Avatar

проф. д.н. Филип Павлов

Email: fpmusic swu.bg


Публикации

Курс за начално клавирно обучение. България: Университетско издателство "Н. Рилски", 2015 (Съавтор/и: Мария Горанова)
Практически курс по аранжиране. България: Университетско издателство "Н. Рилски", 2015
"Хорови песни от български композитори" - Велико славословие. България: НМА"П. Владигеров", 2015
"Минути за усмивки". България: "Мултипринт", 2014
"Отблясъци". България: "Мултипринт", 2014
"седем нощни седемстишия". България: СБК, 2014
"Три пиеси". България: СБК, 2014
"Prelude, Nocturne and Scherzo". България: СБК, 2014
"Capriccio - concerto (sonata)". България: СБК, 2014
"Хитрушко - Веселушко". България: "Мултипринт", 2013
"Лудогорска пролет". България: СБК, 2013
"Luky jazz - II". България: СБК, 2013
"Тъпан за пролет". България: СБК, 2013
"За тебе". България: СБК, 2013
"Nocturne". България: СБК, 2013
"Enlightement". България: СБК, 2013
"Прощъпулниче - I". България: СБК, 2012
"Prelude". България: СБК, 2012
"Танц за тангра". България: СБК, 2012
"Танц за Тангра". България: СБК, 2012
"Wild masks". България: СБК, 2012
"Неразбрани малчугани". България: Вулкан 4, 2011
"По росата". България: СБК, 2011
"Пет контраста". България: СБК, 2011
"Пет миниатюри за пиано". България: СБК, 2011
"Приключенията на Пинокио". България: СБК, 2011
"Интродукция и седем вариационни етюда". България: СБК, 2011
"Sonatina brilliante". България: СБК, 2011
"Мелодична импресия и рондино". България: СБК, 2010
"Full moon". България: СБК, 2010
"Scherzo perpetuo". България: СБК, 2010
"Врабчови вариации". България: СБК, 2010

Рецензии/Становища

"Клавирните етюди на XIX век и ролята им за развитието на съвременния пианист"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
АМТИИ Пловдив
Държава
България
Дата
02.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Татяна Георгиева Гигова

"Генезис на музикалния инструмент арфа и нейното приложение в съвременното композиторско творчество"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. П. Владигеров"
Държава
България
Дата
08.05.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Diana Margaret Rowan - Ирландия

"Детският свят в клавирните цикли на Александър Текелиев и Йордан Гошев"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
22.04.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветомира Христова Съботинова

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. П. Владигеров"
Държава
България
Дата
03.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ростислав Йовчев

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за професор
Университет
НМА "Проф. П. Владигеров"
Държава
България
Дата
14.10.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Адриана Димитрова Благоева

"Особености на хармоничния език във вокалните форми в оперите на Пучини"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. П. Владигеров"
Държава
България
Дата
13.05.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Весела Паунова Наумова

"Хармоничният език в симфониите на Михаил Пеков"

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НМА "Проф. П. Владигеров"
Държава
България
Дата
12.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Асения Каменова Стратиева

"Идеята държавен музикален театър и проекцията й в националния репертоар на XX век"

Вид
Конкурс за професор
Университет
Институт за изследване на изкуствата - БАН, Сектор "Музика"
Държава
България
Дата
17.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Лазарова Каракостова

"Инструментални особености и изпълнителски подходи при интерпретацията на съвременни български солови и ансамблови произведения за валдхорна"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НМА "Проф. П. Владигеров"
Държава
България
Дата
24.03.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ясен Енчев Теодосиев