Avatar

ас. д-р Динко Стойков

Email: dinkostoikov swu.bg


Ръководени дипломанти

Проект за сигурност и алармена система Arduino

Студент
Кирил Кирилов
Година
2021
ОКС
магистър

Динамичен Website за онлайн библиотека със изграждане на база от данни

Студент
Костадин Бабанов
Година
2021
ОКС
магистър

Разработване на уеб приложение за читалище в гр.Белица

Студент
Ибрахим Мехов
Година
2021
ОКС
магистър

Разработване на динамичен уеб сайт за киносалон

Студент
Арсо Чангалов
Година
2021
ОКС
бакалавър

Изграждане на система за сигурност с пожароизвестяване.

Студент
Костантина Цветанова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Компютърни вируси. методи за отстраняване на компютърни вируси.

Студент
Eмине Манзурска
Година
2021
ОКС
бакалавър

Изграждане на Умен дом

Студент
Паулина Игнатова
Година
2021
ОКС
бакалавър

Проектиране на висококачествени професионални автоматизирани поливни системи с Raspberry Pi4+

Студент
Денис Деливерски
Година
2021
ОКС
бакалавър

Поддръжка за ефективна виртуална памет на системи с голяма памет

Студент
Яница Янчовска
Година
2021
ОКС
бакалавър

Проектиране и изграждане на видеонаблюдение на еднофамилна къща

Студент
Десислава Тодорова
Година
2021
ОКС
бакалавър

GSM комуникатор(котролер) за управление на промишлени предприятия.

Студент
Страхил Гроздилов
Година
2021
ОКС
бакалавър

Събиране на информация от околната среда с Raspberry PI 3 B+

Студент
Кирил Кирилов
Година
2020
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Архивиране и възстановяване на данни със специализиран софтуер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “Н. РИЛСКИ”-БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
21.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Станислав Томов

Изграждане на противопожарна система с Raspberry Pi платформа

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “Н. РИЛСКИ”-БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
21.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Бахтинур Муртаз

Проектиране на локална мрежа и защита на предаваните данни

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “Н. РИЛСКИ”-БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
15.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Димитров

Проектиране и изграждане на система за видеонаблюдение на жилищна сграда

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ “Н. РИЛСКИ”-БЛАГОЕВГРАД
Държава
България
Дата
04.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йосиф Бакалов