Avatar

проф. д.н. Цветан Ракьовски

Email: crakiovsky swu.bg


Цветан Ракьовски е завършил специалността Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1985 г. Преподава литературна теория и история на българската литература в ЮЗУ „Н. Рилски“ в Благоевград. Издал е книгите: „Паратекстът на литературната творба“ (1997), „П. К. Яворов и българските поетически силуети“ (1998), „Българските контексти в литературата“ (1999), „Отвъд каноните: носталгиите на високата българска литература“ (2001), „Образи на българската памет: историята, поборниците, записките“ (2004), „След края на класиката: „Египетска марка“ и „Двойник“ (2006), „Неканоничната българска литература“ (в съавторство: т. 1 – 2009, т. 2 – 2010), „Работни листове по литература за 9 клас“ (2013) и „Литературата и езикът“ (2014).

Публикации

Сюжетът за царкините , // В: П. Яворов - 140 г. от рождението на поета. Нови изследвания 2019: 53-65.
Как се пие в литературата , // Във: в. "Сега", 22.ХІІ.2018 2019: .
Какви ги обърква литературата , // Във: в. "Сега", 19.І.2019 2019: .
Стихосбирката "Безсъници" - идеологически и композиционни ракурси , // В: сп. "Литературна история", бр. 1, с. 97 - 104 2018: .
Български литературни потайности. България: "Фабер", В. Търново, 2018
Името на музиката в "Бай Ганьо" , - // В: "Свят и смисъл", Юбилеен сборник в чест на проф. В. Стефанов 2018: 195-204.
Край реката на символизма , - // В: "Литературата - удоволствия и предизвикателства", Юбилеен сборник в чест на проф. М. Кирова 2018: .
Людмил Стоянов - теория и практика на критическия жест , // В: сп. "Литературна мисъл", бр. 2 2017: с. 82-95.
Снизяване на Историята или защо "филологията не е политика" , // В: Сборник с материали от конференциите по време на Славейковите празници (2014-2017) 2017: с. 168-174.
Димчо Дебелянов в 1910 г. , // В: "Да се завърнеш...". Носталгии, памет, разказ - Юбилеен сборник в чест на доц. д-р Живко Иванов 2017: с. 138-142.
Пистолетът от стената ("Когато гръм удари, как ехото заглъхва") , // В: Сб. "Статуите на мисълта" - в чест на проф. Иван Младенов 2016: .
Людмил Стоянов: теория и практика на авангарда , // В: Сб. "Л. Стоянов и българската култура" 2016: . (Съавтор/и: Колектив)
Как се става класик? (Вазов в "Христоматията" на К. Величков от 1890) , // В: "Литературен вестник", 2016, № 2 2016: с. 10-11.
Пейо Яворов. Анхиалски сюжети. България: "Фабер", В. Търново, 2016
Поетическите царици и малките момичета , // В: Ракьовски, Цв. "П. Яворов. Анхиалски сюжети", "Фабер" 2016: 57-84.
Пейо Яворов по пътя към славата (Чирпан - Анхиало - София) , // В: Ракьовски, Цв. "П. Яворов. Анхиалски сюжети", "Фабер" 2016: 24-36.
От "оранжерията" на "Мисъл" до литературния канон , // В: "Светът е слово - словото е свят". (Юбилеен сборник в чест на 25-годишнината на Филологическия факултет.. 2016: .
Йовков - читател на Яворов , - // В: "Добруджа", 2016: 27-34.
Сирак Скитник и Йордан Йовков (из кривините на българския символизъм) , // В: Сборник "Сирак Скитник. Изкуство и улицата" 2015: 127-136.
"От обсерваторията до гарата" на Яворов и жанрът , // В: Парачовешкото: грация и гравитация. Сборник в чест на проф. М. Николчина 2015: част "Бяло върху бяло".
Йовков - читател на Яворов (поетическите опити на Йовков в сп. "Художник") , // В: сп. "Антимовски хан", бр. 4 2015: 23-30.
Литературата и езикът. България: Фабер, В. Търново, 2014
Войните в романите на Григор Чешмеджиев , // В: Сборник "Първата световна война: памет на поколенията" 2014: 123-135.
Да имаш и други Славейкови , // В: Сборник "Славейковото общество" 2014: 203-212.
"Процесът" - Франц Кафка в киноверсия , // В: "Годишник на Филологическия факултет", т. 12 2014: 111-117.
Из покрайнините на канона: поезията на Григор Чешмеджиев , // В: Ракьовски, Цв. "Литературата и езикът", "Фабер" 2014: 49-63.
"Под игото" и езикът , // В: Ракьовски, Цв. "Литературата и езикът", "Фабер" 2014: 20-28.
Людмил Стоянов и езиковата вавилония на авангардната поезия , // В: Ракьовски, Цв. "Литературата и езикът", "Фабер" 2014: 119-128.
Работни листове по литература - за 9 клас. България: Просвета, София, 2013 (Съавтор/и: Елена Азманова)
Поезията на Славчо Красински в кода на културните модели през 20-30-те години на ХХ век , // В: Сборник "Монтана - мост на цивилизации" 2013: 257-270.
Житието на българските литературни контексти през ХІХ век , // В: "Годишник на Филологическия факултет", т. 11 2013: 54-61.
Соцреализмът и творческата съдба на един нобелист , // В: Сборник "Литература на близкото минало" 2012: 193-201.
"Иван Мирчев" , // В: Сборник "Пространствата на словото" - в чест на проф. Св. Игов, т. 1 2012: 369-386.
1910 година - биобиблиографски сюжети , // В: "Годишник на Филологическия факултет", т. 9/10 2012: 7-12.
Егоцентризмът на Дневника и Историята , // В: Сборник "Научни трудове в памет на Г. Герджиков" 2011: 498-509.
Канонизирани фигури - маргинални автори , // В: Сб. "Маргиналното за/в литературата 2011: 316-336.
