Avatar

ас. Цвятко Стоилов

Email: ceco_stoilov swu.bg


Публикации

- Публиката, художествената цялост на спектакъла, въображението , Сборник с доклади на Съюз на учените клон Благоевград 2024: .
Какво искат актьорите , Сборник с доклади от международната научна конференция 2023: .
Художественият образ като феномен на нова битийност , Сборник с доклади от конференцията "Културни контексти, политическо време, философски пространства на постмодерността" 2023: .