Avatar

доц. д-р Бойка Илиева-Пензова

Email: boyka.ilieva swu.bg


Публикации

Olga Gyuzeleva and the Bulgarian Cultural Elite from the Beginning of the 20th Century , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 2022: 126-136.
Българският поет Пенчо Славейков в Италия , Contributions to the 23nd Annual Scientific Conference of the Association of Slavists (Polyslav) 2021: 131-138.
Кирил Христов и Италия , Литературна мисъл 2019: .
Женски гласове в преводната италианска литература (1878–1918) , Българистични четения – Сегед 2019 2019: 329-334.
Българската класика чете италианската , Литературата: Образи и контексти. Юбилеен сборник, посветен на 60-годишнината на проф. Цветан Ракьовски. Съст. Албена Вачева, Б. Илиева, Е. Азманова, Р. Хаджикосев, С. Стоянов, Т. Стоянова. 2019: 408-422.
Вдъхновението Италия. Литературни контексти 1878-1918. България: УИ "Неофит Рилски", 2019
Матилде Серао – една „превъзходна“ жена на български език , Литературна мисъл 2018: 30-43. (Съавтор/и: Надежда Александрова)
THE CULTURAL HERITAGE OF ROME THROUGH THE OPTICS OF SOME BULGARIAN INTELLECTUALS , The cultural corridors of Southeastern Europe: Cultural tourism without boundaries 2018: 139-144.
The Media Image of Italy and the Italians in the Periodicals From the Bulgarian National Revival , Immagini dell’alterità nei media, nelle arti e nella percezione collettiva. Edited by Loredana Bellantonio. Contesti antropologici, 4. Palermo 2018: 103-109.
Прелюбодеянието, маскирано като благодеяние: Мотивът за измяната на хитрата съпруга в интерпретациите на Софроний и Бокачо , Алексиева, А., Н. Данова, Н. Чернокожев (съст.). Култура, идентичности, съмнения. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов. 2017: 100-105.
Италиански звезди в българските христоматии (1878-1914) , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 2017: .
The image of the other. Italy and the Italians in the Bulgarian geography textbooks from the revival period , Knowledge. International Scientific papers 2017: . (Co-author/s: Магдалена Костова-Панайотова)
Западноевропейска литература. Естетически текстове и програми. Част I. . България: УИ "Неофит Рилски", 2017
ITALY IN BULGARIAN WRITERS' LETTERS AND DIARIES , Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura. Monografia ze studiów slawistycznych III 2017: .
Ново завръщане към модернизма , Чуждоезиково обучение 2017: 689-681.
Шишманов и Ариосто , Езиков свят - Orbis Linguarum 2016: 49-54.
The Balkans – one oxymoronic world , Езиков свят - Orbis Linguarum 2015: 118-120.
ТРИ БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ТВОРБИ СПРЯМО ТРИ ИТАЛИАНСКИ РЕНЕСАНСОВИ НОВЕЛИ. СЪПОСТАВИТЕЛНИ НАБЛЮДЕНИЯ , Научни перспективи на съвременната българистика 2015: 37-43.
Модели на женско поведение в някои преводни италиански произведения , Сб. „Бих я държал под ключ, докато не престане да пише“ 2015: .
Италианската литература на страниците на женската периодика (1878-1918) , Сб. Българистични четения 2015: .
„Третият пол”: Гульелмо Фереро и Константин Мутафов , Балканистичен Форум (Balkanistic Forum) 2014: .
"Италия в културата на Българското възраждане. Преводи и литературни влияния". България: УИ "Неофит Рилски", 2013
Bulgarian itineraries for Italy: the road, the emotions, the images , Cultural corridor Via diagonalis. Cultural tourism without boundaries 2013: 324-328.
Затворническите мемоари на Любен Каравелов и Силвио Пелико. Съпоставителни наблюдения , Езиците на културата 2013: 399-406.
С Вазов на път в страната на изящните изкуства , С възрожденски дух и модерен поглед. Юбилеен сборник в чест на проф. Милена Цанева. 2013: 150-157.
Италианските нобелисти и тяхната рецепция в България , Нобеловите награди за литература – мост между културите 2013: 296-310.
Образи на Венеция в българската литература , Venecija i slovenske knjizevnosti. Zbornik radova 2011: 399-410.
Кръстопътната 1910-а. Италианската литература и нейната рецепция в България , 1910: Представителната година. Българският модернизъм. Канон и антологии 2011: 250-262.
Рецепция на италианската литература в България. Автореферат.. България: УИ "Неофит Рилски", 2005
Силвио Пелико и затворническата тема в българската възрожденска литература , Българската мяра в литературата 2004: .
“Двойственото” поведение на българската рецептивна среда през Възраждането (Привличане и дистанциране на преводния текст) , Словесност и литература. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. Енчо Мутафов 2003: .