Неканоничната българска литература, т. 2. България: УИ "Н. Рилски", Благоевград, 2010 (Съавтор/и: Стилиян Стоянов, Роман Хаджикосев, Албена Вачева)
Сирак Скитник и българският символизъм , В: Сборник "Сирак Скитник и българската култура" 2010: 25-56.
Авангардное и поставангардное: "Сентябр" и "Египетская марка" , // В: Международен научен сборник "Болгария и Россия: взаимопознание" 2010: 363-372.
Един възможен прочит на сюжета "начало на българския символизъм" , // В: сп. "Литературата", бр. 7 2010: 252-284.
Тезиси върху авангардното и поставангардното , // В: Международен сборник "Славяните и техните контакти" 2010: 239-247.
Канонът "Мисъл" и антиканоничният Яворов , // В: сп. "Езиков свят", т. 8, кн. 1 2010: 53-57.
Повечето млади хора живеят със сюжетите на аутсайдера , // Във: в. "24 часа", 25 юли, 2010 2010: .
Неканоничната българска литература, т. 1. България: УИ "Н. Рилски", Благоевград, 2009 (Съавтор/и: Стилиян Стоянов, Роман Хаджикосев, Албена Вачева)
Образите на Г. Раковски - норми и аберации , // В: Сборник "Сред текстовете и емоциите на Българското възраждане (юбилеен сборник в чест на проф. Р. Дамянова)" 2009: 475-489.
Куфарът на Петко Тодоров , // Във: в. "Литературен вестник", бр. 17 2009: .
География на раждането на поета (П. Яворов) , // В: Сборник "П. Яворов - литературни и биографични сюжети" 2009: 12-16.
Соцреализмът - опит за въведение в "теорията" (руските основи и българският им прочит) , // В: "Годишник на Филологическия факултет", т. 7 2009: 7-19.
Когато литературата спре да охранява хоризонтите си, започват да я четат войници и слугини , Е. Борисова, Я. Милчаков, Пл. Шуликов "Паралитературата (текстология, социология, медиатори)", Фабер, 2009 (Предговор) 2009: 7-20.
Петко Тодоров: Образът на автора и образите на езика. , Литернет, бр. 12 (109) 2008: .
Славчо Красински , // В: сп. "Литературна мисъл", бр. 2 2008: 182-194.
От „безмлъвната нощ” на Поморие към „оранжерията” на сп. „Мисъл” , // В: Сборник "Аз не живея, аз горя..." 2008: 29-34.
1928 г. Прочити на Йовков , // В: "Годишник на Филологическия факултет", т. 6 2008: 7-10.
Премиера на фототипното издание на "Стихотворения" (1901) от П. Яворов , // В: "Известия на Националния литературен музей", т. V 2008: 232-235.
Яворовите стихотворения от 1901 г. - 107 години по-късно , // В: Public Republic, 1 октомври 2008 г. 2008: .
След края на класиката ("Двойник" и "Етипетска марка"). България: Фабер, В. Търново, 2006
"Вечери в Антимовския хан" - двусъставността на книгата. , В: Сборник "Модерният наратив. Интертекстуални пресичания" (Юбилеен сборник в чест на проф. Е. Константинова) 2006: .
Петербург – от лабиринта до толпы. Поглощение истории , // В: – Современные гуманитарные исследования, т. 1 (8) 2006: 99-109.
После конца классики ("Двойник" и "Египетская марка").. България: "Фабер", В. Търново, 2006
Освобождаването срещу повалянето (М. Греков и Хр. Марков). ., Бл., 2005 (552–564). , // В: Юбилеен сб. “10 години Славянска филология в ЮЗУ" 2005: 552-564.
Парите и другият свят в разказите на Йовков. , // В: Класика и литературна история. (Сборник в памет на проф. Л. Стаматов). 2005: 312-318.
Преводът и адаптацията като хоризонти на културния обмен.С. 2005). , // В: Искра Николова. “Текстове в движение. Проблеми на превода и адаптацията” (Предговор) 2005: .
"Носталгиите по идеалния свят" , // В: Валентина Петрова. “Йовковите светове на смисъла” (Предговор) 2005: .
Образи на българската памет. Историята, поборниците, записките. България: Фабер, В. Търново, 2004
“Неотдавна” на Вазов преди и след “Записки по българските въстания” на З. Стоянов. , // Във: "Вечните страсти български". Сборник в памет на проф. Тончо Жечев. 2004: 177-187.
Измерения на героическото в “На прощаване” от Ботев. , // В: "Хр. Ботев. Съвременни интерпретации" 2004: 19-22.
Мелницата на времето в "Чичовци" от Вазов , // Във: в. "Ученически свят", бр. 3, с. 4-6 2004: .
Пенчо Славейков и модерните хоризонти пред българската литература , // Във: в. "Ученически свят", бр. 12, с. 5-6 2004: .
Драмата на модерното съзнание в поезията на Атанас Далчев , // Във: в. "Ученически свят", бр. 5, с. 5-6 2004: .
Героическите контексти в "На прощаване" , // В: сб. "Христо Ботев. Разночетения" 2004: .
"Миналото" и "Десетдневно царувание": по следите на намерения жанр , В: Краят на модерността (съст. А. Вачева) 2003: 62-71.
Ерата на свидетеля , // В: Сборник "Словесност и литература", по случай 60-годишнината на проф. Е. Мутафов 2003: 112-124.
“Миналото” и “Десетдневно царувание” (по следите на намерения жанр). , // В: "Памет и дълг". Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на акад. И. Радев. 2003: 165-173.
Гледната точка на “Записки по българските въстания” и ценностите на Историята. , // В: сп. "Български език и литература", бр. 5 2003: .
