Avatar

доц. д-р Димитър Ковачев

Email: dkovach swu.bg


Ръководени докторанти

Задачи и визуализации в обучението по програмиране

Докторант
Мария Славчева Палаханова
Период
12.06.2015 - 11.06.2018 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не