Avatar

ас. д-р Бойко Петров

Email: boyko.petrov swu.bg


Публикации

Restoring the complex function in common soft tissue injuries in athletes. , Activities in physical education and sport 2014: 211-213. (Co-author/s: Tzvetanova Zdravka)
Място и роля на кинезитерапията за профилактика и превенция на хроничния микротравматизъм водещ до пубо – аддукторен синдром , Списание Медицина и спорт 2011: 8 - 10.
Характеристика на кинезитерапевтичните методи за възстановяване на функционалния дефицит при оперативно лекувани спортисти с пубо – аддукторен синдром , Сп. Мед. И Спорт 2011: 8-10.
System for functional rating of the results of the kinesitherapeutical program of the patients with ARS – complex , Jurnal of Romanian Sport Medicine Cociety 2008: 821 – 822. (Co-author/s: Tzvetanova Z., D-r Damianov. G, Slivkov. P)

Конференции

XIV BALKAN SPORTS MEDICINE CONGRESS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предварителни наблюдения върху приложението на специализирани кинезитерапевтични методики при спортисти с ARS – COMPLEX
Период
21.09.2006 - 24.09.2002 г.
Организатор
BASM