Avatar

гл.ас. д-р Емил Френски

Email: emil_f swu.bg


Публикации

Система за синтезиране на говорна информация , Електропромишленост и приборостроене 2015: . (Съавтор/и: Димитър Алексиев, М. Момчеджиков)
РАЗВИТИЕ НА GPU И ПОВИШАВАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА С CUDA , Списание "Компютърни науки и технологии", ISSN 1312-3335 2013: 90-96. (Съавтор/и: Венцислав Петров, Димитър Манолев)
Указание за педагогическа практика. Благоевград. България: Университетско издателство, 2003
Реализиране на честотно изменена акустична обратна връзка , Научно-изследователската дейност във ФТТ 1998-2000 2000: .
Проблеми при въвеждането на информационните и електронни технологии в практическото обучение на студенти от специалностите на ИПФ , В: Нови подходи към използване на информационните и комуникационни технологии в обучението на учители. 1999: . (Съавтор/и: Венцислав Петров)
Ръководство по информационни и комуникационни технологии. България: Бонд, 1999 (Съавтор/и: Венцислав Петров, Ваня Георгиева)
Some aspects of the distant postgraduate education technical facilitation. , TEMPUS GRANT CME - 01191-95. Seminar on Needs of postgraduate education in environmental protection and a framework definition of the educational contents and forms 1996: 79-86.
Проект на организационно-методическа документация (учебна програма, учебник и книга за учителя) по труд и техника за V-VIII клас на средното общообразователно училище. България: Техника, 1993 (Съавтор/и: С. Плачков, Н. Божков, С. Стефанов)
Система за изследване на възприятието и възпроизвеждане на ритмови патерни с ПК “Правец” , Електронна техника ЕТ90 1990: . (Съавтор/и: Зора Милушева)
Устройство за изследване и лечение на заекването , Електронна техника ЕТ90 1990: .

Конференции

Fifth International Scientific Conference – FMNS2013

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Speed testing of Sliding spectrum analysis
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

International Scientific Conference FMNS-2011

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Opportunities for Direct Memory Access with DSP
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Димитър Манолев

International Scientific Conference FMNS-2011

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Evolution of GPU, power with CUDA by NVIDIA
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Венцислав Петров

International Scientific Conference FMNS-2011

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Sliding spectrum analysis
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

International Scientific Conference FMNS-2009

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
TMS320 – simple application
Период
15.06.2009 - 20.06.2009 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Душко Караманолев

International Scientific Conference FMNS-2009

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Opportunities of digital signal processors for arithmetic coding
Период
15.06.2009 - 18.06.2009 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Съавтор(и)
Димитър Манолев

International Scientific Conference FMNS-2005

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Честотно променена акустична обратна връзка - методи за реализация
Период
09.06.2005 - 11.06.2005 г.
Организатор
ПМФ, ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

Ръководени дипломанти

Плъзгащо преобразование на Фурие – реализация с FPGA

Студент
Даниел Илиев
Година
2013
ОКС
магистър

Плъзгащо преобразование на Фурие – реализация с Matlab

Студент
Димитър Дончев
Година
2013
ОКС
магистър