Avatar

доц. Димитър Костадинов

Email: duke544 swu.bg


Завършва НХА "Николай Павлович" в София, специалност "Монументална живопис". Доцент в катедра "Изобразително изкуство" към ЮЗУ "Неофит Рилски" в Благоевград. Негови произведения са притежание на: Национална художествена галерия – София; Градска художествена галерия – София; държавни художествени галерии в Пловдив, Перник, Хасково, Кюстендил. частни колекции в Унгария, Македония, Гърция, Кипър, Русия, Германия, Австрия, Холандия, Франция, Швейцария, Канада, САЩ, Северна Каролина, Мериленд и др. Димитър Костадинов има участия в над 80 самостоятелни изложби в страната и в чужбина.