Конференции

Представи и миражи: „Чуждото“ в „своята“ литература

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Матилде Серао – една "превъзходна жена" на български език
Период
12.04.2018 - 13.04.2018 г.
Организатор
Академичния кръг по сравнително литературознание
Съавтор(и)
Надежда Александрова

XXVII Международна кръгла маса "ЕКСПЕРИМЕНТ, OБЩЕСТВО, ВЛАСТ"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Жената в социалното инженерство на Паоло Мантегаца"
Период
23.03.2018 - 24.03.2018 г.
Организатор
МУС за балканистични проучвания и специализации

XХV Юбилейна международна кръгла маса "Звездите на Балканите"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Италиански звезди в българските христоматии (1878-191)”
Период
21.04.2016 - 23.04.2016 г.
Организатор
МУС за балканистични проучвания и специализации

„Писателят като преводач. Преводачът като писател“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Италианската литература на страниците на "Българска христоматия" (1884) от Вазов и Величков"
Период
08.04.2016 - 08.04.2016 г.
Организатор
Академичния кръг по сравнително литературознание

Литературата: привилегировани гласове, потиснати гласове

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Патриархални визии за жената съпруга в три преводни италиански творби
Период
03.12.2015 - 03.12.2015 г.
Организатор
Направление „Литература на Българското възраждане”, Институт за литература, БАН

Женски гласове в преводната художествена литература до Втората световна война. Жената като автор, преводач, критик, персонаж

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Модели на женско поведение в някои преводни италиански произведения
Период
08.10.2015 - 08.10.2015 г.
Организатор
Проект SRP-C4/15 – „Женски гласове в преводната художествена литература до Втората световна война. Жената като автор, преводач, критик, персонаж“

Българистични четения – Сегед 2015

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Италианската литература на страниците на женската периодика (1878-1918)
Период
11.06.2015 - 12.06.2015 г.
Организатор
Сегедски университет, Унгария

Научни перспективи на съвременната българистика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Три български възрожденски творби спрямо три италиански ренесансови новели. Съпоставителни наблюдения
Период
28.04.2014 - 29.04.2014 г.
Организатор
Будапещенски университет, Унгария

Първата световна война: памет на поколенията

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Константин Мутафов в културния контекст на времето около Първата световна война
Период
09.04.2014 - 10.04.2014 г.
Организатор
УНИБИТ, ЮЗУ

Писмото като културен и исторически феномен през ХVIII-XIX в.

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Италия в писма на българи
Период
28.03.2014 - 28.03.2014 г.
Организатор
Българското общество за проучване на ХVIII в.

Национално честване по случай 200 години от успението на Свети Софроний епископ Врачански

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Софроний и Бокачо: размисли и наблюдения
Период
10.10.2013 - 10.10.2013 г.
Организатор
БАН

Културен коридор "Виа Диагоналис" - Културен туризъм без граници

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Български пътеписи за Италия: пътят, емоциите, представите
Период
03.10.2013 - 06.10.2013 г.
Организатор
Катедра "Туризъм" при Стопански факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

IV Международна чешко-южнославянска конференция

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Темата „Италия“ в българската литература от Освобождението до Първата световна война. Образи, мотиви, възприемателски нагласи
Период
30.05.2013 - 01.06.2013 г.
Организатор
Масариков университет, Бърно, Чехия