Avatar

гл.ас. д-р Анна Андреева

Email: anna_andreeva swu.bg


Публикации

Parents’ Evaluation of Interaction Between Robots and Children with Neurodevelopmental Disorders , Uskov, V.L., Howlett, R.J., Jain, L.C. (eds) Smart Education and e-Learning - Smart Pedagogy. SEEL-22 2022. Smart Innovation, Systems and Technologies 2022: 488 – 497. (Co-author/s: Anna Lekova, Miglena Simonska, Tanio Tanev )
IMPACT OF LOUD MUSIC ON SPEECH COMPREHENSION: A PRELIMINARY STUDY , Knowledge International Journa 2021: 893 - 897. (Co-author/s: Екатерина Ангелова)
Robot-Assisted Speech And Language Therapy For Children With Hearing Impairment , Специална педагогика и логопедия 2020: 75 - 91. (Co-author/s: Andri Ioannou)
Cyber-Physical Systems for Pedagogical Rehabilitation from an Inclusive Education Perspective , BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience 2020: 186-207. (Co-author/s: Maya Dimitrova, Snezhana Kostova, Anna Lekova , Eleni Vrochidou, Ivan Chavdarov, Aleksandar Krastev, Rositza Botsova, Vaska Stancheva-Popkostadinova, Leire Ozaeta)
Play and Learn with an Intelligent Robot: Enhancing the Therapy of Hearing-Impaired Children , Human-Computer Interaction – INTERACT 2019 2019: pp 436-452. (Co-author/s: Andri Ioannou)
Достъпност на логопедичните услуги за деца от предучилищна възраст с проблеми в езиковото развитие , Сборник от Логопедична конференция с международно участие на тема “РАБОТА С РОДИТЕЛИ” 2019: . (Съавтор/и: Елка Горанова, Катя Дионисиева)
PILOTING INTERACTIVE KINECT-BASED GAME IN CHILDREN WITH DISABILITIES , Today's Children are Tomorrow's Parents 2018: 86 - 99. (Co-author/s: Vaska Stancheva-Popkostadinova)
Play in Children with Hearing Impairments. In: Besio, S., Bulgarelli, D., Stancheva-Popkostadinova, V. (Eds). Play Development in Children with Disabilities. : De Gruyter, 2017 (Co-author/s: Celo, P. , Vian, N.)
Скрининг за откриване на комуникативни нарушения вследствие на възпаление на средното ухо чрез специализирани технически средства , Сборник от Международна Логопедична конференция 2016: 137 - 145.
Voice treatment results in cerebellar dysarthria – one case study. , Asklepios 2016: . (Co-author/s: Simonska, M.)
Don’t Read My Lips: Assessing Listening and Speaking Skills Through Play with a Humanoid Robot , Stephanidis C. (eds) HCI International 2016 – Posters' Extended Abstracts. HCI 2016. Communications in Computer and Information Science 2016: 255-260. (Co-author/s: Polycarpou, P., Ioannou, A., Zaphiris, P.)
Откриване на деца с комуникативни нарушения вследствие на възпаление на средното ухо , Сборник от Международна Логопедична конференция 2015: .
Чести възпаления на средното ухо в ранна детска възраст – ICF модел , Сборник от Национална конференция на НСЛБ 2014: 64 - 68.
Влияние на артикулационните нарушения при изучаване на английски език , Сборник от Национална конференция на НСЛБ 2014: 23 - 28.
Комуникативни нарушения в следствие на отитис медиа – актуализиране на учебната програма „Слухови нарушения” от учебния план на специалност Логопедия, ОКС бакалавър , Годишник на факултет Обществено здраве и спорт 2014: .
Интердисциплинарен екип при работа с лица с комуникативни нарушения – разработване на нова избираема дисциплина „Работа в клиничен екип” от учебен план за ОКС Магистър „Клинична логопедия” , Годишник на факултет Обществено здраве и спорт 2014: .
Терапевтични стратегии при работа с деца с КИС , Сборник от Национален конгрес на НСЛБ 2012: .
Логопедичен мениджмънт при гласови нарушения в следствие на хиперфункция на гласа , Гласови нарушения (учебник под ред. на Д. Георгиева) 2012: 148 – 152.
Issues in the rehabilitation of adults with hearing disorders in Bulgaria , AHS Conference Book of abstracts 2012: . (Co-author/s: Катя Дионисиева)
Clinical management in preschool children with persistent rhinopharyngeal pathology , Proceedings of international symposium “Modern trends in speech and language therapy” 2011: . (Co-author/s: Христо Френгов)
Подход за мека гласова атака и техники за релаксация в логопедичната терапия при гласови нарушения , Сборник от Национална конференция на НСЛБ: „Гласови нарушения” 2010: .
The influence of persistent rhino-pharyngeal obstruction on speech and language development , Trakia Journal of Sciences 2010: 450-452.
Приложение на DAF (Delayed Auditory Feedback) и VA (Voice Amplifier) в логопедичната терапия при гласови нарушения , Сборник от ІІІ Национална конференция на НСЛБ: „Превенция, диагностика и терапия на комуникативните нарушения” 2008: . (Съавтор/и: Добринка Георгиева)
История на логопедията в Белгия , Сборник: Актуални проблеми в социалната и логопедичната работа. Университетско издателство “Неофит Рилски”, Блаогевград 2005: .