Вазовите повести из покрайнините на литературоцентризма. , // В: "Наследството Вазов". (Юбилеен сборник в чест на 150 год. от рождението му). 2002: 100-107.
“Миналото” и “Видрица” (единното срещу множественото). , // В: Юбилеен сборник в чест на 10-годишнината на Филологическия факултет на ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград 2002: 161-168.
От устата на литературата в ухото на Историята. , // В: Годишник на Филологическия факултет на ПУ “П. Хилендарски”, т. 40 2002: 123-129.
Палимпсестът. Метапроцедурите в някои текстове на Ем. Станев. , // В: История, истории, наративи. 2002: 65-71.
“Поетическото недоразумение” Яворов в оценките на критиката. , // В: “П. Яворов. Критически силуети (1901 – 1910)" - Предговор 2002: .
Отвъд каноните. Носталгиите на високата българска литература. България: Абагар, София, 2001
Как разказва българската класика , в. "Литературен форум", 2001, бр. 2 2001: 5.
След Лилиев (първите поетически книги на Далчев). , // В: Ат. Далчев – текст и интерпретация. 2001: 112-120.
Класиката цитира “класиката”. , // В: Традиция, приемственост, новаторство (Сборник в памет на акад. Петър Динеков). 2001: 378-386.
Йовковите герои четат знаци, а Вазовите герои – книги. , // В: сп. "Добруджа", т. 19 2001: 19-23.
“Подир сенките на облаците” – възможните антологични контексти. , // В: П. Яворов. Юбилеен сборник 2000: 393-404.
Четенето и книгата, слушането и музиката (Вазов–Ал. Константинов). , // В: "Конструиране на традицията" (Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. М. Цанева). 2000: 89-98.
Житие и страдания сюжета или носталгиите на литературата. , // – В: Краят на хилядолетието. 2000: 133-142.
Читалня в кръчмата ("Немили-недраги") , // Във: в. "Култура", бр. 7 2000: .
Българските контексти в литературата. България: САНРА, София, 1999
“Царици на нощта” от П. Яворов – продължаване на дискурса. , // В: "Славата на поета". Юбилеен сборник в чест на 120 г. от рождението на П. Яворов 1999: 169-181.
Функции и метафункции на медийния език , // В: Сборник "Езикът на медиите днес" 1999: .
Хайдушкото сборище срещу Добродетелната дружина (аспекти на езика в творчеството на Ботев). , // В: Българската мяра в литературата, т. ІІІ 1999: 237-249.
Името на музиката отвъд литературата (“Бай Ганю”). , // Във: в. "Литературен форум", бр. 20 1999: .
П. К. Яворов и българските поетически силуети. България: САНРА, София, 1998
Изсъхналите “теменуги” в Дневника на Яворов. , // В: Сборник "Теменуги" - другият роман на Яворов 1998: 46-54.
Живот в смъртта (Надиндивидуалната гледна точка в поезията на Ботев). , – В: Българската мяра в литературата. 1998: 9-20.
За високата критика и низовите редове (Тезиси с оглед “Бай Ганю”). , – В: Българската мяра в литературата. 1998: 200-209.
Паратекстът на литературната творба. България: Херон Прес, София, 1997
За функциите на паратекста в творчеството на Кирил Христов. , – В: Кирил Христов. Нови изследвания. 1997: 70-78.
Заглавието в пространството на текста , // В: сп. "Език и литература", кн. 5-6 1997: .
Клишето и стереотипът в поезията на Ботев , // Във: в. "Алма матер", бр. 5 и бр. 6 1997: .
Вавилонската кула и капитанското село (светът и езиците в "Хаджи Ахил" на Вазов) , Творчеството на Вазов. Критически прочити. 1996: 112-120.
Послесловът и епилогът: проблеми около края на текста. , // В: "Език и литература", бр. 2 1996: .
Паратекстът и неговите функции в поезията на К. Христов , // В: сп. "Пламък", кн. 7-8 1996: .
“Житие и страдания грешнаго Софрония” като културен контекст за възрожденската литература в България. , Международен сборнис "Ренесансът и България" 1995: 404-413.
Виолончелото в кварталното кино , // В: Сборник "Никола Вапцаров. Нови изследвания. 1995: 141-149.
Гео Милев - невъзможният свят , // В: сп. "Родна реч", кн. 1 1995: .
Присвояващата функция на моделите в поезията на Вапцаров , // В: сп. "Български език и литература", кн. 2 1995: .
Яворовият цикъл "Писма. Денят на самолъжата". , // Във: в. "Литературен вестник",бр. 13 1995: .
Лирическият цикъл в поезията на Яворов - проблеми на оркестрацията , сп. "Балканистичен форум", кн. 3 1994: 150-164.
Архитектоника на смисъла в "Ад" на Данте , // В: сп. "Философия", кн. 2 1994: .
"Под игото" като назидание , // Във: в. "Литературен вестник", бр. 23 1994: .
Великият код (едно мнение за прочита на Библията). – в. Аз буки, 1993/1 и 2. , // Във: в. "Аз буки", бр. 1 и 2 1993: 16.
Връщането към някои митически модели в творчеството на П. Тодоров. , // В: сп. "Родна реч", бр. 3 1993: .
Дискурсивни модели в "Одисея" , // В: сп. "Философия", т. 8/ 1 1993: .
Текстът – граници и принципи на свързаност. , // В: сп. "Денница" 1992: .
За културосъздаващите посредници на литературата. , // В: сп. "Философия", кн. 2 1992: .
Обективизация на лирическия “аз” (Ат. Далчев). , // В: сп. "Родна реч", бр. 1 1992: .
“Антихрист”: за жанра и преодоляването му. , // В: сп. "Родна реч", бр. 5-6 1992: .
За поетическия език , // В: сп. "Родна реч", бр. 4 1991: .

