Avatar

ас. д-р Антоанета Стойнева

Email: a_stoyneva swu.bg


Публикации

Околна среда и туризъм на територията на община Благоевград , сборник с доклади от международна конференция "Балканска икономическа реконструкция и екология-2016г."под печат 2016: . (Съавтор/и: Светла Иванова, Николинка Атанасова)
Обекти под егидата на ЮНЕСКО в България , сборник с доклади от научна конференция с международно участие "Географски науки и образование" 2015: под печат.
Въздействията на туризма в защитените територии , сборник с доклади от международна научна конференция "География и регионалистика" 2014: под печат.
Environmental impacts of tourism in Pirin National park , сборник с доклади от международна научна конференция- ПМФ, 2011 2011: 559-563.
Ecopaths in Pirin National park- a tool for managing the impacts of tourism , сборник с доклади от VІ международна конференция "Глобални промени и регионално развитие" 2010: 167-169.
System of ecological monitoring in national parks Pirin and Rila , сборник с доклади от международна научна конференция- ПМФ, 2009 2009: 408-413.
Планина Беласица- красива и непозната , сборник с доклади от младежки географски научни конференции с международно участие "Бъдещето на географията в България" 2006: 262-270.
Valuation of natural potential of Petrich municipality as a factor for development of tourism , сборник с доклади от ІІІ международна конференция- Геолого-географски факултет, Софийски университет "Св.Климент Охридски" 2006: 214-217.
Защитените територии на територията на общините Сандански и Петрич- обект на екотуризъм , списание "Икономика и управление" 2006: 49-56.
About the role and the position of the alternative tourism in the social-economic development of the rural areas in Bulgaria , Proceedings of the scientific symposium with international participation RURAL AREAS IN THE MODERN DEVELOPMENT CONDITIONS 2006: 565-576.
Ресурсен потенциал и възможности за развитие на екологичен туризъм на територията на област Благоевград , сборник с доклади от международна научна конференция- ПМФ, 2005 2005: 444-449.
Проектиране на екопътеки в южната част на Северен Пирин , списание за туристика "Пирински книжовни листи" 2005: 133-136.
Предпоставки за развитие на устойчив туризъм в община Сандански , списание "Екология и индустрия" 2004: 71-79.

Конференции

„Балканска икономическа реконструкция и екология – 2016 г.”, БАЛКАНИРЕКО´16

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Околна среда и туризъм на територията на община Благоевград
Период
07.04.2016 - 08.04.2016 г.
Организатор
Балканска академия на науките и културата
Съавтор(и)
Светла Иванова, Николинка Атанасова

Географски науки и образование

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Обекти под егидата на ЮНЕСКО в България
Период
30.10.2015 - 31.10.2015 г.
Организатор
ШУ "Епископ Константин Преславски"

География и регионалистика- в чест на проф.д-р Иван Батаклиев

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Въздействията на туризма в защитените територии
Период
30.10.2014 - 31.10.2014 г.
Организатор
БАН и община Пазарджик

Fourth International Scientific Conference, Faculty of Mathematics and Natural Science

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Environmental impacts of tourism in Pirin National park
Период
08.06.2011 - 11.06.2011 г.
Организатор
Природо- математически факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Global Changes and Regional Development

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ecopaths in Pirin national park- a tool for managing the impacts of tourism
Период
16.04.2010 - 17.04.2010 г.
Организатор
Геолого- географски факултет, Софийски университет "Св.Климент Охридски"

International Scientific Conference, Faculty of Mathematics and Natural Sciece

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
System of ecological monitoring in National parks Pirin and Rila
Период
03.06.2009 - 07.06.2009 г.
Организатор
Природо- математически факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Качество, конкурентноспособност и устойчиво развитие

Вид
Национална
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Защитените територии на територията на общините Сандански и Петрич- обект на екотуризъм
Период
24.11.2006 - 26.11.2006 г.
Организатор
Стопански факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Бъдещето на географията в България

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Планина Беласица- красива и непозната
Период
02.06.2006 - 04.06.2006 г.
Организатор
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

GLOBAL CHANGES AND REGIONAL CHALLENGES

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Valuation of natural potential of Petrich municipality as a factor for development of tourism
Период
28.04.2006 - 29.04.2006 г.
Организатор
Геолого- географски факултет, Софийски университет "Св.Климент Охридски"

RURAL AREAS IN THE MODERN DEVELOPMENT CONDITIONS

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
About the role and the position of the alternative tourism in the social- economic development of rural areas in Bulgaria
Период
30.03.2006 - 01.04.2006 г.
Организатор
Македонско-географско дружество
Съавтор(и)
Емилия Патарчанова

International Scientific Conference, Faculty of Mathematics and Natural Sciece

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Ресурсен потенциал и възможности за развитие на екологичен туризъм на територията на област Благоевград
Период
08.06.2005 - 11.06.2005 г.
Организатор
Природо- математически факултет, Югозападен университет "Неофит Рилски"

Научна конференция

Вид
С международно участие
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Проектиране на екопътеки в южната част на Северен Пирин
Период
15.05.2005 - 16.05.2005 г.
Организатор
Колеж по туризъм

Балканска икономическа реконструкция и екология

Вид
Международна
Участие
Доклад
Заглавие на статия/доклад
Предпоставки за развитие на устойчив туризъм в община Сандански
Период
09.06.2004 - 11.06.2004 г.
Организатор
БЕФ, АБЕКОЛ

Ръководени дипломанти

Развитие на екологичния туризъм в община Ракитово

Студент
Анна Мацанова
Година
2015
ОКС
магистър