Avatar

гл.ас. д-р Филип Цветанов

Email: ftsvetanov swu.bg


Публикации

Application of Sensor Networks for Measuring Insulin Levels , International journal of online and biomedical engineering 2020: 122-136.
Some aspects in industrial networks security , First International Scientific Conference “Telecommunications, Informatics, Energy and Management TIEM 15”,Bitola, Macedonia. 2015: . (Co-author/s: Ivanka Georgieva)
Computer Modeling and Simulation of Teletraffic Models for 5G Networks , 38th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2015 2015: . (Co-author/s: Ivanova E.P., Teodor Iliev, Gr. Mihaylov, I. Stoyanov, E. Otsetova, Dimitar Radev)
Протоколи за маршрутизация на безжични меш мрежи , Годишник за Югозападен университет 2014 2014: 130-144. (Съавтор/и: Лилия Кипрова, Иванка Георгиева)
Атаки в ZigBee мрежите , Русенски Университет "Ангел Кънчев" 2014: . (Съавтор/и: Иванка Георгиева, Теодор Илиев, Екатерина Оцутова-Дудин )
Относно сигурността на предаваните данни в ZigBee , НВУ "Васил Левски" Велико Търново 2014: . (Съавтор/и: Лилия Кипрова , Иванка Георгиева)
Modelling and Simulation of Communication Efficiency in Low-Speed Networks , Telfor, TU of Belgrade,Serbia 2014: . (Co-author/s: Kamen Tsvetanov, Ivanka Georgieva)
Алгоритми за подобряване достъпа до каналите в нискоскоростни безжични мрежи , Известие на съюза на учените –Русе, Серия "Технически науки" ISSN 1311-106X 2013: . (Съавтор/и: Лилия Кипрова, Иванка Георгиева)
Инструменти за изследване на нискоскоростни мрежи , Национален форум "Електронни, информационни и комуникационни системи, 2013", София 2013: . (Съавтор/и: Димитър Радев)
Modeling of Low-Rate Sensor Network Access. : Telfor, TU of Belgrade,Serbia, 2013 (Co-author/s: Ivanka Georgieva, Svetla Radeva, Dimitar Radev)
Algorithms for positioning on 1-Wire devices , Proceedings of the Union of Scientists, Ruse 2012: . (Co-author/s: Dimitar Radev, Vladimir Gebov)
Rare Event Simulation for a Handover , Telfor, TU of Belgrade,Serbia 2012: . (Co-author/s: Dimitar Radev, Ekaterina Otsetova-Dudin, Svetla Radeva)
Изследване състоянието на превантивните мерки за борба с компютърните престъпления на територията на Благоевградска област , Сборник научни трудове 2011: .
Методика за позициониране на 1-Wire устрайствата, базирана на Search алгоритъма на Dallas Semiconductor , Сборник научни трудове „Индустриални системи и технологии 2007”, Благоевград 2007: 50-57. (Съавтор/и: Владимир Гебов)
Моделиране на технологичен процес за мониторинг на температура , Сборник научни трудове „Индустриални системи и технологии 2007”, Благоевград 2007: 40-50.
Анализ на възможностите и принципа на работа на MicroLan индустриални комуникационни мрежи , Сборник научни трудове „Индустриални системи и технологии 2007”, Благоевград 2007: .

Конференции

Петата Балканска научна конференция "Наука – образование – изкуство през 21-ви век", Мultidisciplinary journal of science, education and art, ISSN 1313 – 5236

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Технически приложения на различни типове сензори в зависимост от измерваната величина
Период
26.09.2019 - 27.09.2019 г.
Организатор
Мultidisciplinary journal of science, education and art, ISSN 1313 – 5236

2019 International Conference in Telecommunications, Informatics, Energy and Management (TIEM)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Research Of Energy Resources Of Cluster Sensor Network
Период
12.09.2019 - 14.09.2019 г.
Организатор
International Hellenic University and University of Telecommunication and Post

Third International Scientific Conference“TELECOMMUNICATIONS, INFORMATICS, ENERGY AND MANAGEMENT”TIEM 2018

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
OPPORTUNITIES TO DETERMINE THE EFFECTIVENESS OF SENSOR NETWORKS
Период
28.05.2018 - 30.05.2018 г.
Организатор
UNIVERSITY OF TELECOMMUNICATIONS AND POST

