Avatar

доц. д-р Димитрия Спасова

Email: d.spasova swu.bg


Публикации

Създаване на сакрално пространство (по материали от магически лечебни практики и топоси от село Жижево) , Магията или вярата в свръхестественото. Годишник на Регионален етнографски музей – Пловдив 2023: 97-107. (Съавтор/и: Антон Генов)
Сакрално пространство и обредна система. България: УИ "Неофит Рилски", 2021
Мегалитни светилища от Югозападна България. България: УИ "Неофит Рилски", 2021 (Съавтор/и: Васил Марков, Алексей Гоцев, Антон Генов, Анастас Ифандиев)
Meteorological Beliefs Related to the Veneration of High-Mountain Christian Holy Sites in Southwestern Bulgaria , Megalithic Monuments and Cult Practices. Proceedings of the Third International Symposium. Blagoevgrad, 8-9 September 2020 2020: 465-478 .
Ethnographic Research on the Continuous Use of Ancient Unorthodox Religious Centers , Megalithic Monuments and Cult Practices. Proceedings of the Second International Symposium. Blagoevgrad, 12-15 October 2016 2016: 307-314.
Етнографските проучвания като принос в изследването на мегалитната култура , Национална научна конференция "Интердисциплинарно иследване на мегалити" 2015: 27-39.
Магически практики от българската народна медицина. България: УИ "Неофит Рилски", 2012

Конференции

Магията или вярата в свръхестественото

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Създаване на сакрално пространство (по материали от магически лечебни практики и топоси от с. Жижево)
Период
27.03.2023 - 28.03.2023 г.
Организатор
Регионален етнографски музей - Пловдив
Съавтор(и)
Антон Генов

International Congress on Black Sea Antiquities

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Rock sanctuary at Komatinski skali in the region of Brestovo village, Simitli municipality, Southwestern Bulgaria
Период
26.09.2022 - 02.10.2022 г.
Организатор
International Hellenic University
Съавтор(и)
Антон Генов, Анастас Ифандиев

28th SEAC Conference Cultural Astronomy & Ancient Skywatching

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Astronomical Aspects of the Rock Sanctuary Near Popovo Lake, Pirin Mountain and Potential Vectors for Azimuthal Observations of the Sun in Prehistory
Период
06.09.2021 - 10.09.2021 г.
Организатор
European Society for Astronomy in Culture (SEAC)
Съавтор(и)
Алексей Стоев, Пенка Мъглова, Васил Марков, Антон Генов

Културно наследство и културен туризъм в трансграничния регион България-Гърция

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Folk Customs in the Bulgarian-Greek Cross-Border Region as Cultural Tourism Resource
Период
27.11.2020 - 27.11.2020 г.
Организатор
Факултет по изкуствата

Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Meteorological Beliefs Associated with the Worship of Peaks in Southwestern Bulgaria
Период
08.09.2020 - 09.09.2020 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски"

26th SEAC Conference Cultural Astronomy & Ancient Skywatching

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Structure of the sacred space, astronomical orientation and functional evolution of the rock-cut monument near the village of Lilych, Kyustendil region, Bulgaria
Период
27.08.2018 - 01.09.2018 г.
Организатор
European Society for Astronomy in Culture (SEAC)
Съавтор(и)
Васил Марков, Алексей Стоев, Пенка Мъглова, Антон Генов

Second International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ethnographic Research on the Continuous Use of Ancient Unorthodox Religious Centers
Период
12.10.2016 - 15.10.2016 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Култура - Памет – Идентичност

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Демонологични представи от традиционната народна култура. (По теренни етнографски материали от Гоцеделчевско)
Период
11.05.2016 - 12.05.2016 г.
Организатор
Катедра "Културология" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Интердисциплинарно изследване на мегалити

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Етнографските проучвания като принос в изследването на мегалитната култура
Период
13.11.2015 - 14.11.2015 г.
Организатор
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” и Регионален академичен център Шумен

Международен туристически форум „Спа и Вино”

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
16.10.2014 - 20.10.2014 г.
Организатор
Катедра Туризъм при ЮЗУ "Неофит Рилски"

International Scientific Conference Cultural Road Via Diagonalis. Cultural Tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
Катедра Туризъм при ЮЗУ "Неофит Рилски"

First International Symposium Ancient Cultures in South-East Europe and the Eastern Mediterranean. Megalithic Monuments and Cult Practices

