Avatar

доц. д-р Димитър Тюлеков

Email: dtyulekov law.swu.bg


Публикации

Гоце Делчев - българският юнак от Македония , Македонски научен институт -София 2016: .
Неустрашимият български войвода от Македония. , Македонски научен институт -София 2016: 1-3 .
Автор, достоен за поощрение и монография, заслужаваща внимание. Рецензия върху издаден дисертационен труд на Якимов, Ал. Балканската политика на Гърция между двете световни войни. Симелпрес. С., 2012. с. 204. , Македонски преглед, 2016: 152-154.
Денят на Македония“ в традиционният светоглед на македонските българи. , Македонски преглед, 2016: 29-46.
100 години благоевградска адвокатура (1915-2015), ISBN 978-954-8505-55-0, Благоевград, 2015, с. 359.. България: Рекламно издателска къща "Ирин-Пирин"-Благоевград, 2015 (Съавтор/и: Димитър Шалев)
Българският Илинден от 1903 г. , http://www.mni.bg/2015/08/1903 2015: .
Два непознати документа за съдбата на македонските българи в Струмишко и Тиквешко през 1913 г./Two unknown documents from State archives – Blagoevgrad concerning.Tthe fate of Macedonian Bulgarians from Strumica and Tikvesn regions in 1913” , Сборник с доклади от международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи“ (11 ноември 2013, София), ISBN 978-954-2903-17-8 2015: с. 193-198 ;p. 518-523.
Пограничните събори в българо-югославските отношения, 1944-1989. №3 , Сп. Македонски преглед - София 2015: с. 25-52. (Съавтор/и: доц. д-р Стоян Германов)
България между Обществото на народите и Организация на обединените нации , ООН: Исторически традиции и съвременно право 2015: с. 363-370.
Гръцко-българският въоръжен конфликт между националният въпрос и външната политика на България през 1925 г. , сп. Македонски преглед, 2015: с. 31-40.
Националната идея във външната политика на България – периодизация, проблеми и предизвикателства от днешно време , Сборник с доклади от международна научна конференция „110 години от Илинденско-Преображенското въстание и българската национална идея от Сан Стефано до Букурещ, 1878-1913,ISBN 978-954-2903-11-6 2014: 197-212.
Антон Димитров – непознатият българин от Македония , http://www.mni.bg/2014/10/121-g-ot-sazdavaneto-na-vmro. 2014: .
Международната обстановка в Югоизточна Европа от Охридско-Дебърското въстание до навечерието на Първата световна война/Situata nderkombetare ne Evropen juglindore nga kryengritja e shtatorit deri pragun e luftes se pare boterore, ISBN 978-954-2903-14-7 , Сборник с доклади от международна научна конференция и кръгла маса, 28 септ. 2013, Струга, Република Македония. 2014: с. 67-73; p. 75-80 .
Последиците от войните в Югоизточна Европа през 1912-1913 г. и националните стереотипи на балканските народи. , сп. "Международна политика", 2013: 213-225.
Отново за Гоце, десет години по-късно , сп. Македонски преглед, №3, 2013: 35-46.
Един малък документ от село Тработивище, Царевоселско за голямата политика на България през 1941-1944 г. , Сборник с доклади от национална научна конференция "Националното обединение на България, 1940-1944 г.",ISBN 978-954-8187-86-2 2012: с. 403-406.
Външната политика на България в международните отношения през XXI век – изследователски проблеми и управленчески предизвикателства. , Юбилеен сборник от международна научна конференция „Право, управление и медии през XXI век“. 2012: 560-563.

Ръководени докторанти

Българо-албанските отношения в светлината на европейската интеграция

Докторант
Яни Петре Никола
Период
09.01.2017 - 09.01.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Българските етнорелигиозни общности в управлението на държавите от Югоизточна Европа

Студент
Татяна Станкова
Година
2018
ОКС
магистър

Българо-германските отношения в навечерието на Втората световна война

Студент
Симеон Николов
Година
2017
ОКС
професионален бакалавър

Кипърският проблем и гръцко-турските отношения - минало и съвременост

Студент
Лора Евгениева Цонева
Година
2014
ОКС
магистър

Етнически синдром в Югоизточна Европа (по примера на Република Албания)

Студент
Кристина Любомирова Шушорова
Година
2014
ОКС
магистър

Иван Евстатиев Гешов във външната политика на България по време на Балканската война, 1912-1913 г.

Студент
Кирил Митков Цекин
Година
2013
ОКС
професионален бакалавър

Политически промени в Източна Европа след 1989 г. - особености на българския преход

Студент
Нина Руменова Нинкова
Година
2013
ОКС
магистър

Югославската криза в международните отношения на Югоизточна Европа

Студент
Таня Петрова Танчева
Година
2013
ОКС
магистър

Република Турция и Европейският съюз - предизвикателства, проблеми и прогнози

Студент
Георги Васков Чапкънов
Година
2013
ОКС
магистър

Босна и Херцеговина или драматичното рождение на една кризисна държава

Студент
Цветелина Минкова Еремиева
Година
2012
ОКС
магистър

Основни предизвикателства пред Република Македония в процеса на нейното присъединяване към Европейския съюз

Студент
Столе Тихомир Алексов
Година
2012
ОКС
магистър