TIEM 2017 Second International Scientific Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Analysis of Conditions for the Achievement of QoS in Wireless Sensor Networks
Период
26.05.2017 - 28.05.2017 г.
Организатор
UNIVERSITY OF TELECOMMUNICATIONS AND POST

Втора студентска и докторантска научна сесия SDSS-2017

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Tunnel mode for transmitting encrypted data in VPN network
Период
18.05.2017 - 19.06.2018 г.
Организатор
Технически факултет, Югозападен Университет, Благоевград и СУБ-клон Благоевград.
Съавтор(и)
Емил Стоянчев

8th International Conference ICT Innovations 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Significant Simulation Parameters for RESTART/LRE Method in Teletraffic Systems of Broadband Convergence Networks
Период
05.09.2016 - 07.09.2016 г.
Организатор
Association for Information and Communication Technologies ICT-ACT
Съавтор(и)
Елена Иванова, Теодор Илиев, Григор Михайлов

Първа международна конференция ТИЕМ

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Някой аспекти на сигурността на индустриалните мрежи
Период
15.10.2015 - 16.10.2015 г.
Организатор
ВУТП София и ТУ Битоля, Македония
Съавтор(и)
Иванка Георгиева

22nd International Telecommunications Forum TELFOR 2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Modelling and Simulation of Communication Efficiency in Low-Speed Networks
Период
25.11.2014 - 27.11.2014 г.
Организатор
TU of Belgrade,Serbia
Съавтор(и)
Kamen Tsvetanov, Ivanka Georgieva

Международна научна конференция "УНИТЕХ-2014" Габрово

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Моделиране на телетрафични системи описващи интернет протокол IPv6
Период
21.11.2014 - 22.11.2014 г.
Организатор
ТУ-Габрово
Съавтор(и)
Теодор Илиев, Екатерина Дудин, Димитър Радев

I-ва годишна научна конференция на Висше училище колеж по телекомуникации и пощи - София

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Избор на технология за УКВ радиосистема за кризисна ситуация в планински райони
Период
24.10.2014 - 25.10.2014 г.
Организатор
ВУТП София
Съавтор(и)
Алексей Стефанов

Първа годишна научна конференция на Висше училище колеж по телекомуникации и пощи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Модул за управление на персонален компютър чрез Kinect
Период
24.10.2014 - 25.10.2014 г.
Организатор
ВУТП София
Съавтор(и)
Екатерина Дудин, Георги Кръстев

I-ва годишна научна конференция на Висше училище колеж по телекомуникации и пощи

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Изследване на енергоемкостта на сензорните устройства чрез схема за сън в безжични сензорни мрежи
Период
24.10.2014 - 25.10.2014 г.
Организатор
ВУТП София
Съавтор(и)
Лилия Кипрова, Иванка Георгиева

Научна конференция на Русенски университет, 2014

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Атаки в ZigBee мрежите
Период
24.10.2014 - 25.10.2014 г.
Организатор
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Съавтор(и)
Иванка Георгиева, Теодор Илиев, Екатерина Дудин

Общо университетска конференция на Национален военен университет, Велико Търново

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ефективност на комуникацията в безжични сензорни мрежи
Период
03.07.2014 - 04.07.2014 г.
Организатор
НВУ "Васил Левски" Велико Търново

Общо университетска конференция на Национален военен университет, Велико Търново

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Относно сигурността на предаваните данни в ZigBee
Период
03.07.2014 - 04.07.2014 г.
Организатор
НВУ "Васил Левски" Велико Търново
Съавтор(и)
Лилия Кипрова, Иванка Георгиева

Електроника 2014

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Симулационен модел на широколентов хендовър, реализиран със схема с общи приоритети
Период
15.05.2014 - 18.12.2015 г.
Организатор
ТУ София
Съавтор(и)
Екатерина Дудин, Елена Иванова, Димитър Радев

21rd Telecommunications Forum TELFOR 2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Modeling of Low-Rate Sensor Network Access
Период
26.11.2013 - 28.11.2013 г.
Организатор
TU of Belgrade,Serbia

Научна конференция-РУ&СУ'13

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Алгоритъм за времето на достъп до канала за връзка на нискоскоростни комуникационни мрежи
Период
25.10.2013 - 26.10.2013 г.
Организатор
Русенски Университет "Ангел Кънчев"
Съавтор(и)
Иванка Георгиева, Светла Радева, Димитър Радев

Национален форум "Електронни, информационни и комуникационни системи, 2013", София

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Инструменти за изследване на нискоскоростни мрежи
Период
16.05.2013 - 17.05.2013 г.
Организатор
ТУ София, Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България

20th Telecommunications forum TELFOR 2012, Belgrade, Serbia.

