Avatar

доц. д-р Стефка Чинчева

Email: chin4eva swu.bg


Публикации

Transdisciplinary model of Early intervention for Children with Disabilities , Proceedings of International Symposium “Modern Trends in Speech and Language Therapy” 2011: 112-121. (Co-author/s: Stancheva, V., D.Botceva)
Psyho-Social Rehabilitation - First master’s Program in Bulgaria , Case Work and Social Control in the 20 th Century 2010: 181-184 .

Конференции

B.E.C.A.N. International Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Prevalance and types of child abuse and neglect in the sample of school age children in Bulgaria
Период
13.09.2012 - 14.09.2012 г.
Организатор
Department of Mental Health & Social Welfair
Съавтор(и)
Stancheva, V, St. Stoyanova, J. Kalchev, V. Sotirova

20thWorld Congress-Paris, IACAPAP

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Mother-child relationship through prison bars
Период
21.07.2012 - 25.07.2012 г.
Организатор
IACAPAP
Съавтор(и)
Stancheva, V., V. Pavlova

20thWorld Congress-Paris,IACAPAP,2012

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Adolescents’vviews of discipline methods
Период
21.07.2012 - 25.07.2012 г.
Организатор
IACAPAP
Съавтор(и)
Stancheva, V., V. Sotirova, St.Stoianova

Проекти

(SRP-A15/14) Разработка и приложение на пакет от диагностични, терапевтични и методически материали за ранна интервенция

Период на провеждане
05.03.2014 - 28.11.2014 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград, НИР, Наредба 9
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051РО001-3.1.7-0064 ) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студентите по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
20.05.2013 - 30.12.2014 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ОП «Развитие на човешките ресурси»
Бюджет
282571,00 лв.

((SRP-A11/13) ) Диагностично-терапевтичен комплекс за ранна интервенция на деца с увреждания

Период на провеждане
01.03.2013 - 29.11.2013 г.
Форма на участие
ръководител на проект
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
28000,00 лв.

((BG051PO001-3.3.7-002)) Студентски практики

Период на провеждане
18.06.2012 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
функционален наставник, академичен наставник
Финансиран от
МОН, Оперативна програма "Развитие на човешки ресурси"
Бюджет
60000000,00 лв.

((BG131371218) ) Да научим! Въвеждане на принципите на обучението за развитие в българското образование

Период на провеждане
01.01.2010 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Европейска комисия, Програма Non-State Actors and Local Authorities in Development
Бюджет
853414,00 лв.

(FP7-HEALTH - F2 - 2009 - 223478) Балканско епидемиологично изследване на насилието и пренебрегването на деца

Период на провеждане
01.10.2009 - 31.01.2013 г.
Форма на участие
изслдовател
Финансиран от
Седма рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие, област здраве (FP7-HEALTH - 2007-B)
Бюджет
4165002,00 лв.

Рецензии/Становища

Ролята на социалната работа за интеграцията на хората с увреждания в България

Вид
Дисертация
Тип
становище
Университет
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Държава
България
Дата
14.04.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надежда Йорданова Харизанова