Avatar

гл.ас. д-р Благовеста Коюнджийска

Email: vesi_k swu.bg


Публикации

Study of the business environment for the development of youth entrepreneurship in Bulgaria. Theoretical and practical aspects. , Revista Inclusiones 2019: 90-104. (Co-author/s: Madgerova, R., V. Kyurova, A. Atanasova)
The community reading centers as a factor for development of the human potential , Revista 100-Cs 2019: 17-24. (Co-author/s: V. Kyurova)
Contemporary Trends in the Development of the Anti-Corruption Legislation of Republic of Bulgaria , International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Vol. XXV No 2 2019: 141-146. (Co-author/s: Vl. Krastev, N. Petkova)
THE IMPACT OF CORRUPTION ON THE BUSINESS IN BULGARIA AND ROMANIA , International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION Vol. XXV No 2 2019: 57-62. (Co-author/s: Vl. Krastev, I. Atanasova)
Human Potential Development for an Innovative Socio-Cultural Sphere. Chile: Cuadernos de Sofía, Santiago, Cuadernos de Sofía, Santiago, Chile, 2018 (Co-author/s: Parvanov, P., Vl. Krustev, Cv. Cvetkov, I. Atanasova, St. Rinkova, T. Karolova, A. Stefanova, M. Stoeva, R. Dimitrova, Tsv. Antipesheva, B. Dimitrova, M. Kicheva, E. Sharenska, V. Kyurova, V. Karukova, O. Kostadinova)
Current issues in family business management , European Journal of Service Management 2017: 47-52. (Co-author/s: Vyara Kyurova)
Вътрешно-фирмени условия за развитие на фамилния бизнес , Сп. Предприемачество 2016: 186-202. (Съавтор/и: Мадгерова, Р., В. Кюрова, А. Атанасова)
Analysis and Evaluation of the Economic State of the Family Business in Bulgaria , International Conference on Marketing and Business Development Journal 2016: 98-106. (Co-author/s: Anny Atanasova)
Маркетинг (методическо ръководство). България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, Благоевград, 2015 (Съавтор/и: Ани Атанасова)

Конференции

International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
THE IMPACT OF CORRUPTION ON THE BUSINESS IN BULGARIA AND ROMANIA
Период
13.06.2019 - 15.06.2019 г.
Организатор
"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy
Съавтор(и)
Vl. Krastev, I. Atanasova

International Conference KNOWLEDGE-BASED ORGANIZATION

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
CONTEMPORARY TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ANTICORRUPTION LEGISLATION OF REPUBLIC OF BULGARIA
Период
13.06.2019 - 15.06.2019 г.
Организатор
"Nicolae Balcescu" Land Forces Academy
Съавтор(и)
Vl. Krastev, N. Petkova

International Scientific Conference „The Cultural Corridors of South-Eastern Europe: Cultural Tourism without Boundaries

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Interpretation Specifics of Santorini's Intangible Cultural Heritage
Период
02.10.2018 - 07.10.2018 г.
Организатор
South-West University "Neofit Rilski" Blagoevgrad
Съавтор(и)
Vasenska, I., Stoykova, A.

Търговският и туристическият бизнес в условията на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Оценка на маркетинговата дейност на фамилния бизнес в сферата на търговията
Период
21.10.2016 - 21.10.2016 г.
Организатор
Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов

International Conference on Marketing and Business Development

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Analysis and Evaluation of the Economic State of the Family Business
Период
30.06.2016 - 02.07.2016 г.
Организатор
Bucharest University of Economic Studies
Съавтор(и)
Anny Atanasova

Проекти

(RPY-B2/19) Влияние на корупцията върху икономиката

Период на провеждане
18.03.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
Член на научния колектив
Финансиран от
Финансиран от университетски фонд за научни изследвания
Бюджет
4550,00 лв.

(RP-B4/19) Икономически и правни аспекти в развитието на глобализацията в Европейския съюз и България

Период на провеждане
04.02.2019 - 30.11.2019 г.
Форма на участие
Член на научния колектив
Финансиран от
Финансиран от университетски фонд за научни изследвания
Бюджет
5500,00 лв.

