Avatar

гл.ас. д-р Бояна Гъркова

Email: big swu.bg


Проекти

(RP-A2/23) Тема на проекта: Изграждане на STEM образователна среда в Природо-математическия факултет

Период на провеждане
01.03.2023 - 30.11.2023 г.
Форма на участие
член на екипа
Финансиран от
Инфраструктурен проект
Бюджет
10000,00 лв.

(RP-B1/22) Изграждане на STEM образователна среда в Природо-математическия факултет

Период на провеждане
01.05.2022 - 30.11.2022 г.
Форма на участие
Изследовател, технически сътрудник
Финансиран от
Вътрешно-финансиран проект
Бюджет
50000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.016-0018) МОДЕРН-А: МОДЕРНизация в партньорство чрез дигитализация на Академичната eкосистема

Период на провеждане
01.07.2021 - 31.12.2023 г.
Форма на участие
Изследовател, технически сътрудник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
350000,00 лв.

(2020-1-TR01-KA201-094174) Professional Development of Teachers to promote Design Thinking Skills and Academic Success of Students (DTS)

Период на провеждане
31.12.2020 - 30.12.2023 г.
Форма на участие
Изследовател, технически сътрудник
Финансиран от
Програма ERASMUS+/KA2
Бюджет
60000,00 лв.

(BG05M2OP001-2.013-0001) Студентски практики - фаза 2

Период на провеждане
01.07.2020 - 30.07.2022 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
46000000,00 лв.

(RP-B8/20) МАТЕМАТИЧЕСКИ МОДЕЛИ, ОПИСВАЩИ ХИМИЧНИ ПРОЦЕСИ

Период на провеждане
01.03.2020 - 30.11.2020 г.
Форма на участие
Ръководител
Финансиран от
--
Бюджет
5500,00 лв.

(2018-1-SI01-KA201-047013) Кодиране за момичета - CODING4GIRLS

Период на провеждане
01.09.2018 - 31.12.2020 г.
Форма на участие
Изследовател, технически сътрудник
Финансиран от
Европейска комисия - Програма ERASMUS+
Бюджет
51825,93 лв.

Студентски практики

Период на провеждане
23.05.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Академичен наставник
Финансиран от
ОП „Развитие на човешките ресурси”
Бюджет
60000000,00 лв.