Avatar

доц. д-р Даниела Попова

Email: dany.popova swu.bg


Публикации

Кинезитерапия при централна увреда на nervus facialis , Сборник с резюмета 17-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 2016: 28-29. (Съавтор/и: Перусанов Е)
Изследване на ефекта от приложението на мекотъканна мобилизация при хроничен болков синдром в лумбосакралната област , Сборник с резюмета 17-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 2016: 39-42. (Съавтор/и: 1. Бучков К)
Kinesitherapy's methods for familial amyloid polyneuropathy , Canadian Journal of Science and Education 2015: 26-28. (Co-author/s: M.Filipova, D.Tomova, Iv.Topuzov, Ev.Nikolova, N.Petrova)
Kinesitherapy for patients treated with intravenous thrombolysis , Yale Journal of Science and Education 2015: 600-605. (Co-author/s: M.Filipova, R.Kastelov, L.Kraydjikova, Iv. Topuzov, N. Borisova, M.Toteva)
Changes in the support stability indicators after arthroscopic knee intervention , Research in Kinesiology 2015: 28-32. (Co-author/s: St.Mitova, M.Gramatikova)
Flatfoot in childrenand growing up-actuality of the problem , Research in Kinesiology 2015: 25-27. (Co-author/s: St.Mitova, M.Gramatikova)
Research of innovative system abilities for postural analysis and postural disorders assessment , Activities in physical education and sport 2015: 30-32. (Co-author/s: St.Mitova, M.Gramatikova)
Relevance of the issue for healthy lifestyle formation in adolescents. , Relevance of the issue for healthy lifestyle formation in adolescents. 2015: 234-236. (Co-author/s: St.Mitova, M.Gramatikova)
Съвременни аспекти в рехабилитацията след оперативно възстановяване на руптури на ротаторния маншон , Спорт и наука 2015: 360-363. (Съавтор/и: Ст.Митова)
Изследване терапевтичното въздействие на аурикулотерапията в острия период на болковия синдром в лумбалния гръбнак при спортистки , Физиотерапия 2015: 30-33. (Съавтор/и: Готова Ж, М. Филипова)
Kinesitherapy's method for neurits nervi facialis , American Journal of Science and Technologies 2015: 800-803. (Co-author/s: Filipova M, Topuzov Iv, Kraydjikova L, Kastelov R, Borisova N, Georgieva Sp, Mitova E, Gencheva N, Kayryak A)
Kinesitherapy’s test for diabetic polineurophaty , Australian journal of education and science 2015: 41-44. (Co-author/s: Filipova M, Kashkin I, Mitova E, Kantchev D, Veleva E, Borisova N, Megova T, Toteva L, Gotova J., )
Thrombolysis at kinesitherapy , British journal of education and science and culture 2014: p. 164-167. (Co-author/s: M.Filipova, R.Kastelov, Ev.Nikolova, N.Petrova)
Aquatherapy in postural distrubancesinthe frontal plane , Activities in physical education and sport 2014: pp 29-33. (Co-author/s: St.Mitova, M.Gramatikova)
KINESITHERAPY TO INJURIES OF THE ROTATOR MUFF , Activities in physical education and sport 2014: 34-37. (Co-author/s: St.Mitova)
Postural disorders and spinal deformities in children at primary school age. System for screening, examination, prevention and, treatment , Activities in physical education and sport 2014: 172-177. (Co-author/s: St.Mitova, M.Gramatikova)
Проучване на ефекта от приложението на собствена методика при деца от начална училищна възраст с плоскостъпие. , На¬у¬ч¬ни трудове на Русенския университет 2014: 35-40. (Съавтор/и: Ст.Митова, М. Граматикова)
Разработване и апробиране на собствена методика за кинезитерапия при плоскостъпие , Сборник с резюмета 15-та студентска научна конференция „Кинезитерапия и спорт” 2014: 17-18. (Съавтор/и: Ст. Митова, А. Георгиева, Г. Стоянов)
