Avatar

доц. д.н. Гергана Пенчева-Апостолова

Email: geapostolova swu.bg


https://www.facebook.com/GeA-1692068861055747/?ref=aymt_homepage_panel http://www.cambridgescholars.com/a-rhetoric-of-meanings

Публикации

E-KIND. UK: Authorhouse, 2016
Фейсбукски истории. България: Буквите, С , 2016
Реториката и електронната култура. България: Буквите, С , 2015
On Understanding and Translation in the Multimodal Web Environment. България: УИ "Н. Рилски", 2015
A Rhetoric of Meanings. Exploring the Frontiers of Language Usage.. UK: Cambridge Scholars Publishing, 2015
„Осмият хълм“. България: Буквите, С , 2015
Реториката и електронната култура. България: Буквите, С , 2014
E-kind: Speech-dry Wrecks In an Ocean of Fluctuating Signs. България: УИ "Н. Рилски", 2014
„Безусловен контрол“ - 1. „Проектът“. България: Буквите, С , 2014
„Безусловен контрол“ - 2. „Хрониките на аватара“. България: Буквите, С , 2014
Cultures and Texts. Internet, Intertext, Interculture. България: УИ "Н. Рилски", 2012
Английският философски текст: Интерпретация и превод. България: БОН, 2011
ANALYSES. България: УИ "Н. Рилски", 2011 (Co-author/s: Ели Бояджиева, Зарина Маркова, Мария Багашева-Колева, Светла Кюрова, Мария Анастасова, Дафина Костадинова, Ивайло Велев, Яна Манова-Георгиева, Ваня Сакарева)
Отвъд легендите: приказки на ГеА. : Пропелер, С, 2011
English in Texts. : БОН-Коджабашев, 2007
Reader in the 20TH Century English Literature. България: УИ "Н. Рилски", 2007
FIRST PERSON TALES. Canada: Trafford, Victoria, 2007
Translation Practice. България: УИ "Н. Рилски", 2006 (Co-author/s: Ели Бояджиева)
English in Texts. : БОН-Коджабашев, 2003
Примерни тестове за кандидатстуденти . България: УИ "Н. Рилски", 2002
Убеждаващата комуникация: културната традиция и прагматичните императиви. : С , 1999
Примерни тестове за кандидатстуденти 1999. България: УИ "Н. Рилски", 1999
Теория и практика на публичната реч. България: НЦДО, С, 1997 (Съавтор/и: Д. Александрова , П. Панделиев)
Reading Comprehension, Theory and Practice. България: УИ "Н. Рилски", 1993
The Composition. България: УИ "Н. Рилски", 1993

Ръководени докторанти

„Човекът зад аватара на литературния кибер-герой в романите на Кори Доктороу „Разходки из магическото царство” и „Непознато място“ и в „Невромантик” на Уилям Гибсън”

Докторант
Спасимир Тренчев
Период
17.09.2016 - 21.12.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не