Avatar

доц. д-р Донка Иванова

Email: donkaiv swu.bg


Публикации

Методи на научните изследвания в туризма. БЪЛГАРИЯ: АВАНГАРД-ПРИМА, 2015
Човекът и неговата среда. БЪЛГАРИЯ: АВАНГАРД-ПРИМА, 2014
ИНВЕСТИЦИИ: ОСНОВЕН КУРС. БЪЛГАРИЯ: АВАНГАРД-ПРИМА, 2014
Методи на научните изследвания в туризма. БЪЛГАРИЯ: ИНФОДИЗАЙН, 2014
Човекът и неговата среда. БЪЛГАРИЯ: АВАНГАРД-ПРИМА, 2013
ИНВЕСТИЦИИ: ОСНОВЕН КУРС. БЪЛГАРИЯ: АВАНГАРД-ПРИМА, 2011
Човекът и неговата среда. БЪЛГАРИЯ: АВАНГАРД-ПРИМА, 2010
ИНВЕСТИЦИИ: ОСНОВЕН КУРС. БЪЛГАРИЯ: НЕОФИТ РИЛСКИ, 2007