Avatar

доц. д-р Гергана Попова

Email: gerp swu.bg


Публикации

Aspects of the Ideal of Socialist Masculinity and its Disintegration - From the "Iron Men" to the Man-centaur , 5th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences: Conference Proceedings 2020: 179-188.
Michel Foucault: Sexuality, Power and Resistance , Балканистичен форум 2019: 15-21 .
From the heroine of labor to the mother-heroine , 3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences: CONFERENCE PROCEEDINGS 2019: .
The Cheery Asceticism in the Body Notions and Techniques . Испания, Германия: Editorial Academica Espanola, 2017
Болестта срещу удоволствието: употреби на метафората на болестта в първите две десетилетия на комунистическия режим в България , сп. Философия 2016: 91-102.
Тялото в оксимороните на социализма.. България: Фабер, 2016
Избрани лекции по социална философия. Кризата на Европа и критиката на модерното общество.. България: Фабер, 2016
Сексуалността в социалистическите дискурси в България: мълчанието и болестта. , Нотабене 2016: .
Освалд Шпенглер и метафората за „залеза на Запада". , Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата. Ред. и съст. Лазар Копринаров, Гергана Попова. 2016: 71-82.
Физкултурата и масовият спорт в комунистическата матрица за производство на дисциплинирани тела , Тялото при социализма: режими и репрезентации. 2016: 57-73.
MMORPG: пространството на вечния кибер-живот. , Информационни технологии, култура, общество 2015: 166-176.
Западно влияние или идеологическа диверсия: съществува ли социалистическа сексуална революция в България. , Диалогът Изток-Запад. Многопосочност на прочитите. Съст. и ред. Антоанета Николова. 2015: 118-125.
Понятието „симулакрум” в епохата на виртуалната реалност , Виртуално и въображаемо 2014: 61-92.
The Amnesia and the Reconstructions of the Historical Memory: from the ideological socialistic monuments to the commercialization of the cultural tourism in post totalitarian Bulgaria , Cultural corridor via diagonalis – Cultural tourism without boundaries 2013: 119-125.
От „железните мъже” към „кентавричното” тяло – история на прехода от визията за тялото на социалистическия спортист към фигурата на посттоталитарната „мутра”. , Границите – философски и политически прочити 2012: 179-190.
Утопията на сексуалното и политическо освобождение в „репресивната хипотеза“ на Херберт Маркузе и критиката й от страна на Мишел Фуко , Нотабене 2012: .
Жестът, движенията, визиите на тялото като политическа активност – опит за анализ на политическия живот в първите години след 1989 г. през призмата на телесността. , Гражданският протест- минало, настояще, бъдеще 2012: 122-129.
Мъжката телесност между алегориите на героизма и буквалната очевидност на тялото. , Годишник на катедра «Философски и политически науки» 2012: 360-380.
Фигурата на работника през първите две десетилетия след Девети септември в перспективата на комунистическият концепт за тялото-машина , Философски алтернативи 2011: 97-106.
Преодоляването на пола през първото десетилетие след Девети септември 1944 г. – утопичната кулминация на марксисткия феминизъм. , Сборник от конференция „Пол и преход” 2011: 299-310.
Грижовното дресиране и непокорните тела – дисциплинирането на младежите във времето на социализма. , Годишник на катедра «Философски и политически науки» 2011: 146-176.

Конференции

Трансформации и предизвикателства в глобализирания свят

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Човекът-машина: от метафората към реалността
Период
15.10.2020 - 17.10.2020 г.
Организатор
Философски факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

5th International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 5IeCSHSS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Aspects of the Ideal of Socialist Masculinity and its Disintegration - From the "Iron Men" to the Man-centaur
Период
28.07.2020 - 28.07.2020 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

3rd International e-Conference on Studies in Humanities and Social Sciences 5IeCSHSS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
From the heroine of labor to the mother-heroine
Период
28.06.2019 - 28.06.2019 г.
Организатор
Center for Open Access in Science

Съзнанието. В границите и отвъд границите на съзнанието

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Масовата култура и манипулациите върху съзнанието при Херберт Маркузе
Период
11.05.2017 - 12.05.2017 г.
Организатор
Катедра Философия, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Европейската идея - между евроскептицизма и надеждата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Освалд Шпенглер и метафората за „залеза на Запада”
Период
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Организатор
Философски факултет

