Avatar

доц. д-р Акулина Стефанова

Email: akstephanoffa swu.bg


Публикации

Механична технология на дървесината – теоретичен базис. Република България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2013
Мястото на неформалното обучение в ученето през целия живот , сп. „Икономика и управление” 2013: .
Обзавеждане и оборудване на туристически обекти. Република България: Университетско издателство „Неофит Рилски”, 2011