Avatar

проф. д.н. Анелия Янева

Email: ayaneva swu.bg


Публикации

• Янева, Анелия. Как киното завладя танцовото изкуство , Проблеми на изкуството, № 4, 2023, с. 15-21 2023: .
• Янева, Анелия. „Анна Каренина“, „Онегин“ и „Братя Карамазови“ - промени на теми и наративи в танцовите версии на Борис Ейфман , Изкуствоведски четения-2023, Метаморфози, 72-79 2023: .
Yaneva, Anelia Dimitrova. HOW CHARLES PERRAULT'S SLEEPING BEAUTY AND TCHAIKOVSKY - PETIPA'S BALLET BECAME A VAMPIRE SAGA , Изкуствоведски четения и в Web of Science 2022-03-26, page 629-635 2022: .
Yaneva, Anelia Dimitrova. ‘Nijinsky’ by John Neumeier: Present, past and even earlier time , Papers of BAS, Humanities and Social Sciences, Vol. 9, 2022, No. 1, р.73-88. 2022: .
• Янева, Анелия. „Ефектът Галатея“ на балет „Арабеск“. , Платформа за изкуства, Институт за изследване на изкуствата, 1 март 2022 2022: .
• Янева, Анелия. „Прометей” на Бетовен и неговите балетни интерпретации. , Десети "Академични пролетни четения - Светът на Бетовен - Бетовен и светът, НМА, 2021, с. 230-242. ISSN 1314-9261 2021: .
• Янева, Анелия. Траектории и завръщания от театралната към хореографската режисура. Специфики , Изкуствоведски четения, модул Ново изкуство - Пътешествия, Институт за изследване на изкуствата, 2021, с. 443-449. ISSN 1313-2342/ ISBN 978-954-8594-71-4 2021: .
• Янева, Анелия. В Софийската опера танцуват „Танго“. , В: Платформа за изкуства, Институт за изследване на изкуствата, 31 май 2021 2021: .
• Янева, Анелия. Балет, който ще се играе дълго. „Танго“ в Софийската опера. , Музикални хоризонти, № 6, 2021 с. 8-9 2021: .
Янева, Анелия. Архитектонични принципи на хореографска режисура. България: Институт за изследване на изкуствата при БАН, 2020
• Янева, Анелия. Биомеханиката на Мейерхолд и отраженията й в танцовото изкуство на ХХ-ХХI век. , публикувано В: Journal of Science, Education and Art, 2019 (публикацията излезе през 2020), ISSN 1313–5236, с. 540-549 2020: .
• Янева, Анелия. Идеите на Михаил Чехов и техни отражения в танцовото изкуство от ХХ век. , Изкуствоведски четения, Институт за изследване на изкуствата, 2020, с. 401-408 2020: .
Янева, Анелия Димитрова. Театрални практики на Михаил Чехов и техни отражения в танцовото изкуство от ХХ век. – , Изкуствоведски четения, 2019, с. 401-408 2019: .
Янева, Анелия Димитрова. Режисьорски решения и сценични прочити на балета „Легенда за езерото” от Панчо Владигеров. – В: Панчо Владигеров и българският музикален ХХ век , Научна конференция с международно участие, посветена на 120 годишнината на композитора. София, изд. НМА „Панчо Владигеров”, 2019, с. 65-77 2019: .
• Янева, Анелия Димитрова. Режисьорски неволи в балета „Легенда за езерото” , Платрофма за изкуства, на български и на английски език - 2019: .
• Янева, Анелия Димитрова. За балета „Легенда за езерото”. , Списание за танц, 2019, № 1, 64-65 2019: .
Янева, Анелия Димитрова. 90 години балетно изкуство в България. Постановъчни и изпълнителски практики. Изследователски ракурси , – Бълг. Музикознание, 2018, № 4, 16-25 2018: .
Янева, Анелия Димитрова. „САМОДИВА“ в Руския културно-информационен център в София. – , Платрофма за изкуства, на български и на английски език - 2018: .
Янева, Анелия. Хореографска композиция в балетни творби. България: УИ „Неофит Рилски”, 2017
Янева, Анелия. България танцува в Димитровград , Платформа за изкуства, Институт за изследване на изкуствата, БАН 2017: .
Янева, Анелия. ХИП-ХОП И БРЕЙК СЕ ОБЕДИНЯВАТ В ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ “EQUILIBRIUM”. , Платформа за изкуства, Институт за изследване на изкуствата, БАН 2017: .
Янева, Анелия. „ЗМЕЙ И ЯНА“ - 80 години от първия балет с български сюжет , Музикални хоризонти, 2017, № 10, 8-10 2017: .