Трансценденталното съзнание versus Феноменологичното несъзнавано

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Социалистическата цензура на дискурсите върху сексуалността и отношението към психоанализата
Период
21.04.2016 - 22.04.2016 г.
Организатор
Катедра «Философия», ЮЗУ "Неофит Рилски"

ДИАЛОГЪТ ИЗТОК-ЗАПАД: ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИ ПРОЧИТИ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Западно влияние или идеологическа диверсия: съществува ли социалистическа сексуална революция в България
Период
30.10.2015 - 30.10.2015 г.
Организатор
Катедра «Философски и политически науки», ЮЗУ "Неофит Рилски"

Изборът

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Антиутопията на консуматизма в "Прекрасния нов свят" на Хъксли
Период
29.04.2015 - 30.04.2015 г.
Организатор
Катедра «Философия», ЮЗУ "Неофит Рилски"

ІV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДИГИТАЛНА КУЛТУРА И ОБЩЕСТВО

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
MMORPG: пространството на вечния кибер-живот
Период
31.10.2014 - 01.11.2014 г.
Организатор
Център за нови медии и дигитална култура, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Философска и политическа култура

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Човекът в „Биосфера 2” или след катастрофата
Период
24.10.2014 - 24.10.2014 г.
Организатор
Катедра «Философски и политически науки», ЮЗУ "Неофит Рилски"

Серия семинари на Центъра за академични изследвания: Екзистенциални политики при социализма: Тялото при социализма

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Физкултурата и масовият спорт в контекста на социалистическите дисциплинарни практики
Период
30.05.2014 - 30.05.2014 г.
Организатор
Център за академични изследвания

Виртуалното и въображаемото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Матрицата: светът на симулакрумите и форматирането на човешкото тяло
Период
11.10.2013 - 11.10.2013 г.
Организатор
Катедра «Философски и политически науки», ЮЗУ "Неофит Рилски"

Cultural corridor via diagonalis – Cultural tourism without boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Amnesia and the Reconstructions of the Historical Memory: from the ideological socialistic monuments to the commercialization of the cultural tourism in post totalitarian Bulgaria
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", Faculty of Geography, University of Belgrade

Гражданският протест - минало, настояще, бъдеще

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Жестът, движенията, визиите на тялото като политическа активност – опит за анализ на политическия живот в първите години след 1989 г. през призмата на телесността.
Период
12.10.2012 - 12.10.2012 г.
Организатор
Катедра «Философски и политически науки», ЮЗУ "Неофит Рилски"

ГРАНИЦИТЕ – ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
От „железните мъже” към „кентавричното” тяло – история на прехода от визията за тялото на социалическия спортист към фигурата на посттоталитарната „мутра”
Период
21.10.2011 - 22.10.2011 г.
Организатор
Катедра «Философски и политически науки», ЮЗУ "Неофит Рилски"

European Geographies of Sexualities

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The disciplinization of the mute body: Mechanisms of depersonalization and obliteration of the homosexuals in Bulgaria during socialistic regime
Период
08.09.2011 - 10.09.2011 г.
Организатор
Hogeschool Universiteit Brussel

ПОЛ И ПРЕХОД 1938 – 1958 г.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Преодоляването на пола – утопичната кулминация на марксисткия феминизъм
Период
21.06.2011 - 22.06.2011 г.
Организатор
Фондация „Център за изследвания и политики за жените” (ЦИПЖ) и Софийският университет “Св. Климент Охридски”

Проекти

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
50000000,00 лв.

Ръководени докторанти

Етически аспекти на западния капитализъм през първите две десетилетия на XXI век

Докторант
Михаил Гошев Кръстев
Период
26.01.2023 - 26.01.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Динамика на креативността във феномена гранична ситуация

Докторант
Петър Радоев Димков
Период
17.06.2021 - 17.06.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА КАРЛ ПОПЪР: КРИТИКА НА ИСТОРИЦИЗМА И ВЪЗГЛЕДИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА

Студент
Фиданка Райкова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Проблемът за човешката свобода при Жан-Пол Сартр

Студент
Ивон Спахийска
Година
2019
ОКС
бакалавър

Представата за "Залеза на Запада" във философско-историчната концепция на Освалд Шпенглер

