Avatar

гл.ас. д-р Цветомира Съботинова

Email: cvetisabotinova swu.bg


Публикации

Клавирната музика за деца в творчеството на Александър Текелиев , Музиката - традиции и съвременност 2014: 141-146.
Проблемът за възприемане на музика в предъчилищна и начална училищна възраст според българската музикалнопедагогическа литература , "Традиции, посоки, предизвикателства" 2013: 309-314.
За клавирния цикъл "Албум за пиано" на Александър Текелиев , Национален форум "Орфеева дарба" 2013: 184-186.

Конференции

Международна научна конференция "Изкуство и образование"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Клавирната музика за деца в творчеството на Александър Текелиев
Период
08.11.2013 - 09.11.2013 г.
Организатор
ЮЗУ "Неофит Рилски"

Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, училищна и извънучилищна среда

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За клавирния цикъл "Албум за пиано" на Александър Текелиев
Период
17.05.2013 - 18.05.2013 г.
Организатор
СУ " Св. Климент Охридски" - ФНПП

Юбилейна национална научна конференция с международно участие "Традиции, посоки, предизвикателства"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проблемът за възприемане на музика в предучилищна и начална училищна възраст според българската музикалнопедагогическа литература
Период
19.10.2012 - 21.10.2012 г.
Организатор
ПУ "Паисий Хилендарски"

Шеста научна конференция за докторанти с международно участие "Млад научен форум за музика и танц"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
За детския клавирен цикъл "На разходка с Малкия принц"
Период
28.05.2011 - 29.05.2011 г.
Организатор
НБУ

Проекти

(BG051PO001-3.3.7-002) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
МОН "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.