Янева, Анелия. Софийският балет беше удостоен със Златна лира от Съюза на музикалните и танцовите дейци в България за реализацията на балета „Корсар“. , Музикални хоризонти, 2017, № 10, 25-26 2017: .
Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева, Емилия Жунич.Български музикален театър. Том ІV. Опера. Балет. Оперета. Мюзикъл. 1890-2010. Рецензии, отзиви, коментари. . България: С.: Геа Либрис, 2015 (Съавтор/и: Бикс, Розалия, Анелия Янева, Румяна Каракостова, Миглена Ценова-Нушева, Емилия Жунич.)
СОФИОРАМА - 1948-1968. България: С., Институт за изкуствознание, БАН, 2012 (Съавтор/и: колектив)
Янева, Анелия. Маргарита Арнаудова: Не мога да отделя балета от себе си. София: Сивас, 2011. 270 с. България: Сивас, 2011
Янева, Анелия. Фолклорни нашепвания в балетни реализации. Благоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2010. 350 с.. България: УИ „Неофит Рилски”, 2010
Янева, Анелия. Хореографски подходи и жанрови преобразява-ния в балети от класическия репертоар. София: ИИзк.БАН, 2009. 576 с.. България: Институт за изследване на изкуствата, БАН, 2009
Янева, Анелия. Сценична съдба на балетни шедьоври. Част ІІ. Бла-гоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2008. 472 с. България: УИ „Неофит Рилски”, 2008
Бикс, Розалия. Янева, Анелия, Каракостова, Румяна, Ценова-Нушева, Миглена.Български музикален театър. Том ІІІ. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Постановчици. Диригенти. Режисьори. Хореографи. Сценографи. Хормайстори. 1890-2005.. България: С., Институт за изкуствознание, БАН, 2008 (Съавтор/и: Бикс, Розалия. Янева, Анелия, Каракостова, Румяна, Ценова-Нушева, Миглена. )
Енциклопедия на българския театър. Второ преработено издание. България: Труд, София, 2008 (Съавтор/и: колектив)
Янева, Анелия. Сценична съдба на балетни шедьоври. Част І. Бла-гоевград: УИ „Неофит Рилски”, 2007. 364 с.. България: УИ „Неофит Рилски”, 2007
Български музикален театър. Том ІІ. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Театри. Трупи. Постановки. 1890-2001. България: С., АИ „Проф. Марин Дринов”, БАН, 2005 (Съавтор/и: Бикс, Р. Янева, А., Каракостова, Р., Ценова, М.)
Енциклопедия на българския театър. Първо издание. България: Труд, София, 2005 (Съавтор/и: колектив)
Янева, Анелия. Взаимодействия между класически и модерен танц в България. Процеси в българския балет. София: Експрес принт, 2004. 296 с.. България: Експрес принт, 2004
Янева, Анелия. Тълкувания на български сюжети. София: Матом, 2000. 144 с.. България: Матом, 2000
Бикс, Розалия, Янева, Анелия, Каракостова, Румяна. Български музикален театър. Том І. Опера, балет, оперета, мюзикъл. Репертоар. 1890-1997. . България: С., АИ „Проф. Марин Дринов”, БАН, 2000 (Съавтор/и: Бикс, Розалия, Янева, Анелия, Каракостова, Румяна. )
Янева, Анелия [съставител и автор на встъпителната статия]. Ба-летен репертоар на Софийската опера (1928 – 1998). София: Евентус, 1998. 48 с.. България: Евентус, 1998
Янева, Анелия. Първите в зората на българския балет. София: ЕМ-КО`91, 1997. 80 с.. България: ЕМ-КО`91, 1997
Янева,Анелия. Асен Гаврилов – два живота. София: Рокада, 1996. 56 с.. България: Рокада, 1996
Янева, Анелия. „Арабеск“ – страници от историята на българския балет. София: РИФСетива, 1995. 80 с. България: РИФСетива, 1995
Янева, Анелия. За Маргарита Арнаудова с любов. София: Бълга-ро-английско дружество ПъблишСайтСет – Арги ООД, 1995. 48 с.. България: Бълга-ро-английско дружество ПъблишСайтСет – Арги ООД, 1995
Янева, Анелия. Симфоничесский танец в русской и советской хореографии. . Русия, Санкт Петербург: Ст. Петербург.: ЕФ „ИнвестКинов”, 1992,176с. , 1992

Проекти

(RP-C13/17) РЕФЛЕКСИИ НА ТАНЦОВ ТЕАТЪР И ТАНЦ-ТЕРАПИЯ В ТРАДИЦИОННИ И СЪВРЕМЕННИ ТАНЦОВИ ПРОЯВЛЕНИЯ

Период на провеждане
12.04.2017 - 01.12.2017 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
НИР - чрез ЮЗУ - МОН
Бюджет
1500,00 лв.