Студент
Лилия Накова
Година
2019
ОКС
бакалавър

Парадоксалната естетика на Дидро в контекста на скритата модерност и паралелния дискурс на Просвещението

Студент
Павел Николов
Година
2019
ОКС
бакалавър

Абсурдността на съществуването

Студент
Любослав Захов
Година
2017
ОКС
бакалавър

Възгледите на Хосе Ортега-и-Гасет върху човека маса

Студент
Никола Ников
Година
2016
ОКС
магистър

Понятието „интуиция” при Анри Бергсон

Студент
Гергана Стоилкова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Понятията „култура” и „цивилизация” във философските възгледи на Освалд Шпенглер

Студент
Станка Симеонова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Критика на консумативното общество: Ерих Фром и Херберт Маркузе

Студент
Михаела Станимирова
Година
2015
ОКС
бакалавър

КОНЦЕПЦИЯТА ЗА НЕСЪЗНАВАНОТО ПРИ ФРОЙД. ЗНАЧИМИ ВЛИЯНИЯ В ИЗКУСТВОТО

Студент
Зорница Симеонова
Година
2015
ОКС
бакалавър

Въздействието на обществото върху индивида в творчеството на Ерих Фром

Студент
Десислава Маринова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Проблемът за човека според възгледите на Ерих Фром

Студент
Аня Хатипоглу
Година
2014
ОКС
бакалавър

СВОБОДАТА КАТО ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМ – ДВЕ СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ

Студент
Елиза Огнянова
Година
2012
ОКС
бакалавър

СВОБОДАТА КАТО ФИЛОСОФСКИ ПРОБЛЕМ – ДВЕ СЪВРЕМЕННИ КОНЦЕПЦИИ

Студент
Десислава Ставрева
Година
2012
ОКС
бакалавър

ТЕМАТА ЗА КРИЗАТА НА ЕВРОПА И УПАДЪКА НА МИСЛЕНЕТО ВЪВ ФИЛОСОФСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАСЕТ И МАРТИН ХАЙДЕГЕР

Студент
Гергана Найденова
Година
2012
ОКС
бакалавър

ЛЮБОВТА И ТВОРЧЕСТВОТО КАТО ПРОЯВИ НА ПОЗИТИВНАТА СВОБОДА ПРИ ЕРИХ ФРОМ

Студент
Хава Шех
Година
2012
ОКС
бакалавър

Философски и социални аспекти на отношението към жената в исляма

Студент
Верислава Пандолфини
Година
2011
ОКС
бакалавър

Идеалната държава на Платон и Божият град на Блажени Августин - две социално-политически визии

Студент
Борислава Янчева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Аспекти на противопоставянето рационално-ирационално в произведенията на Фридрих Ницше и Анри Бергсон

Студент
Вера Валериева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Антиконформизма като реакция срещу манипулациите на съвременното общество

Студент
Михаела Мечкунова
Година
2011
ОКС
бакалавър

ПОНЯТИЕТО „НЕСЪЗНАВАНО” ПРИ ЗИГМУНД ФРОЙД И КАРЛ ЮНГ

Студент
ПОНЯТИЕТО „НЕСЪЗНАВАНО” ПРИ ЗИГМУНД ФРОЙД И КАРЛ ЮНГ
Година
2011
ОКС
бакалавър

Утопичното мислене в „Държавата” на Платон и ренесансовите утопии на Томас Мор и Томазо Кампанела

Студент
Лидия Георгиева
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Жената в китайското общество: традиции и промени

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
26.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Светлин Одаджиев

Миглена Георгиева

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
09.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Идеи на феминизма в България. Същността на равенството

Диалектиката реално-въображаемо във вълшебните приказки

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
14.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елия Дамянова

Масовата имиграция и кризата на мултикултурализма в Западна Европа

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.07.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Найденова

Социалната политика спрямо неравенствата

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йоанна Миланова

Проблемът за причинността в индийската философия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
06.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Дървенякова

Философски аспекти на Тантра

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
20.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Юлияна Величкова

Художествени предизвикателства и масова култура

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
16.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Йорданова

Политическа философия на либерализма

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
27.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Анев

Смъртта в будизма, исляма и християнството

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.08.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Кирилова Йовева