Конференции

Българистиката в чужбина, филологията у нас

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Алкохолът - начин на употреба в литературата
Период
26.10.2018 - 27.10.2018 г.
Организатор
Филологически факултет на ЮЗУ

Яворови дни в Поморие

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Образите на Яворов в литературата
Период
10.07.2018 - 13.07.2018 г.
Организатор
Читалище "Просвета", Поморие

"Татковината в творчеството на Петко и Пенчо Славейкови

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Гергана и Татковината
Период
09.06.2018 - 10.06.2018 г.
Организатор
Община Трявна

140 г. от рождението на П. Яворов

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Яворов и царкините
Период
13.01.2018 - 14.01.2018 г.
Организатор
Нац. къща музей "П. Яворов"

Яворови дни - 2017 г.

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Сбирката "Безсъници" - идеологически и композиционни ракурси
Период
07.07.2017 - 09.07.2017 г.
Организатор
Община Поморие и НЧ "Просвета"

190 години от рождението на Петко Славейков

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Снизяването на Историята или защо "филологията не е политика"
Период
10.06.2017 - 11.06.2017 г.
Организатор
Община Трявна

Литературният юбилей и образованието

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Димчо Дебелянов и "Българска антология"
Период
17.05.2017 - 17.05.2017 г.
Организатор
Национална Априловска гимназия, Габрово

130 г. от рождението на Д. Дебелянов

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Дебелянов в 1910 г. - биобиблиографски сюжети
Период
27.03.2017 - 28.03.2017 г.
Организатор
Община Копривщица и музей "Дебелянов"

"Безсъници" (1907) на Яворов - 110 години по-късно

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"Песен на песента ми" вън и вътре в "Безсъници"
Период
13.01.2017 - 14.01.2017 г.
Организатор
Къща музей "П. Яворов", Чирпан

100-годишнина от смъртта на Д. Дебелянов

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Биобиблиографски сюжети
Период
01.10.2016 - 02.10.2016 г.
Организатор
Къща музей "Дебелянов", Копривщица

Яворов и кръгът "Мисъл" в годината на големите литературни юбилеи

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
От оранжерията на "Мисъл" до литературния канон
Период
14.07.2016 - 15.07.2016 г.
Организатор
Читалище "Просвета", Поморие

Изпитания на класиката

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Пенчо Славейков - как се става класик
Период
16.05.2016 - 17.05.2016 г.
Организатор
Национална Априловска гимназия, Габрово

Вазов и К. Величков във и отвъд Христоматията

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Как се става класик - Вазов в "Христоматията" на К. Величков от 1890 г.
Период
16.12.2015 - 17.12.2015 г.
Организатор
ИЛ при БАН, НБКМ

Йовков - мъдрият мълчаливец на българската литература

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Йовков - читател на Яворов
Период
29.09.2015 - 30.09.2015 г.
Организатор
Община Добрич, Рег. исторически музей

Журналистът Яворов

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
"От Обсерваторията до гарата" - и жанрът на очерка
Период
17.07.2015 - 17.07.2015 г.
Организатор
Читалище "Просвета", Поморие

„Петко Славейков – продължители, хвалители и хулители“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Петко Славейков и Захари Стоянов
Период
06.06.2015 - 06.06.2015 г.
Организатор
Община Трявна

Съзидание и сътворение

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Книгите имат своя съдба
Период
18.05.2015 - 18.05.2015 г.
Организатор
Национална Априловска гимназия, Габрово