Анализ на резултати от скринингово изследване получени чрез система GPS100 за постурален и плантарен анализ , Сборник с резюмета от Юбилейна конференция с международно участие, 2014: 31-33. (Съавтор/и: Ст. Митова, М. Граматикова, Р. Кастелов)
Състояние и промени в динамичната сила на пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка , Спорт и наука 2014: 222-230. (Съавтор/и: Ст. Митова, М. Дончева, М. Граматикова)
Спортнo –анимационна програма за деца от 7 – 10 години с постурални нарушения , Спорт и наука 2014: 185-193. (Съавтор/и: Ст. Иванов, Ст. Митова, М. Граматикова)
Състояние и промени в динамичната сила на пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка , Сборник с резюмета Физическо възпитание и спорт 2014: 17-18. (Съавтор/и: Ст. Митова, М. Граматикова)
Kinesitherapy and health care in patients with ischemic stroke treated with intravenous thrombolysis , Activities in physical education and sport 2014: 46-49. (Co-author/s: Filipova M)
The phenomenon of “CONCORDANCE” in children, s psychological and physical development , Activities in physical education and sport 2014: 44-49. (Co-author/s: Glushkova, M, Iv. Glushkov, M. Gramatikova )
Лечение на болки в рамото от неврогенен произход с комбинация от мекотъканни техники, мобилизации и Кинезиотейпинг , Превенция и рехабилитация 2009: 59-64 . (Съавтор/и: Николова Е, Михов Б, Петрова Н)
Патокинезиологична характеристика на thoracic outlet syndrome и насоки за преодоляването му с кинезитерапия , Кинезитерапия и рехабилитация 2008: . (Съавтор/и: Воядзис Х)
Лечение на болки в рамото от неврогенен произход с комбинация от мекотъканни техники, мобилизации и Кинезиотейпинг”, Първа Национална конференция по Неврорехабилитация, Плевен , Неврорехабилитация 2008: . (Съавтор/и: Николова Е., Михов Б, Петрова Н)
Приложение на двигателни и сензорни упражнения по триместри в комплексното лечение на „рискови групи” деца до едно-годишна възраст , Неврорехабилитация 2008: 71. (Съавтор/и: Николова Е, Михов Б, Петрова Н)
Биомеханични предпоставски за възстановяване на динамичната стабилизация в гленохумералната става , Кинезитерапия и рехабилитация 2007: 66-72.
Възстановяване на мускулната функция в глезенно-ходилния комплекс след руптура на ахилесовото сухожилие , . Спорт и наука 2007: 68-71.
Възстановяване на ставната подвижност след оперативно лечение на предна раменна нестабилност по метода на Бойчев , Кинезитерапия и рехабилитация 2005: 50-56.
Recovering shoulder joint kinematics after surgical repair of shoulder instability , 1st Balkan congress of physiotherapy, Drama, Greese 2005: 106. (Co-author/s: Haleplidou M, 1. Popov N)
Възстановяване на динамичната стабилизация в раменния комплекс след оперативно лечение на хабитуални луксации на гленохумералната става , ІХ конгрес на българските ортопеди и травматолози с международно участие, Пловдив 2004: 256-259. (Съавтор/и: Николай Попов, Киров З., Матев Б)
Функционални резултати от приложението на наша кинезитерапевтична методика в умерено-протективната фаза след оперативно лечение на хабитуални луксации на раменната става по техниката на Бойчев-Галеаци , В СПОРТ, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ, сборник с доклади, НСА-прес 2003: 429-436. (Съавтор/и: Николай Попов)
Кинезитерапевтична програма за възстановяване на динамичната стабилизация в раменния комплекс , Научни трудове от конференция с международно участие по проблеми на човешкото движение 2003: 151-155. (Съавтор/и: Николай Попов, Здравка Цветанова)