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Rare Event Simulation for a Handover
Период
20.11.2012 - 22.11.2012 г.
Организатор
TU of Belgrade,Serbia
Съавтор(и)
Dimitar Radev, Ekaterina Otsetova-Dudin, Svetla Radeva

Proceeding of the Fifth International conference on Informatics and Information Technology, Skopje, Macedonia

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
New Possibility for Building of temperature Control Based on One –Wire Micro Lan of Dallas Semiconductor
Период
13.08.2008 - 15.08.2008 г.
Организатор
ТУ Скопие, Македония
Съавтор(и)
Vladimir Gebov

Проекти

(2017-1-HR01-KA203-035408) The ICT Engineer of 21st Century: Mastering Technical Competencies, Management Skills, and Societal Responsibilities (TeamSoc21)

Период на провеждане
01.09.2017 - 31.08.2019 г.
Форма на участие
Лектор (изнасяне на лекции на английски език), Ръководител на работна група.
Финансиран от
Erasmus+
Бюджет
438367,00 лв.

(2015-1-HR01-KA203-013124) INNOSOC 2016 - Innovative ICT Solutions for the Societal Challenges

Период на провеждане
01.09.2015 - 31.08.2017 г.
Форма на участие
Лектор (изнасяне на лекции на английски език)
Финансиран от
Европейската комисия
Бюджет
397000,00 лв.

(SRP-B16/15) Изследвания за повишаване ефективността на технологични процеси в шевната индустрия

Период на провеждане
01.03.2015 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
участие като член на екипа
Финансиран от
УНФНИ
Бюджет
5000,00 лв.

(2014-ФЕЕА-03) Анализ на възможните решения и експериментални изследвания на стандартите и протоколите за разпространение на мултимедийна информация посредством безжични преносни стеди

Период на провеждане
01.03.2014 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
УНФНИ
Бюджет
20000,00 лв.

(SRP-B16-/14) Изследване енергоефективни алгоритми за безжични сензорни мрежи

Период на провеждане
01.03.2014 - 30.12.2014 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
УНФНИ
Бюджет
5000,00 лв.

(2013-ФЕЕА-02) "Аналоз на възможните решения, проектиране и създаване на специализирана платформа за разпространение на мултимедийна информация в реално време" "

Период на провеждане
01.03.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
член
Финансиран от
УНФНИ
Бюджет
20000,00 лв.

(SRP-B15/13) Изследване ефективността на безжични сензорни мрежи

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.12.2013 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
УНФНИ МОН по наредба №9
Бюджет
3000,00 лв.

(BG051PO001-3.3.07-0002) СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ

Период на провеждане
01.03.2013 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
МОН
Бюджет
60000000,00 лв.

(SRP-B6-/011) Интеграция между комуникационни мрежи 1-wire и zigbee

Период на провеждане
01.03.2012 - 30.12.2012 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
УНФНИ МОН по наредба №9
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-B6-/011) Изграждане и изследване на автоматизирана мобилна система за събиране на сензорни данни

Период на провеждане
01.03.2011 - 30.12.2011 г.
Форма на участие
член на екип
Финансиран от
УНФНИ МОН по наредба №9
Бюджет
6500,00 лв.

Ръководени докторанти

Изследване на възможностите за интеграция на сензорни мрежи в облачни структури

Докторант
Мартин Николов Пандурски
Период
08.01.2018 - 07.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Рецензии/Становища

Система за обработка на сигнали с PSoC

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “Н. РИЛСКИ”-БЛАГОЕВГРАД ТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ КАТЕДРА ПО КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
Държава
България
Дата
30.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветозар Стефанов