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
10.10.2012 - 14.10.2012 г.
Организатор
Университетски научно-изследователски център за древни европейски и източно-средиземноморски култури при ЮЗУ "Неофит Рилски"

"Езиците на културата”, в чест на 80 годишния юбилей на проф. Надежда Драгова

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
17.11.2011 - 17.11.2011 г.
Организатор
Катедра "Културология" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

„Семантика, естетика, култура” - Юбилейна научна сесия в чест на проф. Валентин Ангелов

Вид
Международна
Участие
Доклад
Период
21.05.2010 - 21.05.2010 г.
Организатор
Катедра "Културология" при ЮЗУ "Неофит Рилски"

Проекти

(RP-A2/20) Интердисциплинарно изследване на култа към Великата богиня майка в българските земи и Балкано-анатолийския регион

Период на провеждане
01.05.2020 - 01.12.2020 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
7000,00 лв.

(1543) Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие (КИННПОР)

Период на провеждане
03.12.2018 - 02.12.2021 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Министерството на образованието и науката
Бюджет
4000000,00 лв.

(MIS CODE 1871) Integrating Bulgaria-Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination

Период на провеждане
30.11.2017 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
INTERREG V-A Гърция – България 2014 – 2020
Бюджет
2575565,63 лв.

(B2.9C.08 ) Cross border Action Plan for the Development and Operation of an Executive Mechanism for the Support and Promotion of Social Entrepreneurship in the context of the Social Economy and Social Innovation

Период на провеждане
02.10.2017 - 01.10.2019 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Interreg Greece Bulgaria 2014-2020 г
Бюджет
1113056,12 лв.

( RP-A3/16) Културно наследство и приемственост. Интердисциплинарно изследване на култовата приемственост в българските земи и Балкано-Анатолийския регион. I-ви етап, 2016

Период на провеждане
01.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Югозападен университет "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

(SRP-A1/15) Мегалитната култура в Древна Тракия". Културно-исторически, етноложки и археоастрономически аспекти" ІII етап 2015 г.

Период на провеждане
01.03.2015 - 01.12.2015 г.
Форма на участие
проучвател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-B10 /15) Културното наследство и изкуствата и като ресурс за развитие на креативен туризъм в България

Период на провеждане
25.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Главен координатор на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
7200,00 лв.

(SRP-A2/14) Мегалитната култура в Древна Тракия". Културно-исторически, етноложки и археоастрономически аспекти" ІI етап 2014 г.

Период на провеждане
01.03.2014 - 01.12.2014 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6500,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0028 ) Изкуствата и културата като ресурс за постигане на общество с икономика на знанието" /Създаване/актуализиране на учебните планове и програми към специалностите от Факултета по изкуствата

Период на провеждане
27.05.2013 - 27.03.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
Европейски социален фонд
Бюджет
148550,00 лв.

(SRP-A2/13) Мегалитната култура в Древна Тракия. Културно-исторически, археологически, етноложки и археоастрономически аспекти" І етап 2013 г.

Период на провеждане
01.03.2013 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
6000,00 лв.

(SRP-A7/12) Тракийски светилища от Западните Родопи - ІІІ етап 2012

Период на провеждане
01.03.2012 - 01.12.2013 г.
Форма на участие
Проучвател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5500,00 лв.

(Проекти от група А) Древнотракийски светилища от Западните Родопи - II етап

Период на провеждане
01.03.2011 - 01.12.2011 г.
Форма на участие
Проучвател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
5000,00 лв.

Ръководени докторанти

The Contribution of Fairy Tale on the Preservation of Culture History: The “Magic Element” on Greek and Bulgarian Fairytales in a Comparative Analytical Framework

Докторант
Aikaterini Papadaki
Период
05.07.2022 - 04.07.2025 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Не

Мегалитни паметници в Егейска Тракия в антропологически аспект (По материали от обл. Еврос, Р. Гърция)

Докторант
Ставрос Киотсекоглу
Период
30.05.2014 - 29.04.2018 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Културна антропология). Обявен в Държавен вестник брой 57/04.07.2023 г.

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Жана Пенчева-Маркова

Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата (Архетипни символи от тракийската култура)). Обявен в Държавен вестник брой 57/04.07.2023

Вид
Конкурс за доцент
Университет
Югозападен университет
Държава
Уеб страница
Автор(и)
Антон Генов