
Международна
Участие
Доклад по покана
Период
02.05.2016 - 08.05.2016 г.
Организатор
SWU “Neofit Rilski”, ICTM Study Group
Съавтор(и)
Николай Цветков

"Танците на Югозападна България"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Обредни и мегдански игри от Пиринско"
Период
15.04.2016 - 16.04.2016 г.
Организатор
Фолклорно студио "Пендара", Танцов клуб "Боряна", Денс клуб "Борев"

"Дръж се земьо шоп те гази"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Характерни особености на шопските традиционни танци
Период
27.11.2015 - 29.11.2015 г.
Организатор
Сдружение "Пролетно хоро"

Семинар по Български народни "Копривщица 2015"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Фолклорната танцова култура на България"
Период
31.07.2015 - 10.08.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Съавтор(и)
Николай Цветков

"Хора и фолклор от Пиринския край"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Традиционните танци на Югозападна България"
Период
28.11.2014 - 30.11.2014 г.
Организатор
Сдружение "Пролетно хоро"

„Музикален и танцов фолклор в Северозападните Родопи. Регионално проучване – културни взаимодействия – преселничество“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„От Разлога през Чепино, до Сейдол Разградско“
Период
23.11.2012 - 25.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград и партньори – Исторически музей – Велинград и Институт за етнология и фолклористика с етнографски музейпри БАН

Проекти

(B2.6c.02/30.11.2017) “BORDERLESS CULTURE”

Период на провеждане
01.12.2017 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2014-2020 г.”
Бюджет
2567928,00 лв.

(BG05M2OP001-2.002-0001) "Стедентски практики - фаза I"

Период на провеждане
07.11.2016 - 29.09.2018 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Европейски структурни и инвестиционни фондове
Бюджет
500000000,00 лв.

(SRP-B10 /15) Културното наследство и изкуствата като ресурс за развитие на креативен туризъм в България

Период на провеждане
02.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
7200,00 лв.

(BG051PO001 – 3.1.07.) „Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието”.

Период на провеждане
27.06.2013 - 31.03.2015 г.
Форма на участие
координатор
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", "Европейски социален фонд"
Бюджет
148549,98 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
07.05.2013 - 31.10.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Европейски социален фонд, Република България
Бюджет
500000000,00 лв.

(DVU_10_0145 2010 г) «Музикалният и танцовият фолклор на Северозападните Родопи. Преселници от и във Велинградско»

Период на провеждане
03.01.2011 - 27.12.2013 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Фонд научни изследвания
Бюджет
55000,00 лв.

Ръководени докторанти

„Регионални танцови стилове в българския фолклор. Хореографско творчество и трансформации“

Докторант
Мирослав Илиянов Стефанов
Период
05.07.2022 - 04.07.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Съвременни интерпретации на фолклорния танцов език в български хореографии през XX век.”

Докторант
Десислав Петров Михайлов
Период
11.12.2018 - 10.12.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Роли на традиционната българска танцова култура в съвременността. Трансформации и въздействия."

Докторант
Пламена Василева Моралиева
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Трансформации на българския традиционен танц в любителски състави от втората половина на ХХ век (у нас и в Западна Европа)”

Докторант
Диляна Александрова Курдова
Период
09.01.2017 - 09.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

"Специфика, структура и методи при изграждане на екзерсиса на основата на българския народен танц"

Докторант
Маргарита Братоева Братоева
Период
12.02.2016 - 11.02.2019 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

"Танцовите форми в репертуара на ансамбъл Тракия"

Студент
Цветелина Георгиева Георгиева
Година
2017
ОКС
магистър

"Дядо и ряпа" - сюжетен танц

Студент
Калина Иванова Марянска
Година
2017
ОКС
магистър

"Особености на танцовата култура на село Попинци, Панагюрско. Традиция и сценична интерпретация"

Студент
Марио Ивьнав Гергинов
Година
2016
ОКС
магистър

Великденски обредни хора и игри. Традиция и сценична интирпритация

Студент
Пламена Василева Петрова
Година
2015
ОКС
магистър