Avatar

доц. Атанас Дафинов

Email: atanas_dafinov swu.bg


Преподавател по рисуване, графика и графични техники. Завършил НХА "Николай Палович",София - специалност Графика при проф. д-р Евтим Томов. От 1983 г. участва в общи национални и колективни изложби, както и в международни биеналета на графиката във Варна, Лодз /Полша/ и Евора /Португалия/. Същотака е автор на двайсет самостоятелни изложби в Благоевград, Пловдив 1992 г. и София 2013 г. Отличен с награди за графика в зонални изложби "Струма" 1985, 1998, 2013 г., ОХИ"Пирин"1988г. Носител на почетното отличие "Неофит Рилски" за цялостна и дългогодишна дейност в системата на народната просвета за 2000 г.. Член на СБХ.

Публикации

Стъпки, пътеки , Балканистичен форум 2017: .
Ключарят на вятъра , Балканистичен форум 2016: .
За пръстите и пламъка , Балканистичен форум 2013: .
Отпечатани сенки от объркани мисли , Наука-образование-изкуство 2012: .
За рисунка, духа и камъка , Балканистичен форум 2011: .

Рецензии/Становища

Физиогномика и изкуство Обявен в Държавен вестник брой ...

Вид
Конкурс за доцент
Университет
ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив
Държава
България
Дата
14.06.2014 г.
Уеб страница
Автор(и)
гл. ас. д-р. Методий Ангелов