Конференции

18th Symposium on Sports and Physical Education of Youth

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Relevance of the problem for healthy lifestyle formation in adolescents.
Период
26.09.2104 - 27.09.2014 г.
Организатор
APES
Съавтор(и)
Stamenka Mitova, Maria Gramatikova

Научна конференция на Русенския университет „Ангел Кънчев

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проучване на ефекта от приложението на собствена методика при деца от начална училищна възраст с плоскостъпие
Период
24.10.2015 - 25.10.2105 г.
Организатор
Русенски университет
Съавтор(и)
Ст. Митова, М. Граматикова

13-th International scientific and professional conference „Current state of physical education and sports activities in classroom teaching

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesitherapy recovery of the strength endurance of m.quadriceps femoris after reconstruction of the anterior cruciate ligament; MODERN METHODS OF DIAGNOSIS AND REHABILITATION OF POSTURAL DEFORMITIES
Период
17.04.2015 - 18.04.2015 г.
Организатор
APES
Съавтор(и)
St.Mitova, M.Gramatikova, S. Vezenkov, Ek. Mitova

13-th International scientific and professional conference „Current state of physical education and sports activities in classroom teaching„

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Kinesitherapy recovery of the strength endurance of m.quadriceps femoris after reconstruction of the anterior cruciate ligament
Период
17.04.2015 - 18.04.2015 г.
Организатор
Activities in physical education and sport
Съавтор(и)
Mariq Gramatikova, Stoiqn Vezenkov, Stamenka Mitova

12-th International scientific and professional conference „ Relations of anthropological status, physical education, and motor activities of children from preschool and early school age

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Changes in the indicators for stability of the support after arthroscopic knee intervention; Flatfoot in childrenand growing up-actuality of the problem; Research ofabilities of innovative system for postural analysis and assessment of postural disorders.
Период
11.04.2015 - 12.04.2015 г.
Организатор
APES
Съавтор(и)
St.Mitova, M.Gramatikova

Научна конф. с международно участие „Физическо възпитание и спорт

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Състояние и промени в динамичната сила на пациенти след реконструкция на предна кръстна връзка
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ
Съавтор(и)
St.Mitova, M.Gramatikova

„Физическо възпитание и спорт

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Спортнo –анимационна програма за деца от 7 – 10 години с постурални нарушения
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ"Н.Рилски"
Съавтор(и)
Стаменка Митова, Мария Граматикова, Стоян Иванов

Юбилейна конференция с международно участие „20 години специалност Кинезитерапия“

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анализ на резултати от скринингово изследване получени чрез система GPS100 за постурален и плантарен анализ.
Период
30.10.2014 - 31.10.2014 г.
Организатор
ЮЗУ
Съавтор(и)
St.Mitova, M.Gramatikova

17-th Symposium on sports and physical education of youth „Continuing education of professional and scientific staff in physical education and sports”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Postural disorders and spinal deformities in children at primary school age. System for screening, examination, prevention and, treatment.
Период
20.09.2013 - 21.09.2013 г.
Организатор
Activities in physical education and sport
Съавтор(и)
St.Mitova, M.Gramatikova

11-th International scientific and professional conference ‘’Physical education, sports and kinesiology”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Aquatherapy in postural distrubancesinthe frontal plane; KINESITHERAPY TO INJURIES OF THE ROTATOR MUFF
Период
19.04.2013 - 20.04.2013 г.
Организатор
Activities in physical education and sport
Съавтор(и)
St.Mitova, M.Gramatikova

11-th International scientific and professional conference ‘’Physical education, sports and kinesiology”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
KINESITHERAPY TO INJURIES OF THE ROTATOR MUFF
Период
19.04.2013 - 20.04.2013 г.
Организатор
Activities in physical education and sport
Съавтор(и)
Stamenka Mitova

ОСМА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ, КИНЕЗИТЕРАПИЯ”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Съвременни аспекти в рехабилитацията след оперативно възстановяване на руптури на ротаторния маншон
Период
09.11.2012 - 10.11.2012 г.
Организатор
ЮЗУ"Н.Рилски"
Съавтор(и)
Стаменка Митова

Седма науча конференция с международно участие „ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ, КИНЕЗИТЕРАПИЯ”

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Динамична стратегия за възстановяване и поддържане на равновесните способности
Период
05.11.2009 - 06.11.2009 г.
Организатор
ЮЗУ"Н.Рилски"

13th Balkan Sports medicine congress

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Assessment and treatment of the muscular imbalance in shoulder instability
Период
29.04.2004 - 30.04.2004 г.
Организатор
Balkan Sports medicine
Съавтор(и)
Николай Попов