(B2.9c.09) Social agri-entrepreneurship for people with disabilities in the crossborder area (AGRI-ABILITY)

Период на провеждане
06.10.2017 - 05.10.2019 г.
Форма на участие
Изследовател
Финансиран от
European Union
Бюджет
1096315,77 лв.

(RP-B3/17) Социалната икономика в условията на ограничени ресурси - теория и практика

Период на провеждане
06.02.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Член на научния колектив
Финансиран от
Финансиран от университетски фонд за научни изследвания
Бюджет
5000,00 лв.

(RP-A4/17) Изучаване нагласите за предприемаческа дейност на жени и младежи и потребностите им от обучение

Период на провеждане
06.02.2017 - 30.11.2017 г.
Форма на участие
Член на научния колектив
Финансиран от
Финансиран от университетски фонд за научни изследвания
Бюджет
9000,00 лв.

(RP-A2/16) Изучаване на обществено-икономическите условия и факторите за развитие на предприемачеството в България като предпоставка за функциониране на устойчив бизнес

Период на провеждане
01.02.2016 - 30.11.2016 г.
Форма на участие
Член на научния колектив
Финансиран от
Финансиран от университетски фонд за научни изследвания
Бюджет
4000,00 лв.

(SRP-A8/15) Проблеми и възможности за развитие на фамилния бизнес в България

Период на провеждане
02.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
Член на научния колектив
Финансиран от
Финансиран от университетски фонд за научни изследвания
Бюджет
7000,00 лв.

Ръководени дипломанти

Набиране и подбор на човешки ресурси в агенция за недвижими имоти „Elit Properties“ ООД

Студент
Александър Клепалски
Година
2022
ОКС
бакалавър

ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ НА ЕС В БЪЛГАРИЯ ЗА ВТОРИ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД (2014-2020 г.)

Студент
Ани Георгиева
Година
2022
ОКС
магистър

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФАМИЛНИЯ БИЗНЕС

Студент
Георги Георгиев
Година
2022
ОКС
бакалавър

Маркетингова стратегия на комплекс „Клепалски“

Студент
Фани Матева
Година
2022
ОКС
бакалавър

Възможности за развитие и подобряване на транспортна дейност на фирма „Милицер и Мюнх“

Студент
Георги Бикарски
Година
2022
ОКС
магистър

Развитие на социалното предприемачество по примера на сдружение „ЛАРГО“ – гр. Кюстендил

Студент
Мариела Стоянова
Година
2022
ОКС
магистър

Оценка на предприемаческите компетенции на мениджърите в Югозападен район за планиране

Студент
Ани Димитрова
Година
2022
ОКС
магистър

Икономически анализ на дейността на „Монбат“ АД

Студент
Ренета Спасова
Година
2022
ОКС
бакалавър

МОТИВИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ВЪВ ФИРМА „РС ШАРКОВИ“ ЕООД

Студент
Александра Георгиева
Година
2021
ОКС
бакалавър

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

Студент
Марин Апостолов
Година
2021
ОКС
бакалавър

ЕЛЕКТРОННИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ: ПРОБЛЕМИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

Студент
Иван Ерков
Година
2020
ОКС
бакалавър

ФРАНЧАЙЗИНГЪТ КАТО ТЕОРИЯ И ФИРМЕНА ПОЛИТИКА

Студент
Ремзи Салиев
Година
2020
ОКС
бакалавър

Продуктова политика на фирма "Фантастико-супермаркети" ЕООД

Студент
Милена Методиева
Година
2019
ОКС
бакалавър

Управление на конфликтите в организацията (хотел "Св. Георги", гр. Банско)

Студент
Йоана Ганева
Година
2019
ОКС
бакалавър

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД

Студент
Алекс Стоименов
Година
2019
ОКС
бакалавър

Рецензии/Становища

Разработване на проект за биологично земеделие по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
28.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Аврамова

Research and analysis of innovations in the public sector and their development prospects

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
28.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Theodoros Daglardzis

Дигитален маркетинг. Иновации и креативност в развитието на онлайн маркетинга

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Панайотис Цитеридис

Развитие на дигиталния маркетинг и видеосъдържанието

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелия Стойновска

ИМЕЙЛ МАРКЕТИНГ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Василева

ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА НА КОМПАНИЯ „JYSK“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ана Мария Трънковска

