Avatar

доц. д-р Георги Донев

Email: donev swu.bg


Публикации

Метафизическо мислене и феноменологизация на съзнанието , сп. Философски Алтернативи 2014: .
Метафизическо мислене и форми на съзнание , сп. Философия 2013: .
Трансцендентна реконструкция на Хегеловата форма на феноменологизация на „съществуването” , сп. Философски Алтернативи 2012: .
Феноменологичният език на научното знание , сп. Философия 2009: .
Метафизическият език – основа на некласическите научни езици , Трансценденталните езици на метафизиката 2009: .
L’existence comme un phenomene , Hegel – Jahrbuch 2009: 139-143.
Езотеричността на метафизиката , Философия и езотерика 2008: .
Онтологията като трансцендентална граница и феноменологична форма на съществуваването , Онтологията през ХХ век 2007: .
Феноменологична десубстанциализация на мисленето , Сб. Кант и диалогът на традициите 2004: 51-61.
Метафизична експликация на трансцеденталното разбиране на съзнанието , сб. "Кант и метафизиката" 2003: .
Explication du concept metaphysique d’home par la dialogicite universelle de la pansee transcendantale , Akten des IX internationalen Kant kongreses 2002: 635-642.
La logique de la Phenomenologi , Hegel - Jarbuch 2002: .
Как е възможна трансцендентална феноменология? , Кант и Кантовата традиция в България 2001: 148-158.
Експликация на метафизичния език , сп. Философия 2000: .
Експликация на съществуването , сп. Философия 2000: 3 - 10.
Експликация на метафизичното понятие "човек" , сп. Философия 1999: .
Универсальность трансцендентальной формы существования , Материали от ХХ юбилей на сесия на международната Варненска философска школа 1999: 33 - 40.
On the transcendent rational noudiscrepancy , Mind, reality and values 1997: 77 - 85.
Трансценденталният схематизъм като граница между критичната и догматичната метафизика , сп. Философия 1996: 39-43.
Трансценденталната универсалност на мисленето , сп. Философски Алтернативи 1996: 12-16.
Трансцендентална дефетишизация на съществуването в “Бесове” на Достоевски и „Абсурдните стени” на Камю , сп. Философски Алтернативи 1995: 3-15.
Etude des rapports ente la raison theorique et pratique à la luière du concept de l'infini , Kongressakten des 7. Internationalen Kant 1991: 197 -203.
Механизм моделирования категорий в философии Канта , Проблемы отношения между диалектикой плошкой 1990: 209 -214.

Конференции

Sofia Kant Conference

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Евристика на трансценденталния метод
Период
22.04.2015 - 22.04.2015 г.
Организатор
СУ “Свети Климент Охридски”

Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Метафизическо мислене и феноменологизация на съзнанието
Период
28.04.2014 - 28.04.2014 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

XXX. Internationaler Hegel Kongress. Hegels Antwort auf Kant

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
La forme transcendantale de la logique
Период
23.04.2014 - 26.04.2014 г.
Организатор
Universität Wien

Метафизическо и постметафизическо мислене

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Метафизическо мислене и форми на съзнание
Период
15.05.2013 - 15.05.2013 г.
Организатор
Център за немски идеализъм

Трансцендентални езици на метафизиката

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Метафизично обосноваване на феноменологичната форма на съществуване
Период
25.05.2009 - 25.05.2009 г.
Организатор
Катедра "Философия"

Философия и езотерика

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езотеричността на метафизиката
Период
16.05.2008 - 17.05.2008 г.
Организатор
Катедра "Философия"

Проекти

(SRP-A4/10) Модели на философското мислене

Период на провеждане
08.01.2010 - 30.12.2010 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
6000,00 лв.

( НИД-Н9/Ф-1) Парадигми на мислене и тяхното развитие

Период на провеждане
09.01.2009 - 30.12.2009 г.
Форма на участие
участник в проект
Финансиран от
МОН
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

История на руските философско-религиозни идеи

Докторант
Костадин Кирилов Нушев
Период
27.01.2014 - 31.01.2017 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

Методологически проекции на „cogito” във философията на Декарт

Студент
Станка Димитрова Христова
Година
2012
ОКС
бакалавър

Скритият Бог във Философското откровение на Платон

Студент
Страхил Николов Гошев
Година
2011
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Интелект и интуиция в процеса на мислене

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
10.07.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Деница Москова

Пътят на Шопенхауер от основаване на познанието към метафизиране на волята

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
13.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанаска Чолакова

Логическият квадрат – аксиоматика и построения

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
18.02.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надя Валентинова Белашова

„Тайната сила у Кант“

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ИИОЗ-БАН
Държава
България
Дата
04.10.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. Ивайло Георгиев Димитров

Религиозно-философската традиция на Корейския полуостров“ (Будизмът в периода ІV-ХІV век)

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
08.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Борисов Спиров

Класическата будистка философия. Част първа. Пътят

Вид
Конкурс за професор
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
17.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. Иван Илиев Камбуров

Хелегеловата „Феноменология на духа” като връх на Европейската логосна философия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.09.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Йорданова Николова

Отрицанието във философската система на Хегел

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
05.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Здравков Узунов

Деструкция на волята – от Шопенхауер към Ницше

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
01.07.2010 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанаска Чолакова