30 г. ЕГ "Акад. Л. Стоянов", Благоевград

Вид
Локална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Людмил Стоянов и някои процесуални сюжети в българската литература
Период
17.04.2014 - 17.04.2014 г.
Организатор
ЕГ и Катедрата по литература на ЮЗУ

Първата световна война - памет на поколенията

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Войните в романите на Григор Чешмеджиев
Период
09.04.2014 - 10.04.2014 г.
Организатор
УНИБИТ, Филологически факултет на ЮЗУ

200 г. от смъртта на С. Врачански

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Житието на българските литературни сюжети през ХІХ век
Период
10.10.2013 - 10.10.2013 г.
Организатор
БАН, НБКМ

"Когато гръм удари" - недоиграната и недопрочетена пиеса на Яворов

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Пистолетът от стената
Период
19.07.2013 - 19.07.2013 г.
Организатор
Читалище "Просвета", Поморие

Другите Славейкови

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Да имаш и други Славейкови. . .
Период
07.06.2013 - 07.06.2013 г.
Организатор
Община Трявна

Сирак Скитник: Изкуство и улицата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Езикът и символизмът (поетика и влияния)
Период
31.05.2013 - 31.05.2013 г.
Организатор
Катедрата по литература, ЮЗУ "Н. Рилски" и БНР

ІІІ Международен конгрес по българистика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Из покрайнините на канона: поезията на Григор Чешмеджиев
Период
23.05.2013 - 26.05.2013 г.
Организатор
НБКМ, СУ "Св. Кл. Охридски"

135 г. от рождението на П. Яворов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Хайдушки копнения" - 105 г. по-късно
Период
14.01.2013 - 15.01.2013 г.
Организатор
Къща музей "П. Яворов"

Литература на близкото минало

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Соцреализмът и съдбата на един нобелист
Период
28.09.2012 - 29.09.2012 г.
Организатор
Филологически факултет на ЮЗУ

Монтана - мост на цивилизации

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Славчо Красински в културния контекст на 20-30-те г. на ХХ век
Период
09.06.2011 - 10.06.2011 г.
Организатор
Община Монтана, Институт за исторически изследвания при БАН

1910-та година в българската литература

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
1910-та: биобиблиографски сюжети
Период
17.06.2010 - 17.06.2010 г.
Организатор
НБУ, София

Сирак Скитник и българската култура

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Сирак Скитник и българският символизъм
Период
04.12.2009 - 05.12.2009 г.
Организатор
Катедрата по литература, ЮЗУ "Н. Рилски" и БНР

„130 г. от рождението на Яворов“

Вид
Национална
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Анхиалски сюжети в биографията на Яворов.
Период
10.07.2008 - 11.07.2008 г.
Организатор
Читалище "Просвета", Поморие

"Вечери в Антимовския хан" - 80 години по-късно

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
1928-а: прочити на Йовков
Период
09.05.2008 - 10.05.2008 г.
Организатор
Катедрата по литература, ЮЗУ "Н. Рилски"

Словесността и представите за миналото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образите на Раковски - норми и аберации
Период
26.11.2007 - 27.11.2007 г.
Организатор
ИЛ при БАН

България и Русия (ХVІІІ - ХХ век)

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Авангардът и поставангардът ("Септември" и "Египетска марка")
Период
07.06.2007 - 08.06.2007 г.
Организатор
ИЛ при БАН

180 г. от рождението на Петко Славейков

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Поглъщането на Историята в Автобиографията на Петко Славейков
Период
31.05.2007 - 01.06.2007 г.
Организатор
Община Трявна

Автобиографични траектории на Балканите

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Автобиографията: разпознаването на Аз-а в Историята
Период
26.02.2007 - 28.02.2007 г.
Организатор
Международния балканистичен семинар при ЮЗУ

100 години самота - българският символизъм

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Тримата Дядовци, Бащата и рошавите дечурлига
Период
01.12.2006 - 02.12.2006 г.
Организатор
Катедрата по литература, ЮЗУ "Н. Рилски"

10 години спец. Славянска филология в ЮЗУ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Освобождаването срещу повалянето (М. Греков и Хр. Марков)
Период
02.12.2005 - 04.12.2005 г.
Организатор
Катедрата по славистика при ЮЗУ

125 г. от рождението на Йовков.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Парите - другият свят в разказите на Йовков
Период
29.09.2005 - 30.09.2005 г.
Организатор
Община Добрич, Рег. исторически музей

Вестникът и обществото

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мемоарите от края на ХІХ век - вестникарската антиципация на героическите сюжети
Период
15.04.2005 - 16.04.2005 г.
Организатор
ВСУ "Черноризец Храбър"

Литературата през нормата

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мемоарите - ликвидационни бележки
Период
11.11.2004 - 12.11.2004 г.
Организатор
ИЛ при БАН

Литературата - културата - образованието

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Мемоарите - подстъпи към масовото четиво
Период
16.04.2004 - 17.04.2004 г.
Организатор
Катедрата по литература, ЮЗУ "Н. Рилски"

Училище и образование през Възраждането (в памет на проф. Д. Леков)

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ученик без благодетели
Период
19.11.2003 - 20.11.2003 г.
Организатор
ИЛ при БАН

Юбилейна - в чест на 30-годишнината на Филологическия факултет на ПУ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Учените диванета срещу простия разказ (записките и мемоарите от края на ХІХ в.)
Период
31.10.2003 - 01.11.2003 г.
Организатор
ПУ "П. Хилендарски"

