Avatar

доц. д-р Даниела Лекина

Email: danilekina swu.bg


Конференции

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Диагностика на придобитите теоретични знания при обучението по плуване на студентите от групите по учебната дисциплина "Спорт".
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски" катедра ТМФВ, УСК "Академик" и катедра "Спорт"

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Анализ на успеваемостта при обучението по плуване на студенти от ЮЗУ "Неофит Рилски".
Период
07.11.2014 - 08.11.2014 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски", катедра ТМФВ, УСК "Академик" катедра "Спорт"

18 Симпозиум за спорт и физическо образование на младите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Technological model for optimizing the students swimming training.
Период
26.09.2014 - 27.09.2014 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония

12 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Approbation of a knowledge diagnostic test in parallel mastering of swimming technigues in students.
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония

12 INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCE

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Approbation of a knowledge diagnostic test in parallel mastering of swimming technigues in students.
Период
11.04.2014 - 12.04.2014 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония

Симпозиум за спорт и физическо образование на младите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Approbation of a knowledge diagnostic test in parallel mastering of swimming technigues in students.
Период
11.03.2014 - 12.03.2014 г.
Организатор
Федерация на спортните падагози на Македония

17 Симпозиум зо спорт и физическо образование на младите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Questionnaire for researching the preliminary attitude and opinion of students, specialties Kinesiotherapy and Physical Education and Sports during their training at SWU, regarding swimming.
Период
20.09.2013 - 21.09.2013 г.
Организатор
Федерация на спортните педагози на Македония

International symposium Modern Trends in S,eech and Ldnguage Therapy

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Psycho-Emotional Effect of Swimming on Children with Cerebral Palsy
Период
28.10.2011 - 30.10.2011 г.
Организатор
катедра Логопедия

Проекти

(09-00-1467) "Научи се да плуваш".

Период на провеждане
10.05.2016 - 10.05.2016 г.
Форма на участие
Координатор
Финансиран от
ММС
Бюджет
6300,00 лв.

(BG051P001-3.07-0064) БИЗНЕС-ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ ОТ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЛОГОПЕДИЯ, КИНЕЗИТЕРАПИЯ И СПОРТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПО ПРОГРАМА "АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ВИСШЕТО УЧИЛИЩЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА"

Период на провеждане
28.05.2013 - 31.12.2014 г.
Форма на участие
вътрешен експерт
Финансиран от
МОН, ОП, "РЧР" съфинансиран от ЕСФ
Бюджет
280000,00 лв.