Avatar

докт. Гергана Найденова

Email: gerynaid swu.bg


Публикации

"Европейската идентичност и предизвикателствата пред нея" , Сборник: "Европейската идеята между евроскептицизма и надеждата" 2016: 99-108.
„Мултикултурализъм- същност и проблеми” , "Годишник на катедра философски и политически науки" 2016: .
"Специфика на "новата" миграция в контекста на мултикултурната криза в Западна Европа" , Сборник: "Диалогът Изток-Запад:многопосочност на прочитите" 2015: 221-227.
"Екзистенциалният проект на Мартин Хайдегер" , "Философски опити" 2013: 193-208.

Конференции

XXVI Международна научна конференция за млади учени

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Либерално-комунитарният дебат като аспект от мултикултуралистката проблематика
Период
22.06.2017 - 23.06.2017 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"-Благоевград; Тракийски университет-Стара Загора; Съюз на специалистите по качеството в България; Федерация на научно-техническите съюзи;

"Миграционните вълни- минало, настояще, бъдеще"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Новото номадство" и дебатът около интеграционните модели в Европа"
Период
11.11.2016 - 11.11.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград; Философски факултет

"Европейската идея-между евроскептицизма и надеждата"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Европейската идентичност и предизвикателствата пред нея"
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград; Философски факултет; Факултет по педагогика

"Диалогът Изток-Запад: философски и политически прочити"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Специфика на „новата” миграция в контекста на мултикултурната криза в Западна Европа”
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград; Философски факултет

Рецензии/Становища

"Абсурдността на съществуването"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
Дата
18.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Захов

„Концепцията за либидото при Зигмунд Фройд и Карл Густав Юнг”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Генова

„Понятието „интуиция” при Анри Бергсон”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Стоилкова

Понятията „култура” и „цивилизация” във философските възгледи на Освалд Шпенглер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станка Симеонова