Конференции

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Challenges in Interaction between Adults with Communication Disorders and Health Care Professionals
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
International Medical Association Bulgaria
Съавтор(и)
Екатерина Митова, Миглена Симонска, Радостина Костова

29th Annual Assembly of International Medical Association Bulgaria

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Augmentative and Alternative Communication Use: Professionals’ Perceptions of Barriers
Период
09.05.2019 - 12.05.2019 г.
Организатор
International Medical Association Bulgaria
Съавтор(и)
Екатерина Митова, Елка Горанова, Лилия Янчева-Велинова

Логопедични терапии

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Скрининг за откриване на деца с комуникативни нарушения като последици от възпаления на средното ухо в ранното детство.
Период
02.06.2017 - 04.06.2017 г.
Организатор
Логопедичен Център “Ромел”
Съавтор(и)
Дионисиева, Д.

Логопедична диагностика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Скрининг за откриване на комуникативни нарушения вследствие на възпаление на средното ухо чрез специализирани технически средства
Период
03.06.2016 - 05.06.2016 г.
Организатор
Логопедичен Център “Ромел”

International Association for Blended Learning 2016

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A multidisciplinary framework for blending robotics in education ofchildren with special learning needs
Период
22.04.2016 - 24.04.2016 г.
Организатор
IABL
Съавтор(и)
Мая Димитрова, Анна Лекова, Иван Чавдаров, Снежанка Костова, Александър Кръстев, Чавдар Руменин, Васка Станчева-Попкостадинова, Василис Кабурласос, Теодор Пачидис

Play is FUNdamental

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
A research network on play for children with disabilities Introducing LUDI and State of the art. WG 1 - Inspired projects
Период
15.04.2016 - 16.04.2016 г.
Организатор
Early Childhood Ireland

Day of Persons with Disabilities conference

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Stimulating Play Activities For Children With Disabilities Through KINECT
Период
07.12.2015 - 08.12.2015 г.
Организатор
European Commission
Съавтор(и)
Васка Станчева-Попкостадинова

Language and Literacy Challenges in Diverse Populations

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Questionnaire For Parents Of Children With Otitis Media
Период
26.06.2015 - 27.06.2015 г.
Организатор
IALP - Child Language Committee Composium

ЛОГОПЕДИЯТА И РАННАТА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Откриване на деца с комуникативни нарушения вследствие на възпаление на средното ухо
Период
29.05.2015 - 01.06.2015 г.
Организатор
Логопедичен Център “Ромел”

„Много езици, много култури – една комуникация“, „Езикови нарушения“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
1. Чести възпаления на средното ухо в ранна детска възраст – ICF модел.; 2. Влияние на артикулационните нарушения при изучаване на английски език.
Период
02.10.2014 - 04.10.2014 г.
Организатор
Национално сдружение на логопедите в България

11th International Conference HEAL 2014 (HEaring Across the Lifespan): "Early intervention: the key to better hearing care"

Вид
Международна
Участие
Постер
Заглавие на статия/доклад
Understanding the otitis media and its negative effects on child development by pre-school teachers.
Период
05.06.2014 - 07.06.2014 г.
Организатор
Ferdi Grandori, Alessia Paglialonga, Deborah Hayes, Larry E. Humes

10th International Voice Symposium

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Boone Voice Program for Adults – Voice Therapy outcome measurements
Период
24.08.2012 - 26.08.2012 г.
Организатор
Austrian Voice Institute Salzburg – Regensburg – Graz
Съавтор(и)
Добринка Георгиева

IX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЛОГОПЕДИЯ "ЗАЕКВАНЕ"

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
ТЕРАПЕВТИЧНИ СТРАТЕГИ И ПРИ РАБОТА С ДЕЦА С КИС (КОХЛЕАРНИ И МПЛАНТНИ СИСТЕМИ)
Период
30.03.2012 - 01.04.2012 г.
Организатор
Национално сдружение на логопедите в България

Симпозиум "Съвременни подходи в логопедичната терапия"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Clinical management in preschool children with persistent rhinopharyngeal pathology
Период
28.11.2011 - 30.11.2011 г.
Организатор
Катедра Логопедия
Съавтор(и)
Христо Френгов

Качество, иновации, мобилност, - европейски измерения на науката в Тракийски университет

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The influence of persistent rhino-pharyngeal obstruction on speech and language development
Период
25.05.2010 - 25.05.2010 г.
Организатор
Тракийски университет

Проекти

(КП-06-Н67/1) Иновативна методология за интегриране на асистиращи технологии в логопедичната терапия при деца и подрастващи

Период на провеждане
25.04.2024 - 25.04.2024 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Фонд научни изследвания
Бюджет
350000,00 лв.

