Avatar

гл.ас. д-р Димитрия Спасова

Email: d.spasova swu.bg


Конференции

Second International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ethnographic Research on the Continuous Use of Ancient Unorthodox Religious Centers
Период
12.10.2016 - 15.10.2016 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Интердисциплинарно изследване на мегалити

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Етнографските проучвания като принос в изследването на мегалитната култура
Период
13.11.2015 - 14.11.2015 г.
Организатор
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” и Регионален академичен център Шумен

Международен туристически форум „Спа и Вино”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
16.10.2014 - 20.10.2014 г.
Организатор
Катедра Туризъм при ЮЗУ "Неофит Рилски"

International Scientific Conference Cultural Road Via Diagonalis. Cultural Tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
Катедра Туризъм при ЮЗУ "Неофит Рилски"

First International Symposium Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean. Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
10.10.2012 - 14.10.2012 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски"

"Езиците на културата”, в чест на 80 годишния юбилей на проф. Надежда Драгова

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
17.11.2011 - 17.11.2011 г.
Организатор
Катедра "Културология" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Семантика, естетика, култура” - Юбилейна научна сесия в чест на проф. Валентин Ангелов

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
21.05.2010 - 21.05.2010 г.
Организатор
Катедра "Културология" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

( RP-A3/16) Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и Балкано-Анатолийския регион. I-ви етап, 2016

Период на провеждане
01.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-A1/15) Мегалитната култура в Древна Тракия". Културно-исторически, етноложки и археоастрономически аспекти" ІII етап 2015 г.

Период на провеждане
01.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
проучвател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-B10 /15) Културното наследство и изкуствата и като ресурс за развитие на креативен туризъм в България

Период на провеждане
25.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Главен координатор на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
7200,00 лв.

(SRP-A2/14) Мегалитната култура в Древна Тракия". Културно-исторически, етноложки и археоастрономически аспекти" ІI етап 2014 г.

Период на провеждане
01.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6500,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0028 ) Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието" /Създаване/актуализиране на учебните планове и програми към специалностите от Факултета по изкуствата

Период на провеждане
27.05.2013 - 27.03.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
148550,00 лв.

(SRP-A2/13) Мегалитната култура в Древна Тракия. Културно-исторически, археологически, етноложки и археоастрономически аспекти" І етап 2013 г.

Период на провеждане
01.03.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-A7/12) Тракийски светилища от Западните Родопи - ІІІ етап 2012

Период на провеждане
01.03.2012 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
Проучвател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(Проекти от група А) Древнотракийски светилища от Западните Родопи - II етап

Период на провеждане
01.03.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
Проучвател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

Мегалитни паметници в Егейска Тракия в антропологически аспект (По материали от обл. Еврос, Р. Гърция)

Докторант
Ставрос Киотсекоглу
Период
30.05.2014 - 29.04.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Не