Avatar

гл.ас. д-р Елена Андонова - Калъпсъзова

Email: andonova.elena swu.bg


Конференции

Юбилейна научна конференция "Паисиеви четения"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
World-view and female education in Ann Radcliffe’s “A Sicilian Romance”
Период
26.10.2023 - 27.11.2023 г.
Организатор
Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски", Филологически факултет

Кръгла маса - "Актуалност на темата: утопии и антиутопии"

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Предчувствие за утопия след потопа: поглед към "Краят, от който започваме" на Меган Хънтър"
Период
24.04.2023 - 24.04.2023 г.
Организатор
Катедра "Философски и политически науки", Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Кръгла маса - „Дискурси на понятието Хуманизъм“

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Хуманизъм, литература, емоции"
Период
28.03.2023 - 28.03.2023 г.
Организатор
Катедра "Философски и политически науки""

Юбилейна научна конференция "Традиция и новаторство"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Female Experience of Falling in Love in Late Eighteenth-Century Literature
Период
04.06.2022 - 05.06.2022 г.
Организатор
Нов български университет, департамент "Чужди езици и култури""

Sixth International Scientific Conference - Philology, Culture and Education

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Falling in Love in Ann Radcliffe's Gothic Romances
Период
18.10.2021 - 19.10.2021 г.
Организатор
Voronezh State University (Russia) Goce Delcev University - Stip (N. Macedonia)

Фентъзи, хорър и ... изкуствен интелект

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Измеренията на ужаса в романите на Ан Радклиф
Период
05.12.2019 - 05.12.2019 г.
Организатор
Катедра “Философия”, Философски факултет на ЮЗУ и Катедра “Телевизионно, театрално и киноизкуство”, Факултет по изкуствата, ЮЗУ

A Hundred Years, A Thousand Meanings

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Passions, Sentiments, Affections: Exploring Emotions in Ann Radcliffe's "A Sicilian Romance""
Период
18.09.2019 - 20.09.2019 г.
Организатор
Slovene Association for the Sdudy of English, Department of English, Faculty of Arts,University of Ljubljana, Slovenia

Юбилейна научна конференция - 45 години филологии в Пловдивския университет

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Feeling Heart in Ann Radcliffe’s The Romance of the Forest"
Период
08.11.2018 - 10.11.2018 г.
Организатор
Пловдивски университет ""Паисий Хилендарски", Филологически факултет

14th ESSE Conference

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Taking Steps Beyond Emotion Stereotyping: Emotions Vocabulary in Ann Radcliffe's "The Italian"
Период
29.08.2018 - 02.09.2018 г.
Организатор
Czech Association for the Study of English in co-operation with Masaryk University

"Светът е слово, словото е свят"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
The Presentation of Passions in Ann Radcliffe's Novel "The Italian""
Период
06.10.2016 - 07.10.2016 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски""

"Memory and Truth"

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Memory and The English Renaissance Pastoral
Период
28.10.2009 - 31.10.2009 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

Knowledge, Creativity and Transformations of Societies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Virgins in the Garden"
Период
06.12.2007 - 09.12.2007 г.
Организатор
INST

Boundaries, Boundary Crossing, Cross-boundary Transfer

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Shakespearean Maguses in Angela Carter's "Wise Children"
Период
09.11.2007 - 12.11.2007 г.
Организатор
БДБИ и Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

5th International Conference on New Directions In the Humanities

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Pastoral Romance and the Staging of Fictionality in John Fowles' "The Magus," Iris Murdoch's "The Sea, the Sea" and John Banville's "Ghosts"
Период
17.07.2007 - 20.07.2007 г.
Организатор
New directions in the humanities knowledge community

Inter(Cultural) Communication

Вид
Локална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Shakespeare's Pastoral Romance "The Tempest" and Three Novelistic Rewrites: Transposing the Renaissance Paradigm of Fiction-making
Период
03.11.2006 - 05.11.2006 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

8 Конференция на Европейската асоциация по англицистика

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Shakespeare's Pastoral Romance "The Tempest" and the Ethics of John Fowles's Novel "The Magus"
Период
29.08.2006 - 02.09.2006 г.
Организатор
Европейската асоциация по англицистика (ESSE)

4th International Conference on New Directions in the Humanities

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Abjuring Magic, Embracing Magic"
Период
03.07.2006 - 06.07.2006 г.
Организатор
New Directions in the Humanities Knowledge Community

Innovations and Reproductions in Cultures and Societies

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Practicing Magic from the Margins"
Период
09.12.2005 - 11.12.2005 г.
Организатор
INST

POLITICS and/in AESTHETICS

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"John Banville’s Ghosts, The Tempest and Artistic Creation"
Период
04.06.2005 - 09.06.2005 г.
Организатор
ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и Солунски университет "Аристотел"

ЛИТЕРАТУРАТА, КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО – традиции, контексти и реалности

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"Раздвоението на Просперо в романите: “Магът” на Джон Фаулз,“Морето, морето” на Айрис Мърдок и “Мъдри деца” на Анжела Картър"
Период
17.04.2004 - 18.04.2004 г.
Организатор
Филологически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

VIII конференция на Българското дружество за британски изследвания

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
"The Magus," "The Tempest" and Mythopoesis
Период
24.10.2003 - 26.10.2003 г.
Организатор
Bulgarian Society for British Stuies

Ръководени докторанти

“Ekphrasis and Literary Portraits in Twentieth Century British Fiction”

Докторант
Яна Първанова Янкова
Период
11.02.2013 - 11.01.2016 г.
Форма на обучение
редовна форма
Защитил
Не

Ръководени дипломанти

The Danger of Knowledge in Mary Shelley's "Frankenstein"

Студент
Добринка Василева Войнова
Година
2015
ОКС
бакалавър

„Представяне на чувствата в готическия роман на Ан Радклиф „Италианецът”

Студент
Димитър Нурков
Година
2015
ОКС
бакалавър

„Шекспировата трагедия „Макбет“ като интертекст в романа „Посестрими в занаята“ на Тери Прачет”

Студент
Яна Стоилова
Година
2015
ОКС
магистър

"A heroine whom no one but myself will much like"’ – Character Construction and Narrative Voice in Jane Austen’s ‘’Emma’’

Студент
Венета Терзиева
Година
2014
ОКС
магистър

The Vampire – Dracula by B. Stoker, Twilight by S. Meyer and Southern Vampire Mysteries by C. Harris

Студент
Ева Иванова Костадинова
Година
2014
ОКС
магистър

Мис Марпъл на Агата Кристи: образът не жената детектив в романите „Карибска мистерия”, „В хотел Бъртрам”, „Убийство с огледала”

Студент
Милена Ромеова Парапунова - Ангова
Година
2013
ОКС
магистър

Emma and Jane: The Experience of Womanhood in Jane Austen and Charlotte Bronte

Студент
Петя Ценова Горанова
Година
2013
ОКС
магистър