(SRP-C20 /15) „Дипломи, дипломи?“ - концепция и режисура на 6 танцови спектакли с обща продължителност 140 мин. - включва дипломни работи на 5 студенти-магистри, чийто ръководител е проф. А. Янева и 19 авторски постановки на студенти-бакалаври, под ръководството на проф. А. Янева

Период на провеждане
05.01.2015 - 30.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
500,00 лв.

(0003344) Български музикален театър. Рецензии, отзиви, коментари. 1890-2010 - автори Р. Бикс, А. Янева, Р. Каракостова, М. Ценова-Нушева, Емилия Жунич

Период на провеждане
01.09.2014 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ФОНД „13 века България“
Бюджет
1200,00 лв.

(00002728) Български музикален театър. Рецензии, отзиви, коментари - отпечатване на книгата

Период на провеждане
02.06.2014 - 15.12.2015 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" при Министерство на културата
Бюджет
3700,00 лв.

(00001314) Шлагери под южното небе - концепция, хореография и режисура на ревю-спектакъл с обща продължителност 60 мин

Период на провеждане
05.03.2014 - 30.12.2014 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
910,00 лв.

(00001317) „Гласовете на света пеят за любовта“ - концепция, хореография и режисура на ревю-спектакъл с обща продължителност 70 мин.

Период на провеждане
04.02.2013 - 30.12.2013 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
900,00 лв.

(0001123) 80 години от създаването на Дружеството на новите художници

Период на провеждане
08.01.2013 - 17.06.2014 г.
Форма на участие
член на колектива
Финансиран от
Програма „Култура” на Столичната община
Бюджет
12699,00 лв.

(00001516) Гласовете на света - концепция, хореография и режисура на ревю-спектакъл с обща продължителност 70 мин.

Период на провеждане
05.01.2012 - 31.12.2012 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ЮЗУ
Бюджет
3000,00 лв.

(00048) СОФИОРАМА - 1948-1968 - отпечатване на книгата

Период на провеждане
02.01.2012 - 02.09.2013 г.
Форма на участие
участник в колектива
Финансиран от
ПРОГРАМА „КУЛТУРА” НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА
Бюджет
48000,00 лв.

(11-387/02.06.2008) Написано за български музикален театър - архивиране на данни

Период на провеждане
05.02.2009 - 17.06.2010 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
ДИРЕКЦИЯ „МУЗИКА И ТАНЦ” при Министерство на културата
Бюджет
1300,00 лв.

(56–4 /11.08.2008) Хореографски подходи и жанрови преобразявания в балети от класическия репертоар - отпечатване на книгата

Период на провеждане
05.01.2009 - 31.12.2009 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" при Министерство на културата
Бюджет
2000,00 лв.

(NIK-13/07 (НИК-13/07)) БААРТИ – Български арт архиви. Ресурси и технологии - част 2

Период на провеждане
01.06.2007 - 30.12.2009 г.
Форма на участие
участник в колектива
Финансиран от
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПРИ МОН
Бюджет
48000,00 лв.

(48 – 6/2007) Български музикален театър. 1890-2005. Постановчици. Диригенти. Режисьори. Хореографи. Сценографи. Хормайстори - отпечатване на книгата

Период на провеждане
30.03.2007 - 30.10.2008 г.
Форма на участие
Ръководител на проекта
Финансиран от
НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА" при Министерство на културата
Бюджет
3940,00 лв.

(KIN-1019/06 (КИН-1019/06) БААРТИ – Български арт архиви. Ресурси и технологии - част 1

Период на провеждане
01.09.2006 - 31.12.2008 г.
Форма на участие
участник в колектива
Финансиран от
ФОНД „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” ПРИ МОН
Бюджет
145000,00 лв.

(0003245) Взаимодействия между класически и модерен танц в България. Процеси в българския балет

Период на провеждане
01.06.2004 - 30.06.2005 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Национален Фонд “Култура” при Министерството на културата
Бюджет
2000,00 лв.

