Avatar

гл.ас. д-р Гергана Андонова

Email: gergana_andonova law.swu.bg


Проекти

(BG051PO001-3.3.07-0002) студентски практики

Период на провеждане
23.07.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Управление на човешките ресурси", съфинансиран от Европейския социален фонд
Бюджет
60000,00 лв.

Ръководени дипломанти

"ВЛИЯНИЕТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

Студент
Благовест Годев
Година
2015
ОКС
магистър

"ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ И ОТБРАНА И МЯСТОТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕЯ"

Студент
Георги Петров Хаджиев
Година
2015
ОКС
магистър

"СИРИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ - ЗАПЛАХА ИЛИ НЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

Студент
Юлиян Стефанов Драганов
Година
2014
ОКС
магистър