Avatar

доц. д-р Анастасия Пашова

Email: asia_p swu.bg


Публикации

Военното духовенство в Руската империя по време на Руско – турската война 1877-1878 , Балканистичен форум 2015: 209-222.
The Military Clergy in the Russo-Ottoman War 1877 – 1878 – East Orthodoxy and Other Confessions , Балканистичен форум 2015: 94-107. (Co-author/s: Петър Воденичаров)
The Russo - Ottoman war 1877 - 1878 as a symbolic capital in the female biography , Балканистичен форум 2015: 148-155. (Co-author/s: Милена Ангелова)
The First Russian Monuments in Bulgaria Devoted to the Russo-Ottoman War of 1877 – 1878: Transformations of Memory , Балканистичен форум 2014: 61-76. (Co-author/s: Петър Воденичаров)
The Russian Military-Religious Memory about the Russo-Ottoman War 1877 – 1878 , Балканистичен форум 2014: 77-88. (Co-author/s: Петър Воденичаров)
Индустрия, политика, религия: случаят Нобел и Руско-Отоманската война 1877 – 1878 , Балканистичен форум 2013: 240-250. (Съавтор/и: Петър Воденичаров)
Battles in the Past’ or ‘Battles for the Past’: Bulgarian National Models of Memory and Memory Policy , Балканистичен форум 2013: 34-55. (Co-author/s: Kristina Popova, Nurie Muratova, Milena Angelova, Mariyana Piskova, Petar Vodenicharo)
"A workplace remains empty today." A New Ideology of Death and Funeral Ritualism during the State Socialism in Bulgaria (1950s-1970s) , Балканистичен форум 2013: 89-108.
Възродителният процес" и религиозната криптоидентичност на мюсюлмани Благоевградски окръг /Изследвания и докумунти/. България, София: Семарш, 2011 (Съавтор/и: Петър Воденичаров)
История на раждането и майчинството в България. България, София: Семарш, 2011
The Autobiography of the First Professional Midwife in the City of Gabrovo - a "Male" Writing Publication: Women and Minorities Archives (DocWoment Series) (3/2011) , Архиви на жени и малцинства 2011: . (Co-author/s: Petar Vodenicharov)
Публичното социалистическо погребение и религиозната интимност на смъртта при мюсюлмани от Западните Родопи , Балканистичен форум 2011: 253-266. (Съавтор/и: Петър Воденичаров)
Детство и жизнени светове на роми в Западна България, София, 2010, 262 с., . България, София: Семарш, 2010
Кратка етнокултурна характеристика на ромите в Кюстендил , сп. Андрал 2009: 29-39. (Съавтор/и: Галина Мачикова)
Нова идеология за смъртта и погребалната обредност на държавния социализъм в България от 50-те – 70-те години A New Ideology of Death and Funeral Rites of the State Socialism in Bulgaria – 50s – 70s of the 20th Century. : Балканистичен форум 1-3, 2006
Българите в района на Корча и Мала Преспа (Албания) - съвременна картина Bulgarians in the region of Korcha and Mala Prespa (Albania) nowadays. Република България: ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, 2005

Конференции

Пета международна конференция

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Образът на детето в Новия завет
Период
23.10.2015 - 24.10.2015 г.
Организатор
ВТУ

Проекти

(23456) To come out of the shadow

Период на провеждане
03.03.2012 - 03.03.2014 г.
Форма на участие
България, Полша, Франция,Bulgaria France Poland England - член от българска страна
Финансиран от
EU - Grundtvig -
Бюджет
28000,00 лв.

(295167) Memory policy to the Russian-Otoman war - from divergence to dialogue

Период на провеждане
01.02.2012 - 01.02.2016 г.
Форма на участие
член на екипа от българска страна
Финансиран от
EU -Marie Curie FP7- People - 2011- Irses
Бюджет
1022580,00 лв.