125 г. от рождението на П. Яворов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Упражнения по стил - или за низовите редове на поезията
Период
14.01.2003 - 15.01.2003 г.
Организатор
Община Чирпан и Музей "Яворов"

175 г. от рождението на Петко Славейков

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Онези думи" в автобиографичните откъслеци на Петко Славейков. Поглъщането на Историята
Период
21.11.2002 - 22.11.2002 г.
Организатор
ИЛ при БАН

История и разказ

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
От устата на литературата - в ухото на Историята
Период
01.11.2002 - 02.11.2002 г.
Организатор
ПУ "П. Хилендарски"

История, истории, наративи

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Метапроцедурите в някои текстове на Ем. Станев
Период
31.05.2001 - 01.06.2001 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

120 г. от рождението на Й. Йовков

Вид
С международно участие
Участие
Доклад по покана
Заглавие на статия/доклад
Йовковите герои четат знаци, а Вазовите - книги
Период
06.10.2000 - 07.10.2000 г.
Организатор
Община Добрич, Рег. исторически музей

150 г. от рождението на Иван Вазов

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Вазовите повести из кривините на литературата
Период
19.05.2000 - 20.05.2000 г.
Организатор
ПУ "П. Хилендарски"

Национална научна сесия в чест на 95 г. от рождението на Ат. Далчев

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
След Лилиев
Период
19.11.1999 - 20.11.1999 г.
Организатор
Катедрата по литература, ЮЗУ "Н. Рилски"

Краят на века - носталгии и раздели

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Житие и страдания сюжета или носталгиите на високата литература
Период
27.05.1999 - 28.05.1999 г.
Организатор
СУ "Св. Кл. Охридски"

"Четенето и книгата"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Четенето и книгата, слушането и музиката (Вазов - Алеко Константинов)
Период
20.04.1999 - 21.04.1999 г.
Организатор
ПУ "П. Хилендарски"

Юбилейна научна сесия "120 г. от рождението на Яворов"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
П. Яворов като "поетическо недоразумение"
Период
30.10.1998 - 31.10.1998 г.
Организатор
БАН

120 г. от рождението на П. Яворов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Царици на нощта" - продължаване на дискурса
Период
14.01.1998 - 15.01.1998 г.
Организатор
Община Чирпан и Музей "Яворов"

Аксиология на текста

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Паратекстът в пространството на културата
Период
27.10.1996 - 29.10.1996 г.
Организатор
ШУ "К. Преславски"

Граници на наратива

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Композиционната долница на наратива
Период
01.03.1996 - 01.03.1996 г.
Организатор
ПУ "П. Хилендарски"

145 г. от рождението на Вазов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Вавилонската кула и капитанското село ("Хаджи Ахил")
Период
22.11.1995 - 23.11.1995 г.
Организатор
ШУ "К. Преславски"

120 г. от рождението на Кирил Христов

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Функции на паратекста в творчеството на К. Христов
Период
20.10.1995 - 21.10.1995 г.
Организатор
ШУ "К. Преславски"

85 г. от рождението на Н. Вапцаров

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Виолончелото в кварталното кино
Период
07.12.1994 - 09.12.1994 г.
Организатор
Катедрата по литература, ЮЗУ "Н. Рилски"

Ренесансът и България

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Житието на Софроний като културен контекст
Период
23.05.1994 - 25.05.1994 г.
Организатор
БАН, НБКМ

Проекти

(RP - C3/16) Литературните юбилеи и местата на памет, част ІІІ

Период на провеждане
11.04.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ "Н. Рилски"
Бюджет
3000,00 лв.

(SRP-C13 /15) Литературните юбилеи и местата на памет, ч. 2

Период на провеждане
10.04.2015 - 18.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
1500,00 лв.

(SRP-C9/14) Литературните юбилеи и местата на памет

Период на провеждане
25.04.2014 - 05.12.2014 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
2500,00 лв.

(N BG 051 PO 001-3.1.07-0034) Изработване на учебни програми във филологическата област от гледна точка на интересите на бизнеса“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Период на провеждане
18.05.2013 - 18.12.2014 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
263743,46 лв.

( SRP-C7/13) Народничеството в литературата - социологически и художествени аспекти, ч. 2

Период на провеждане
26.04.2013 - 12.12.2013 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
2000,00 лв.

( SRP-C10 /12) Народничеството в литературата - социологически и художествени аспекти, ч. 1

Период на провеждане
20.04.2012 - 07.12.2012 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3000,00 лв.

(С 09/11) Неканоничната българска литература, ч. 3

Период на провеждане
08.04.2011 - 09.12.2011 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3000,00 лв.

(НИД - Н9/Ф - 41) Литературата и киното

Период на провеждане
04.05.2009 - 11.12.2009 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
2000,00 лв.

Ръководени докторанти

Българската драматургична класика - литературни и телевизионни ракурси

Докторант
Добрина Иванова Богданова
Период
19.12.2019 - 19.12.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Творческият образ на Иван Вазов в литературната периодика в края на ХІХ и началото на ХХ век.

