Avatar

проф. д-р Стоян Иванов

Email: dekan.st.ivanov swu.bg


Публикации

Обучението по Физическо възпитание и спорт в училище (целева, съдържателна и диагностична конкретизация). Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2015 (Съавтор/и: Николай Цанков)
Achievement motivation as a determining factor for the quality of sports and animation activities with children , Research in Kinesiology 2015: 105-110. (Co-author/s: N. Tsankov, Ek. Deliverska)
Linking teaching and research in the field of public health: the Bulgarian experience , Revista da Sociedade 2015: . (Co-author/s: M. Tcholakova, D. Georgieva)
Implementing quality standards in the delivery of education services addressed to adults with extensive use of ict - preliminary analysis , В: сборник „Продължаващо обучение в музеите“ 2014: 12-26. (Co-author/s: М. Chankova , Ek. Deliverska , D. Tomova, N. Tsankov. )
Спортът и студентите.. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски, 2012
Водни спортове. Част І. Водни ски. . Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски, 2012 (Съавтор/и: Иван Глушков)
Културнообразователната област „Физическа култура” и учебният предмет „Физическо възпитание и спорт” в средното общообразователно училище , Спорт & Наука 2012: .
Физическото възпитание и спорта в извънучилищни дейности и мултикултурна среда , Спорт & Наука 2012: .
Визия на учителите по физическо възпитание и спорт за Държавните образователни изисквания по предмета , Спорт & Наука 2012: .
Физическо възпитание. Социална интеграция. Спорт. Благоевград: Университетско издателство "Неофит Рилски", 2011 (Съавтор/и: Даниела Томова)
Mетодика за подготовка на спортните педагози за работа с ученици в мултикултурна среда , Спорт & Наука 2011: . (Съавтор/и: Даниела Томова)

Ръководени докторанти

Тренираност и спортна форма на висококвалифицирани състезатели по таекуон-до ITF

Докторант
Марио Ванчов Богданов
Период
01.02.2014 - 31.01.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Методика на кинезитерапията при затлъстяване I степен и целулит чрез използването на неинвазивни технически устройства

Докторант
Адриана Пламенова Никифорова
Период
18.06.2012 - 17.06.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не