(КП-06-М63/3) Влияние на придобитите слухови нарушения върху комуникацията и социализацията

Период на провеждане
25.04.2024 - 25.04.2024 г.
Форма на участие
ръководител на проекта
Финансиран от
Фонд научни изследвания
Бюджет
37800,00 лв.

(КП-06-М63/4) Прояви на дизартрия, дисфония и дисфагия при преболедували COVID-19 и влиянието на нарушенията върху качеството на живот

Период на провеждане
25.04.2024 - 25.04.2024 г.
Форма на участие
изследовател
Финансиран от
Фонд научни изследвания
Бюджет
35100,00 лв.

(H2020-MSCA-RISE-2017 № 77720 CybSPEED) „Cyber-Physical Systems за педагогическа рехабилитация в специалното образование“

Период на провеждане
01.12.2017 - 30.11.2021 г.
Форма на участие
експерт - логопед
Финансиран от
H2020-MSCA-RISE
Бюджет
2772000,00 лв.

(RP-B11/16) Внедряване на помощни средства за подобряване на говорното дишане при лица с комуникативни нарушения

Период на провеждане
14.03.2016 - 01.12.2016 г.
Форма на участие
специалист - логопед
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект по наредба № 3
Бюджет
8000,00 лв.

(РД09-1891/22.12.2015 г.) Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

Период на провеждане
22.12.2015 - 31.08.2017 г.
Форма на участие
слухово-речеви рехабилитатор
Финансиран от
ОП НОИР
Бюджет
17500000,00 лв.

(Д03-90) Методологии и технологии за повишаване на двигателните и социални умения на деца с проблеми в развитието

Период на провеждане
23.04.2015 - 30.09.2016 г.
Форма на участие
логопед - експерт анализ и дизайн
Финансиран от
Програма BG09 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, мярка „Проекти за междуинституционално сътрудничество”
Бюджет
160920,00 лв.

(SRP-B12/15) Промоция на психично здраве чрез игра при деца с увреждания

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
експерт - логопед
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
9000,00 лв.

(SRP-A9 /15 ) Оптимизиране на научноизследователската, клиничната и образователната дейности в Центъра по логопедия

Период на провеждане
02.03.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
експерт - логопед
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
20000,00 лв.

(Trans-Domain COST Action TD1309) Play for Children with Disabilities (LUDI)

Период на провеждане
19.05.2014 - 18.05.2018 г.
Форма на участие
MC Substitute
Финансиран от
COST
Бюджет
342364,00 лв.

(BG05PO00-4.1.07) Студентски практики

Период на провеждане
02.10.2013 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
академичен наставник
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
50000000,00 лв.

(ВG051РО001-4.1.07) Включващо обучение

Период на провеждане
01.10.2013 - 31.12.2015 г.
Форма на участие
слухово-речеви рехабилитатор
Финансиран от
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Бюджет
18100000,00 лв.

(BG051PO001-3.1.07-0064) Бизнес-иновационни подходи за създаване и актуализация на учебните програми за обучение на студенти по Социални дейности, Логопедия, Кинезитерапия и Спорт в съответствие с потребностите на пазара на труда

Период на провеждане
28.05.2013 - 28.12.2014 г.
Форма на участие
логопед - вътрешен експерт
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
282501,00 лв.

(JUST/2012/DAP/AG/32) Coordinated Response to Child Abuse and Neglect via Minimum Data Set” [JUST/2012/DAP/AG/3250

Период на провеждане
01.02.2013 - 31.05.2015 г.
Форма на участие
експерт
Финансиран от
European Commission
Бюджет
119603,00 лв.

( SRP-B11/13) Разработване и пробация на инструментариум за изследване честотата на думите в речта на деца с комуникативни нарушения

Период на провеждане
01.01.2013 - 31.12.2013 г.
Форма на участие
експерт - логопед
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
10000,00 лв.

(BG051PO001-4.1.04) Протегната ръка

Период на провеждане
16.12.2011 - 10.12.2013 г.
Форма на участие
обучител
Финансиран от
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Бюджет
185383,00 лв.

Международен симпозиум "Съвременни подходи в логопедичната терапия"

Период на провеждане
03.01.2011 - 05.12.2011 г.
Форма на участие
организатор
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
10000,00 лв.

Ранна диагностика на слухови нарушения при деца с ринофарингеална патология.

Период на провеждане
01.02.2010 - 11.12.2010 г.
Форма на участие
експерт - логопед
Финансиран от
Вътрешно финансиран проект
Бюджет
10000,00 лв.

(ДТК 02-33) Практика, базирана на доказателства за ефективност при плавностни и гласови нарушения

Период на провеждане
17.12.2009 - 31.01.2013 г.
Форма на участие
логопед - изследовател
Финансиран от
Фонд "Научни изследвания"
Бюджет
260000,00 лв.