Докторант
Теодора Викторова Димитрова
Период
08.01.2018 - 08.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Човекът зад аватара на литературния кибер герой

Докторант
Спасимир Тренчев
Период
08.09.2017 - 14.12.2017 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Диаболизмът - генеалогични ракурси и художествени практики

Докторант
Вили Александров Кастрев
Период
09.07.2012 - 08.07.2015 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Митологични мотиви и символи в романите на Евгения Факину

Докторант
Мария Димитрова Христова
Период
04.02.2009 - 07.03.2012 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Детско-юношеският периодичен печат

Докторант
Таня Драгнева Стоянова
Период
05.02.2004 - 17.10.2007 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Легендата в българската литература

Докторант
Евелина Иванова
Период
14.05.2002 - 09.11.2005 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Рецензии/Становища

Обявен в Държавен вестник брой 52 от 9.06.2020

Вид
Конкурс за професор
Университет
Институт за литература, БАН
Държава
България
Дата
10.11.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. Пламен Антов

Обявен в Държавен вестник брой 42 от 12.5.2020

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Елена Азманова

Обявен в Държавен вестник брой 42 от 12.5.2020

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
05.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д.н. Албена Вачева

Молитвата в българската поезия

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
15.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радостина Сотирова

Симеон Радев и българската култура

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
15.05.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцеслав Шолце

Обявен в Държавен вестник брой 33 // 17 април 2018 - Автобиографията, мемоарите и други жанрове

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски", Катедра "Българска литература"
Държава
РБългария
Дата
05.10.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Паулина Стойчева

Поетика на прозата и драматургията в творчеството на Георги Марков

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
05.07.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Иванова

Социализмът - памет и разказ, УИ "Н. Рилски", 2017

Вид
Монография
Издател
Антропология, № 5, 2018 ("Мемоарите и романът за близкото минало"
Държава
България
Година
2018
Уеб страница
Автор(и)
Албена Вачева, с.176-177

Обявен в Държавен вестник брой 39 от 16.05.2017 г. - Литературите ни: романът на Изтока със Запада

Вид
Конкурс за професор
Университет
ШУ "Епископ К. Преславски"
Държава
България
Дата
06.10.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евдокия Борисова

Минимализмът в съвременната българска поезия

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ШУ "Епископ К. Преславски"
Държава
България
Дата
05.10.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Звезделина Братанова

Социокултурни и литературни присъствия на възрожденската книга в българската литература

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски", доктор на филолог. науки
Държава
България
Дата
15.05.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Елена Гетова

Българската приказка между двете световни войни

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.05.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Андонова

Южна Америка в полето на българската литературна действителност

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
03.05.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Камелия Александрова

"1894-1895 - отношения между политическото и литературното"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
20.02.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Шинка Дичева-Христозова, докторант във Филолог. факултет на ПУ "П. Хилендарски"

Житийни текстове за Свети Сава Освещени в историята на българската книжнина

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.01.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илина Лулейска, редовен докторант в Катедрата по литература

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
НАТФИЗ
Държава
България
Дата
28.01.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Искра Николова

Между текста и цитата

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
10.12.2003 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мая Горчева

Категориите "свое" и "чуждо" в българската литература

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
19.06.2003 г.
Уеб страница
Автор(и)
Юлия Йорданова

Литература и технологии. // Обявен в Държавен вестник брой 61/ 5.VІІІ.2016

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.12.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Стилиян Стоянов

Символи и свят. Кръстът ("Записки по българските въстания")

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски", доктор на филолог. науки
Държава
България
Дата
22.11.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Иван Русков

Поезията на Биньо Иванов - биографически и социокултурни контексти

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.11.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илияна Иванова, редовен докторант в Катедрата по литература

Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
04.10.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иванка Методиева

Хуманитарни вълнения: ХХ век. // Обявен в Държавен вестник брой 88 от 13.11.2015

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски"
Държава
България
Дата
09.05.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р Димитър Кръстев

Яворов и другите. // Обявен в Държавен вестник брой 88 от 13.ХІ./ 2015 г.

Вид
Конкурс за професор
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
08.04.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Димитър Михайлов

Жанрова генетика на антиутопията в европейската и американската литература през ХХ век

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
СУ "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
15.05.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Чавдар Парушев

Творчеството на Анна Баркова

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
11.12.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Атанаска Методиева

Писмен изпит

Вид
Конкурс за главен асистент
Университет
НБУ
Държава
България
Дата
30.01.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Огойска

З. Зограф и Н. Рилски - междуписания

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НБУ
Държава
България
Дата
06.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Огойска

В периферията на канона

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски", доктор на филолог. науки
Държава
България
Дата
11.07.2013 г.
Уеб страница
Автор(и)
Албена Вачева

Херменевтичният подход

Вид
Конкурс за професор
Университет
ПУ "П. Хилендарски"
Държава
България
Дата
12.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Запрян Козлуджов

Българската лирика през 70-те г. на ХХ век

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ШУ "К. Преславски"
Държава
България
Дата
11.12.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антоанета Алипиева

Поетът Яворов

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
30.11.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Михайлов

Проблеми на символизма в творчеството на Ив. Андрейчин, Д. Кьорчев, Ив. Грозев

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
НБУ
Държава
България
Дата
12.10.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йордан Ефтимов

Иван Мешеков - достоянията и зрелостта на литературната критика

Вид
Конкурс за професор
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
05.09.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антония Велкова-Гайдаржиева