Анализ на инфраструктурен проект на община София „Проект за интегриран столичен градски транспорт“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евелина Маеркова

Източници на финансиране на здравеопазването и възможности за неговото подобряване

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Слави Цолев

Предизвикателства пред стратегическото управление на здравеопазването в Република България /по примера на МБАЛ „Свети Врач“ ЕООД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Тимов

Анализ на инвестиционен проект „Туризъм и традиции – цветни, забавни, атрактивни“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
09.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Стефка Делла

Маркетингова стратегия на фирма „ДГ Строй“ ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
09.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Тацкова

Мотивиране на персонала във фирма „Софарма“ АД Сандански

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
06.02.2023 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимира Кирилова

„Набиране и подбор на човешки ресурси в организацията“ (на примера на хотелски комплекс „Sunrise“)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.12.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йордан Михайлов

СЕГМЕНТИРАНЕ НА ПАЗАРА И ИЗБОРА НА ЦЕЛЕВИ ПАЗАРИ НА ПРИМЕРА НА „ГВВК“ ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
02.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Васил Стоилов

Иновации и иновационна политика и нейната роля за съвременната икономика

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
02.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Габриел Иванов

Икономическо управление на болница „Шейново“ ЕАД – бюджетиране, организация, регулации и контрол в съвременни условия

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
02.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радослав Цолев

Разработване на проект по програма Erasmus+ „Изкуство и приказки“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Преслава Факова

Влияние на рекламата върху потребителското поведение

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румен Вукадинов

Продуктова политика на фирма „Компас“ ООД, гр. София

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
07.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тодор Въсенски

Маркетингова стратегия на ЕТ "ДАРИ-КО - БОЙЧО СРЪНДАЧКИ" - гр. Благоевград

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.07.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любомир Поповчев

НОВИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
28.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Спас Стамболийски

Управление на проект за развитие на партньорства за сътрудничество – Европейски спортни събития с нестопанска цел по европейска програма Еразъм+

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивона Стоянова

ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО КОНСТРУКТИВЕН ФАКТОР ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Ерков

Международната търговия – тенденции и предизвикателства

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
27.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александра Зашева

Възможности за усъвършенстване на дистрибуционната дейност на „Тракия Глас“ ЕАД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
24.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петър Костов

Анализ и оценка на финансовото състояние на конкретна фирма по данни от годишните финансови отчети

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
24.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Пламен Йотов

Предизвикателства и възможности за устойчиво регионално развитие на община Кюстендил

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
24.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кръстина Мицова

Маркетингова стратегия на фирма „ЦЕКО-1” ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
24.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лазар Стойчев

Изследване и анализ на управлението на качеството в логистиката на фирма „Евро Геймс Технолоджи“ ООД и възможности за нейното усъвършенстване

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Шиков

Социалната интеграция на хората с увреждания в контекста на политиките на ЕС и България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нели Христова

Анализ на социалните предприятия в България и тенденции за тяхното развитие

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Глория Смилкова

Интегрираните комуникации като възможност за налагане на продукт на пазара

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
22.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лора Таскова

Продуктова политика на фирма „Теохарови“ ООД, гр. Петрич

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.06.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Асен Билев

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО И ЕФЕКТИВНОСТТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ /НА ПРИМЕРА НА ХИРУРГИЧЕН КОРПУС НА МБАЛ „ПУЛС“ БЛАГОЕВГРАД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветомир Цачев

„ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕНТРОВЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Миглена Иванова

„ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ В БЮДЖЕТНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ /на примера на ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.02.2022 г.
Уеб страница
Автор(и)
Яник Мицев

Приложението на социалните мрежи в бизнес организациите

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Уеб страница
Автор(и)
Слободан Тасев

Ролята на мениджъра за успешно управление на организацията

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
10.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надя Занева

Управление на инфраструктурни проекти: Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
08.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Айдан Расимова

Разработване на бизнес план за новосъздадена фирма

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
08.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Николова

Изследване и анализ на финансово управление в регионална здравноосигурителна каса - Кюстендил

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
08.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Михайлова

Анализ на маркетинговия микс и възможности за неговото усъвършенстване /по примера на Банка ДСК АД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
08.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Моника Маринова

