Avatar

гл.ас. д-р Димитрия Спасова

Email: d.spasova swu.bg


Конференции

Second International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ethnographic Research on the Continuous Use of Ancient Unorthodox Religious Centers
Период
12.10.2016 - 15.10.2016 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Интердисциплинарно изследване на мегалити

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Етнографските проучвания като принос в изследването на мегалитната култура
Период
13.11.2015 - 14.11.2015 г.
Организатор
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” и Регионален академичен център Шумен

Международен туристически форум „Спа и Вино”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
16.10.2014 - 20.10.2014 г.
Организатор
Катедра Туризъм при ЮЗУ "Неофит Рилски"

International Scientific Conference Cultural Road Via Diagonalis. Cultural Tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
Катедра Туризъм при ЮЗУ "Неофит Рилски"

First International Symposium Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean. Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
10.10.2012 - 14.10.2012 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски"

"Езиците на културата”, в чест на 80 годишния юбилей на проф. Надежда Драгова

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
17.11.2011 - 17.11.2011 г.
Организатор
Катедра "Културология" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Семантика, естетика, култура” - Юбилейна научна сесия в чест на проф. Валентин Ангелов

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
21.05.2010 - 21.05.2010 г.
Организатор
Катедра "Културология" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(MIS CODE 1871) Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination

Период на провеждане
30.11.2017 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020
Бюджет
2575565,63 лв.

(B2.9C.08 ) Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation

Период на провеждане
02.10.2017 - 01.10.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Interreg Greece Bulgaria 2014-2020 г
Бюджет
1113056,12 лв.

( RP-A3/16) Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и Балкано-Анатолийския регион. I-ви етап, 2016

Период на провеждане
01.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-A1/15) Мегалитната култура в Древна Тракия". Културно-исторически, етноложки и археоастрономически аспекти" ІII етап 2015 г.

Период на провеждане
01.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
проучвател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-B10 /15) Културното наследство и изкуствата и като ресурс за развитие на креативен туризъм в България

Период на провеждане
25.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Главен координатор на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
7200,00 лв.

(SRP-A2/14) Мегалитната култура в Древна Тракия". Културно-исторически, етноложки и археоастрономически аспекти" ІI етап 2014 г.

Период на провеждане
01.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6500,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0028 ) Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието" /Създаване/актуализиране на учебните планове и програми към специалностите от Факултета по изкуствата

Период на провеждане
27.05.2013 - 27.03.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
148550,00 лв.

(SRP-A2/13) Мегалитната култура в Древна Тракия. Културно-исторически, археологически, етноложки и археоастрономически аспекти" І етап 2013 г.

Период на провеждане
01.03.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-A7/12) Тракийски светилища от Западните Родопи - ІІІ етап 2012

Период на провеждане
01.03.2012 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
Проучвател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(Проекти от група А) Древнотракийски светилища от Западните Родопи - II етап

Период на провеждане
01.03.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
Проучвател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

Мегалитни паметници в Егейска Тракия в антропологически аспект (По материали от обл. Еврос, Р. Гърция)

Докторант
Ставрос Киотсекоглу
Период
30.05.2014 - 29.04.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не