Ръководени докторанти

ВОКАЛНИ И АРТИСТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЖАНРОВОТО ПОЛЕ НА МЮЗИКЪЛА. ВЪРХУ ПРИМЕРИ ОТ РЕПЕРТОАРА НА ДМТ „СТ. МАКЕДОНСКИ” (ДМБЦ) 2000-2025

Докторант
Десислава Христова
Период
01.12.2024 - 01.12.2027 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

СЪВРЕМЕННАТА ХОРЕОГРАФИЯ КАТО СИМБИОЗА МЕЖДУ ТАНЦ И АКТЬОРСКО МАЙСТОРСТВО. ОБУЧЕНИЕ. ПОДХОДИ

Докторант
Виктория Любомирова Бояджиева
Период
09.01.2024 - 08.01.2027 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Варненският балетен конкурс и приносът му за изграждане на китайска балетна школа

Докторант
Джан Хан
Период
09.01.2024 - 09.01.2027 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Обучение по танци за деца от предучилищна възраст (модерни, спортни и характерни танци)

Докторант
Лидия Томова-Чимева
Период
20.12.2022 - 19.12.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Съвременна хореография – рефлексия на китайската митология“

Докторант
ЙИШИ ЛЮ
Период
05.05.2022 - 04.05.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„ХОРЕОГРАФСКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА ТАНЦОВИ ДРАМИ, АДАПТИРАНИ ПО КИТАЙСКИ ЛИТЕРАТУРНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ“

Докторант
УНПИН УАН
Период
29.03.2022 - 28.03.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

ЕВРОПЕЙСКИ ХОРЕОГРАФИ, ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ТАНЦ-ТЕРАПИЯТА И ПРИЛОЖЕНИЕТО Й ПРЕЗ XX и XXI век

Докторант
Илиана Петрова-Саласар
Период
24.03.2022 - 08.10.2020 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯТ БАЛЕТ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ХХI ВЕК

Докторант
Мария Василева Лозанова-Бузинку
Период
25.01.2022 - 24.01.2025 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Китайската митология и митичната танцова драма, проектирани в съвременната хореография“.

Докторант
ДОНЛИН ЦАЙ
Период
25.10.2021 - 26.10.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Принципът "Еспирал". Взаимодействия с други танцови техники. Подходи при обучението и творческия процес

Докторант
Захари Нанков
Период
22.02.2021 - 03.09.2023 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Салсата като социален танц. Стилове, методи на преподаване, хореографии

Докторант
Димитър Лъчезаров Шопов
Период
09.02.2021 - 08.02.2024 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

„Хореографии за деца в балетното изкуство и в художествената гимнастика. Процеси на изграждане и усвояване. Специфики”

Докторант
Джуиля Ромеова Йорданова
Период
18.06.2019 - 24.03.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

ТАНЦ, ПАНТОМИМА, ДВИЖЕНИЕ КАТО СРЕДСТВО ЗА СОЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Докторант
Ива Лапатова
Период
01.01.2018 - 24.03.2022 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Принципи на хореографски симфонизъм и танцов театър в България. Прояви и взаимодействия през втората половина на XX и началото на XXI век

Докторант
Мария Маркова Габарова
Период
01.01.2018 - 01.01.2021 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

БАЛЕТНОТО ИЗКУСТВО В БУРГАС. ПОЯВА. ТРАДИЦИИ. РАЗЛИЧИЯ

Докторант
Росен Методиев
Период
04.01.2016 - 07.01.2019 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

КОСТЮМОГРАФСКИ РЕШЕНИЯ НА МУЗИКАЛНА СЦЕНА И НА ЕКРАН ОТ ЗНАКОВИ ФИГУРИ В МОДНИЯ ДИЗАЙН НА ХХ ВЕК

Докторант
доц. Мария Блажева
Период
02.09.2013 - 04.11.2014 г.
Форма на обучение
самостоятелна подготовка
Защитил
Да

Ролята на солиста-певец в оперното произведение

Докторант
Емилия Жунич
Период
03.02.2010 - 03.11.2014 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Хореографът и театралният контекст

Докторант
Татяна Соколова
Период
05.01.2010 - 20.09.2012 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

БЪЛГАРСКО МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНО ТВОРЧЕСТВО ЗА ДЕЦА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК. ТИПОЛОГИЧНА И ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА. СЦЕНИЧНА УЧАСТ”

Докторант
Ставри Ангелов
Период
04.01.2010 - 08.09.2016 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Подстъпи към формиране на балетна трупа и първи балетни постановки в Русе (от края на ХІХ век до края на 60-те години от ХХ век

