Avatar

ас. Павел Джунев

Email: djunev swu.bg


Публикации

Отказоустойчиви компютърни системи (Fault-tolerance Computer Systems).. България: ISBN 978-954-00-0089-3, 2016 (Съавтор/и: Нина Синягина, Борислав Юруков, Людмила Танева, Стела Русева,, Гергана Калпачка)
Приложение на функция с двойна модулация в апроксимационния метод на компресирани косинуси , СЕЕС 2016: . (Съавтор/и: Петър Апостолов, Алексей Стефанов, Екатерина Оцетова-Дудин)

Конференции

13th NATIONAL CONFERENCE “ELECTRONICA 2022”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Helium Network - Integration of Blockchain Technologies in the Field of Telecommunications
Период
19.05.2022 - 20.05.2022 г.
Организатор
CEEC

SDSS 2016

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ПРОЕКТИРАНЕ НА ГИГАБИТОВА 5G Wi-Fi БЕЗЖИЧНА МРЕЖА, БАЗИРАНА НА СТАНДАРТ 802.11ac
Период
19.05.2016 - 19.05.2016 г.
Организатор
Технически факултет - ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

FMNS-2013

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Подобряване на управлението на мрежата чрез софтуерно дефинирани мрежи
Период
12.06.2013 - 16.06.2013 г.
Организатор
ПМФ на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград

ТЕХСИС 2013

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анализ на софтуерно-дефинирани мрежи (SDN). Мониторинг на мрежи чрез съвременни стандарти и протоколи
Период
29.05.2013 - 31.05.2013 г.
Организатор
Технически университет – София, филиал Пловдив

Телеком 2012

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Джунев, П., Анализ на развитието на фиксираните телекмуникационни мрежи. ХХ Юбилейна национална конференция с международно участие “ТЕЛЕКОМ 2012”, 18-19 октомври 2012, София, ISSN 1314-2690
Период
18.10.2012 - 19.10.2012 г.
Организатор
СЕЕС

Проекти

(BG05M2OP001-2.002-0001) „Студентски практики“ – Фаза 1

Период на провеждане
26.08.2016 - 31.12.2017 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
50000000,00 лв.

(RP-B14/16) Изследване на безжични сензорни мрежови технологии за индустриалната автоматизация

Период на провеждане
14.12.2015 - 19.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-B2/14) Иновативни изследвания в областта на информационните технологии и комуникациите

Период на провеждане
16.01.2014 - 05.12.2014 г.
Форма на участие
Участник в проекта
Финансиран от
ЮЗУ " Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Проектиране и изграждане на оптична мрежа между две сгради

Студент
Кирил Лъчезаров Колев
Година
2016
ОКС
бакалавър

Проектиране на локална мрежа в бизнес сграда

Студент
Мартин Николов Пандурски
Година
2016
ОКС
магистър

Повишаване на изчислителната мощност на компютърна система чрез овърклок на микропроцесор и графична карта

Студент
Ивайло Зиновиев
Година
2016
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Сравнение на бързодействието на алгоритми, реализирани върху процесора и CUDA видеоплатки

Вид
Дипломна работа
Университет
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
26.12.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анатолий Г. Соколов

Изграждане на GЕPONмрежаИзграждане на GЕPONмрежа

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
06.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емил Стойков

Уеб приложение за писмена комуникация - чат

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград
Държава
България
Дата
06.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристиан Кирилов Веселинов

Проектиране реализиране и изследване на постоянно токов двигател. Регулиране честотата на въртене чрез потенциометър

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ" - БЛАГОЕВГРАД
Държава
БЪЛГАРИЯ
Дата
17.02.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мирослав Добринов Андонов

Проектиране на локална мрежа в учебен корпус № 4

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски - Благоевград
Държава
България
Дата
12.10.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ване Траянов