Юбилейна научна конференция на НСА “Васил Левски”

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Функционални резултати от приложението на наша кинезитерапевтична методика в умерено-протективната фаза след оперативно лечение на хабитуални луксации на раменната става по техниката на Бойчев-Галеаци
Период
29.05.2002 - 30.05.2002 г.
Организатор
НСА “Васил Левски”
Съавтор(и)
Николай Попов

Х-та Национална конференция по спортна медицина и кинезитерапия

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мануална превенция на компенсаторните движения на таза при пасивен двигателен дефицит на тазобедрената става
Период
12.09.1997 - 13.09.1997 г.
Организатор
Х-та Национална конференция по спортна медицина и кинезитерапия
Съавтор(и)
Попов Н

Проекти

(RP-A7/16 ) Проучване ефекта от приложението на апаратен лимфен дренаж при лица с лимфостаза

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
13000,00 лв.

(21/40 ) Проучване на ефекта от приложена кинезитерапевтична методика върху функционалния дефицит при болни след нервохирургично лечение на дегенеративни спинални заболявания

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект NSA
Бюджет
1650,00 лв.

(SRP-A16/14 ) „Внедряване на иновативна система за постурален анализ и оценка на постурални нарушения

Период на провеждане
03.02.2014 - 30.11.2014 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
20000,00 лв.

(SRP-A15/14 ) Разработка и приложение на пакет от диагностични, терапевтични и методически материали за ранна интервенция

Период на провеждане
03.02.2014 - 30.12.2014 г.
Форма на участие
експерт - кинезитерапевт
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051POOO1-3.3.07-0002) Студентски практики

Период на провеждане
05.07.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
ментор
Финансиран от
МОН и Европейски фонд Развитие на човешките ресурси
Бюджет
5000000,00 лв.

(BG051POOO1-3.1.07-0064) Бизнес- иновационни подходи за създаване и актуализиранена учебните програми за обучение на студенти по Соц. дейности, Логопедия, Кинезитерапия и спорт

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
вътрешен експерт
Финансиран от
МОН
Бюджет
282496,00 лв.

Ръководени докторанти

Медицинска рехабилитация при пациенти с цервикоартроза

Докторант
Тамара Драган Страторска
Период
04.04.2016 - 04.03.2019 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Кинеитерапия при постурални проблеми в гръбначния стълб

Докторант
Стаменка Митова
Период
25.02.2013 - 24.02.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Кинезитерапия при пациенти с ИМИ, лекувани с вензона тромболиза

Докторант
Мариела Филипова
Период
12.03.2012 - 16.05.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

Проучване въздействието на мобилизационни техники в ранен стадии на гонартроза

Студент
Пелагия Георгиос Сиому
Година
2016
ОКС
бакалавър

Изследване ефекта от прилагане на методика за кинезитерапия при деца в начална училищна възраст с плоскостъпие

Студент
Христина Стоянова
Година
2014
ОКС
бакалавър

Кинезитерапия след реконструктивна операция на предна кръсна връзка на коляното

Студент
Надежда Степанова
Година
2014
ОКС
магистър

Рецензии/Становища

Проучване върху възможностите на кинезитерапията за терапевтично повлияване при болни с мозъчен инсулт в хроничен период

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
НСА"В.Левски"
Държава
България
Дата
12.04.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Данче Василева

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛНИ НАРУШЕНИЯ В САКРОИЛИАЧНАТА СТАВА

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ" Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
03.03.2016 г.
Автор(и)
Тоше Иван Крстев

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ ПОСТУРАЛНИ ПРОБЛЕМИ В ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ" Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
02.03.2016 г.
Автор(и)
СТАМЕНКА СЛАВЕЙКОВА МИТОВА

Кинезитерапия при пациенти с исхемичен мозъчен инсулт, лекувани с венозна тромболиза

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ" Неофит Рилски"
Държава
България
Дата
21.04.2015 г.
Автор(и)
Мариела Радославова Филипова

Скрининг и кинезитерапия при постурални нарушения

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НСА
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Петрова Марковска