Докторант
Деница Анчева
Период
08.01.2007 - 21.09.2010 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Танцовото движение във времето и пространството

Докторант
Анна Пампулова
Период
08.01.2007 - 10.11.2012 г.
Форма на обучение
задочна форма
Защитил
Да

Танцът в оперетата и мюзикъла

Докторант
Желка Табакова
Период
09.01.2006 - 30.06.2010 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Да

Ръководени дипломанти

„ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ПИТЪР ПАН“ - защита 8 март 2023

Студент
1. Ванина Димитрова
Година
2023
ОКС
бакалавър

„БУРЛЕСКА В ДНЕШНО ВРЕМЕ“ – София, защита 8 март 2023

Студент
2. Катерина Руснеова
Година
2023
ОКС
бакалавър

КОРОНАТА - Разград, защита 28.04.2023, Разград

Студент
3. Виктория Бояджиева
Година
2023
ОКС
магистър

ЧЕРНАТА РОЗА - защита 26.05.2023, Дупница

Студент
4. Виктория Василева
Година
2023
ОКС
бакалавър

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕТО - защита 26.05.2023, Дупница

Студент
5. Мария Тричкова
Година
2023
ОКС
бакалавър

ЦВЕТНИЯТ ЧОВЕК - защита 30.05.2023, Трявна

Студент
6. Габриела Симеонова
Година
2023
ОКС
бакалавър

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА или УНИВЕРСАЛНАТА ВОЛЯ ДА БЪДЕШ - защита 12.06.2023, София

Студент
7. Неделя Ганчева
Година
2023
ОКС
магистър

САМОДИВСКОТО СБОРИЩЕ - защита 12.06.2023, София

Студент
8. Силвия Тодорова
Година
2023
ОКС
бакалавър

СНЕЖНО ИЗПИТАНИЕ – по „Снежната кралица“ от Андерсен - защита 15.06.2023, София

Студент
9. Анна Николова
Година
2023
ОКС
бакалавър

ВТЪКАНИ СТРАСТИ - по „Отело“ от Шекспир - защита 15.06.2023, София

Студент
10. Анна Ганчева-Кръстева
Година
2023
ОКС
бакалавър

ТАЙНСТВЕНАТА ГРАДИНА - защита 20.06.2023, Русе

Студент
11. Вероника Петрова
Година
2023
ОКС
бакалавър

„Танцови полярности”

Студент
Емил Кацаров
Година
2022
ОКС
магистър

СТИЛОВИ РАЗНОВИДНОСТИ И ОТЛИЧИТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ В ТАНЦИТЕ ТАНГО и КИЗОМБА, ФЛАМЕНКО и ПАСО ДОБЛЕ, САЛСА и БАЧАТА

Студент
Анелия Серафимова
Година
2022
ОКС
магистър

„Снежанка и хип-хоп бандите"

Студент
Тоника Тодорова
Година
2021
ОКС
бакалавър

„Алиса в страната на чудесата“

Студент
Габриела Стефанова
Година
2021
ОКС
бакалавър

„Славеят и розата“

Студент
Величка Бонева
Година
2021
ОКС
бакалавър

„Легенда за елените или прокуденото бебе”

Студент
Мария Ангелова
Година
2020
ОКС
магистър

"Ние, хората"

Студент
Никола Костадинов
Година
2019
ОКС
магистър

„Власт или любов”

Студент
Жанина Иванова
Година
2019
ОКС
магистър

„Дамата с камелиите“

Студент
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЯТ БАЛЕТ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДВЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ХХI ВЕК
Година
2017
ОКС
магистър

„Приказка за трите портокала“

Студент
Ваня Маврова
Година
2017
ОКС
магистър

"Салса парти" по комедията на Уилям Шекспир "Укротяване на опърничавата"

Студент
Димитър Шопов
Година
2015
ОКС
магистър

"Магията на любовта" - танцов спектакъл по българска народна приказка

Студент
Десислав Михайлов
Година
2015
ОКС
магистър

"Лебедова песен" - танцов спектакъл, изспириран от "Умиращият лебед" на Михаил Фокин

Студент
Росен Методиев
Година
2015
ОКС
магистър

"Карма" по новелата на Проспер Мериме "Кармен"

Студент
Илияна Петрова-Салсар
Година
2015
ОКС
магистър

„Мечтателят"

Студент
Петя Попова
Година
2015
ОКС
магистър

„Сватбата – във фолклорни източници и в съвременни хореографски решения“

Студент
Йорданка Божилова
Година
2015
ОКС
магистър