Avatar

проф. Георги Драчев

Email: georgi_drachev swu.bg


Участие в над 130 художествени изложби в живописта, графиката. Изявява се и в областта на декоративно-монументалните изкуства. Графични и живописни творби на Георги Драчев се намират в галериите на Благоевград, Шумен, Кърджали и частни колекции в страната и чужбина (Франция, Япония, Австралия и Германия).

Проекти

( SRP-B10 /15) КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИЗКУСТВАТА КАТО РЕСУРС ЗА РАЗВИТИЕ НА КРЕАТИВЕН ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ

Период на провеждане
25.02.2015 - 30.10.2015 г.
Форма на участие
РЪКОВДИТЕЛ НА ЕКИП
Финансиран от
МОН НАРЕДБА №9 8.08.2003
Бюджет
7200,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0028) "Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието" /Създаване/актуализиране на учебните планове и програми към специалностите от Факултета по изкуствата"

Период на провеждане
27.06.2013 - 27.06.2015 г.
Форма на участие
Експерт в ръководния екип на проекта
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
148550,00 лв.

(№ BG051PO001-3.3.07-0002) "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ"

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.10.2014 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН ОП "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
56000000,00 лв.

Рецензии/Становища

Колоритът и контурът като способи за постигане на психологическо въздействие в българския живописен портрет от края на ХХ и началота на ХХI век

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" - В. Търново
Държава
Р България
Дата
10.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мариета Иванова Конова