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ РИСК В ОРГАНИЗАЦИЯТА – НОВОСЪЗДАДЕНА КОМПАНИЯ ЗА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Чавдар Владимиров

Мотивиране на човешките ресурси във фирма „СПЕКТРА“ ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
01.09.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиана Атанасова

Иновациите като фактор за подобряване на дейностите на здравеопазването

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
02.07.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Ключкова

ПРОДУКТОВА ПОЛИТИКА НА ФИРМА „ВИ ДЖИ ГЛОБАЛ“ ЕАД /МЕБЕЛИ ВИДЕНОВ/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
28.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Славчо Коританов

Възможности за усъвършенстване на логистичната дейност на куриерска фирма „Спиди“ АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
28.06.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Екатерина Маджарска

Повишаване на ефективността на организацията чрез квалификация и преквалификация на служителите

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
22.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марина Искренова

Изследване и анализ на професионалното образование (на примера на община Благоевград)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
16.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Антоанета Йовева

Източници и механизми на финансиране на физическото възпитание и спорта

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
16.02.2021 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивана Аджова

Изследване и развитие на социалните предприятия и тенденции за бъдещето им (по примера на община Костинброд)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Снежана Ангелова

Изследване и анализ на лидерските стилове на управление на директорите на училищата /на примера на община Гоце Делчев/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиана Шопова

Тенденции в развитието на социалното предприемачество в България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Мавродиев

Изследване и анализ на логистичната дейност в складовата и прилежаща база на автосервиз

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцислав Гърменов

Бизнес комуникации в международния бизнес

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Гергана Адова

Маркетингово проучване на европейския пазар на автомобили

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Асен Крекманов

“МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА МЕЖДУНАРОДНА ХОТЕЛСКА ВЕРГА „Hyatt“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
08.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Христина Иванова

Маркетингова стратегия на хотел „Лион“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
07.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анита Кюрова

Конкурентна стратегия на „Загорка“ АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
07.10.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румен Димитров

Организиране на логистичните процеси – на примера на Фрилайн ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
14.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Симона Иванова

АНАЛИЗ НА ЛОГИСТИЧНАТА ДЕЙНОСТ ВЪВ ВИНАРСКА ИЗБА „ЛОГОДАЖ“ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЙНОТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лозина Лозанова

“ СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ В МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА АГЕНЦИЯ „ТОМАС КУК“ ”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Илиян Иванов

„ЛИДЕРСТВО, МЕНИДЖМЪНТ И МОТИВАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
04.09.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцислав Богданов

МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ гр. БАНСКО

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
28.08.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Константин Кожарев

Продуктова политика на фирма „Компас“ ООД, гр. София

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.07.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Асен Въсенски

Регионален план за развитие на Югозападен район за планиране 2007-2013 г. „Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Елин Пелин“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.06.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Звънчарова

Влияние на иновациите върху конкурентоспособността (по примера на фирма „ЕЪР МАКС” ООД)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.01.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борис Яков

Изследване и анализ на механизма за разрешаване на трудови конфликти /на примера на производствено предприятие „Х”/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.01.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Евелина Йосифова

Мотивацията на персонала на примера на фирма „СОФТПРОМ” ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.01.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мариана Неделчева

Мотивацията на персонала на фирма „А.Т.Томов” ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.01.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Томова

Продуктова политика на фирма „ТЕОХАРОВИ” ООД, гр. Петрич

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
15.01.2020 г.
Уеб страница
Автор(и)
Фериха Исмаил

„Интернет банкирането като част от продуктовата политика на банка ОББ АД за физически лица”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
09.09.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Самарджиева

Оценка на ефективността на инвестиционен проект

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
24.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Михайлов

Мотивация на персонала на примера на хотел Интерхотел Сандански

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
24.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борис Иванов

Транспортното обслужване. Разработване на бизнес план на туристическа фирма.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
24.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниел Захариев

Организиране и осъществяване на рекламна кампания на примера на "КУЕРТИ ПРОМОУШЪНС"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
24.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виден Бояджиев

Анализ и оценка на рекламната стратегия на фирма (по примера на „Веселина Трейд” ЕООД)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
19.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Ангелов

Състояние и възможности за развитие на организацията на маркетинга във „VIVACOM”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Домусчиева