Ревалоризация на литературата тип "екземплум"

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ШУ "К. Преславски"
Държава
България
Дата
07.06.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мирослава Спасова

Прозата на Томас Пинчън

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
31.05.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Люба Атанасова

Езикът на страха в българската литература

Вид
Конкурс за професор
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
29.05.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Димитров

Изгубените еднорози на революцията

Вид
Конкурс за професор
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
04.05.2012 г.
Уеб страница
Автор(и)
Миглена Николчина

Пруст - читател на Балзак

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
13.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Магдалена Петрова

Творчеството на Ран Босилек

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
07.12.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Таня Стоянова

Варвело - езикът на литературата

Вид
Конкурс за професор
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
04.11.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
доц. д-р Сава Василев

Изкуство и реклама

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ШУ "К. Преславски"
Държава
България
Дата
14.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пламен Шуликов

Творец и общество в творчеството на португалските писатели от края на ХХ век

Вид
Конкурс за доцент
Университет
СУ "Св. Кл. Охридски"
Държава
България
Дата
05.10.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Яна Андреева

Ал. Солженицин, Ем. Станев

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
15.09.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимир Донев

Творчеството на Чарлс Дикенс

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
17.06.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Владимир Трендафилов

Руският поетически авангард през ХХ век - теория и практики

Вид
Конкурс за професор
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
28.04.2011 г.
Уеб страница
Автор(и)
Магдалена Панайотова

Почеркът на пътя в българската възрожденска литература

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ПУ "П. Хилендарски"
Държава
България
Дата
31.10.2007 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Гетова

Аспекти на лирическата самонаблюдателност в поезията на 70-те г. на ХХ век

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ПУ "П. Хилендарски"
Държава
България
Дата
10.10.2007 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергина Кръстева

Васил Пундев и българската литература

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
16.05.2007 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антония Велкова-Гайдаржиева

Идентификациии и роли на субекта в българската поезия от 40-50-те години на ХІХ век

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
БАН
Държава
България
Дата
25.10.2006 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анна Алексиева

Повествователният образ на автора в мемоарните творби

Вид
Дисертация
Тип
рецензия
Университет
ЮЗУ "Н. Рилски"
Държава
България
Дата
01.02.2006 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Азманова

Метафизичните пространства на езика

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Държава
България
Дата
04.02.2004 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николай Димитров

"Бежанци" (ИЗдателски рецензент)

Вид
Книга
Издател
Жанет - 45
Държава
България
Година
2014
Уеб страница
Автор(и)
Весела Ляхова

В периферията или в центъра на канона. // Във: в. "Култура", 2014, № 10, с. 3

Вид
Книга
Издател
Просвета, София
Държава
България
Година
2013
Автор(и)
А. Вачева "В периферията на канона"

Балканските литературни потайности

Вид
Книга
Издател
УИ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Година
2013
Автор(и)
Магдалена Панайотова "Близки непознати. Другият език или езикът на другостта""

PS за авангарда

Вид
Книга
Издател
УИ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Година
2011
Автор(и)
Магдалена Панайотова "Руският поет. авангард през ХХ в."

Път между науките. // Във: в. "Култура", 2007, бр. 17

Вид
Книга
Издател
// Във: в. "Култура", 2007, бр. 17
Държава
България
Година
2007
Уеб страница
Автор(и)
Бойко Илиев "Венецианският мит", 2007 (Изд. "Леге Артис")

Откъде би могло да тръгне яворовознанието. // В: сп. "Език и литература", 2006, бр. 1-2

Вид
Книга
Издател
сп. "Език и литература", 2006, бр. 1-2
Държава
България
Година
2006
Уеб страница
Автор(и)
Цанко Младенов "Непрочетеният Яворов", Санра, 2004

Как говори журналистиката през Възраждането. // в. "Култура", 2006, бр. 2

Вид
Книга
Издател
"Фабер", В. Търново
Държава
България
Година
2006
Уеб страница
Автор(и)
Елена Гетова "Журналистически езици на Възраждането"

Руският (пост)авангард и човешкото лице. // в. "Култура", 2006, № 20.

Вид
Книга
Издател
УИ "Н. Рилски", Благоевград
Държава
България
Година
2006
Уеб страница
Автор(и)
Магдалена Панайотова "“В полето на авангарда”, С., РШ, 2006

В подлунния свят на Ат. Далчев

Вид
Книга
Издател
"Учителско дело", 2002, бр. 32 (3429)
Държава
България
Година
2002
Уеб страница
Автор(и)
Валентина Петрова "В подлунния свят на Далчев"

Недоволството от живота и от езика (крахът на мита за поезията)

Вид
Книга
Издател
"Литературен вестник"
Държава
България
Година
1999
Автор(и)
Румен Леонидов "Краят на митологията"

За природата на нещата и тяхната друга литературна стойност.

Вид
Книга
Издател
"Култура", 1999, бр. 5
Държава
България
Година
1999
Уеб страница
Автор(и)
"Българската мяра в литературата"

Модерното изкуство като съдба

Вид
Книга
Издател
"Демокрация", 1995, бр. 163
Държава
България
Година
1995
Уеб страница
Автор(и)
Димитър Аврамов