Avatar

докт. д-р Айше Авдикова

Email: aavdikova swu.bg


Публикации

ДЪРЖАВАТА И ПАЗАРА, КАТО ИЗТОЧНИЦИ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕ- ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ , „Икономика и управление“, Стопански факултет към ЮЗУ "Нефит Рилски"Благевград 2016: .
“Универсальные критерии определения модели социальной политики”. Англия: «Cambridge Journal of Education and Science», , 2015

Конференции

Единадесета международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз- конкурентноспособност и иновации"

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Актуални проблеми пред социалната политика- в национален и европейски контекст”
Период
15.12.2015 - 15.12.2015 г.
Организатор
УНСС- СОФИЯ

„Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Иновациите в социалната политика са важен инструмент за преодоляване на предизвикателствата пред развитието на социално- икономическата сфера”
Период
14.10.2015 - 14.10.2015 г.
Организатор
Катедра "Икономика", Стопански факултет

„Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
„Социално- икономическо развитие на община Гърмен”
Период
15.10.2014 - 15.10.2015 г.
Организатор
Катедра "Икономика", Стопански факултет

Проекти

(SRP-B6/15) Провеждане на семинар „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“

Период на провеждане
02.02.2015 - 30.11.2015 г.
Форма на участие
член на екип- изследовател
Финансиран от
ЮЗУ "Неофит Рилски"
Бюджет
4500,00 лв.

(SRP-B4/14) Првеждане на семинар на тема „Начални проучвания по Стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България“

Период на провеждане
03.02.2014 - 28.11.2016 г.
Форма на участие
член на екипа- изследвател
Финансиран от
ЮЗУ "НЕФИТ РИЛСКИ"
Бюджет
5000,00 лв.