Възможности за развитие на складовото стопанство във фирма „ЕКО ТРАНС БЛАГОЕВГРАД” ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Медиха Сали

Стратегическо планиране на фирмено равнище в рекламна агенция „Универсал” ООД, гр. Банско

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Надя Ижбехова

Организация и управление на спедиторските фирми

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Янка Станойска

Ценова политика на „СИТИ хляб” ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силви Казанджиева

Международните системи за управление на качество на продуктите (от тип ‹‹ИСО››) и външноикономическата дейност на ООД ‹‹РОДИНА - ВИТА››

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
17.06.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Татяна Язаджи

Мотивация на персонала. Потребности, стимули и мотиви. Мотивационни модели. Форми на стимулиране на персонала и форми на професионално развитие.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
20.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Емил Стоянов

Стимулиране и защита на чуждите инвестиции в българската икономика. Проблеми и решения.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Коста Петров

Интелектуална собственост и нови тенденции в нейното развитие

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.02.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любомира Стоилкова

Продуктова политика на фирма „СНОУ АНД УЕЙК БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.01.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елица Вукадинова

НАБИРАНЕ, ПОДБОР, НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В МОБИЛНА МРЕЖА ЗА ПРОДАЖБИ КЪМ ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ „ДОВЕРИЕ” АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
23.01.2019 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Кърчева

Франчайзинга като маркетингова дейност /по примера на фирма „Рефан“/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Бисер Бисеров

„Анализ на състояние и възможности на развитие на пазара на труда в Благоевградски регион“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Борислава Манова

„Тайм-мениджмънт в училищните организации“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елизабет Гиздова

Международна маркетингова стратегия на Oriflame Cosmetics

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ивона Лазарова

Разработване на проект: „Модернизирано оборудване – гаранция за качество и сигурност“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Костадина Боргиева

Продуктова политика на фирма „Мега сплитс“ ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Любена Бамбани

„Влияние на мултинационалните корпорации върху световната икономика“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Димитрова

„Корпоративна сигурност на търговската фирма“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Христова

Продуктова политика на „Уникредит Булбанк“ АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Радослав Бойчев

„Заетост и пазар на труда в Район Гоце Делчев през периода 2016-2017г.“

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
11.09.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Сафие Комарова

Продуктова политика на фирма ЕТ "ВАЛДИМИКС"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
20.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Иван Колов

Изкуството между държавното подпомагане и принципите на свободния пазар

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Биляна Панева

Управление на държавния дълг

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Марио Алексиев

Управление на конфликтите в организацията (на примера на хотел „Неврокоп”, гр. Гоце Делчев)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милятка Гавазова

Маркетингова стратегия на фирма „ЦЕКО-1” ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Цветелина Стоичкова

Роля и значение на организационните ценности, визията и мисията на примера на МБАЛ „Надежда”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.06.2018 г.
Уеб страница
Автор(и)
Жана Илиева

Маркетингова политика на банките по примера на „Уникредит Булбанк”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Михайлова

Мотивация за труд на служителите във фирма „СОТ 161“ ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Диана Вишанова

Рекламна политика на примера на „Литекс Моторс” АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Лютаков

Ролята на електронния маркетинг при формирането на потребителското поведение онлайн

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Тодорчева

Продуктова политика на фирма „Си Ми Ли” ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Величка Гайдажиева

Продуктова политика на верига магазини DM

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
18.09.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Симона Симеонова

Изследване и анализ на състоянието на социалното подпомагане в България - проблеми и перспективи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Анна Йорданова

Мотивацията като фактор за повишаване ефективността на учителския труд (на примера на ПТГ „Никола Вапцаров” – гр. Самоков)

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Росица Димова

Правила и изисквания за определяне на работните заплати в бюджетната организация – Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Йоанна Григорова-Атанасова

Иновативни проекти за развитие на основни знания и компетентности в контекста на ученето през целия живот

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Стаменова

Организация и управление на културен институт на примера на народно читалище „Гоце Делчев – 1959 г.”

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Кристина Шопова

Съвременни социокомуникативни аспекти в организацията и управлението на Регионален исторически музей Враца

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Пълова

Иновации и иновационна политика и нейната роля за съвременната икономика

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Даниела Рангелова

Разработване на вътрешни правила за заплащане на труда в търговска фирма

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
13.06.2017 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Атанасов

Маркетинг чрез социалните мрежи

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Белослава Илиева

Рекламни канали, носители и средства за реклама

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Галина Тенева

Маркетингова стратегия на примера на фирма "Камко" ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Георги Борисов

Рекламна политика на примера на "Бурденис 93" ООД, гр. Свиленград

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ралица Найденова

Възможности за усъвършенстване на маркетинговата дейност на "Софарма" АД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мая Караджова

Пазарни стратегии на транснационални компании на примера на Нестле и пазара за кафе в България

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Спасова

Стратегии за навлизане на чужди пазари по примера на Либхер

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Саня Кордева

Маркетингова политика на фирмата /на примера на "Родопея-Белев" ЕООД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Десислава Драмалиева

Маркетингови стратегии за продажби в туризма

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Зорница Величкова

Продуктова диференциация при потребителското и ипотечно кредитиране на примера на Уникредит Булбанк

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Красимир Рупчин

Управление на личните финанси и избор на система за пенсионно осигуряване

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
05.09.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Нели Миладинова

Вливания на банки-фактор за постигане на стабилност в банковата система /по примера на Първа инвестиционна банка и Юнионбанк ЕАД/

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
14.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александър Стоилов

Анализ и оценка на стоковата и пласментна политика на "КЕМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ" ЕАД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
14.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Габриела Йосифова

Международна реклама - същност и особености. Международна реклама в практиката на LIDL

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
14.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Ваня Иванова

"Маркетингова политика на БТК ЕАД"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
07.06.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Милвина Терзиева

Анализ на маркетинговата политика по примера на ПРОКРЕДИТ БАНК (България) ЕАД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
29.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Лилия Теофилова

Стратегическо управление на примера на "ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ" ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
29.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мирела Темелкова

Сливания и придобивания на пазара на онлайн маркетингови панели

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
29.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Яна Димитрова

Конкурентоспособността на страната като показател за динамиката на инвестиционния интерес

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
29.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Румяна Павлова

Изготвяне на бизнес план на фирма

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
29.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Снежана Башева

Конкурентна стратегия на фирма "Руал 03" ООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
29.01.2016 г.
Уеб страница
Автор(и)
Тодор Марков

Продуктова диференциация при потребителското и ипотечно кредитиране на примера на Уникредит булбанк

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
14.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Александрина Костуркова

Продуктова политика на Societe Generale Експресбанк

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
14.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Таня Вретенарска-Андонова

Капиталова структура на "София принцес хотел" АД и насоки за нейното усъвършенстване

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
14.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Венцислав Саров

Анализ на дистрибуционната политика на "Карлсберг България" АД, пивоварно предприятие "Пиринско пиво" - Благоевград

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
02.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Биляна Жежева

Анализ на маркетинговата дейност на фирма "МАК" АД - Габрово

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
02.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Маргарита Груйчева

Проучване на нагласите за онлайн пазаруване на българските интернет потребители

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
02.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мария Туповичарска

Разработване на маркетингова стратегия за развитие на туризма в община Видин

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
02.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Силвия Асенова

Състояние на пазара на труда в България през 2013 и 2014 година

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
02.09.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виолета Трендафилова

Продуктова политика на клуб хотел "Янакиев"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Димитрина Василева

Маркетингова стратегия на примера на фирма "Балекс-СП" ЕООД

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Елена Василева

Рекламна стратегия на фирма "AVON"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мариела Равначка

Маркетингов анализ на ресторант "Несебър Форт" ЕООД - Слънчев бряг

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Мариян Гълъбов

Инвестиции в науката по "Оперативна програма развитие на човешките ресурси"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Николина Дойчева

Маркетингова стратегия на фирма "Вет Пром" АД - град Радомир

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Петя Максимова

Маркетингова политика на фирма на примера на хотел "NICE"

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
12.06.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Виктория Тодорова

Разработване на маркетингов план на "ВИНИ" АД, ГРАД СЛИВЕН

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
03.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Невена Димитрова

Международна реклама - същност и особености

Вид
Дипломна работа
Университет
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Държава
България
Дата
03.02.2015 г.
Уеб страница
Автор(и)
Теодора Стоянова